Šperos.lt > Sauga > Saugos kursiniai darbai
Saugos kursiniai darbai

(17 darbai)

Apsaugos priemonės nuo elektrosĮvadas. Bendrosios nuostatos. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Bendrosios nuostatos. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsaugos nuo elektros plakatai ir ženklai. Apsauginis įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Apsauga nuo statinės elektros. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Suvirinimo elektra darbu sauga. Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo sauga (2)Instruktavimo darbo vietoje struktūra ir turinys. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo bei vibracijų pagrindinės apsaugos priemonės. Avarijos ir katastrofos, jų apibūdinimas. Žmonių ir materialinių vertybių apsauga. Skaityti daugiau
Darbo civilinė saugaĮvadas. Įmonės aprašymas. Administracija. Direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į darbą. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojų ir saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Bendrosios praktikos slaugytojos saugos ir sveikatos instrukcija. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumo formą. Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą/iš darbo akto forma. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinės saugos projektas: AB "Lietuvos dujos"Įvadas. Šaltkalvio – elektriko saugos ir sveikatos instrukcija nr.12. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 12. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas (n2-forma). Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo ir saugos projektas: statybos bendrovė UAB "STA"Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. 12. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Daugiaaukščių namų gaisraiĮvadas. Daugiaaukščių namų gaisrai. Daugiaaukščių namų gaisrai Lietuvoje, jų priežastys ir pasekmės. Gaisrai užsienyje, jų priežastys ir pasekmės. Priešgaisriniai reikalavimai daugiaaukščiams pastatams Lietuvoje. Didžiųjų gaisrų scenarijai pasaulyje. Gaisro scenarijus The Madrid Windsor Tower pastate. Gaisro scenarijus gaisro First Interstate Bank, Los Andžele (1988 gegužės 4). Gaisro scenarijus One Meridian Plaza pastate (1991 metų vasario 23 diena). Išvados ir pasiūlymai. Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas realybėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Evakavimo organizavimas ir evakuotų žmonių priėmimas į VGTU patalpasĮvadas. Reguliuojančios organizacijos struktūra. Evakuotų gyventojų surinkimo punktų organizavimas. Gyventojų priėmimo tvarka. Gyventojų evakavimo planavimas. Gyventojų evakavimo ypatybės karo grėsmės ar karo atveju. Gyventojų teisės evakavimo metu. Gyventojų pareigos evakavimo metu. Priedai (11). Skaityti daugiau
Gaisrinė taktika: Vilniaus miesto savivaldybės pastatasGaisrinės taktikos kursinis projektas. Vilniaus miesto savivaldybės pastatas. Įvadas. Objekto operatyvinė – taktinė charakteristika. Pajėgų ir priemonių sutelkimas gaisrui gesinti. Objekto aprūpinimas vandeniu. Situacijos gaisravietėje moduliavimas. Vandens padavimo į gaisro vietą galimybės. Autocisternų reikalingų gaisrui gesinti skaičius. Gaisro gesinimo organizavimas. Gaisro gesinimo vadovo (GGV) pareigos. Evakuacijos ir gelbėjimo darbų organizavimas. Incidento likvidavimo planas. Darbų sauga. Pareigūnų veiksmai prieš vykstant į incidento vietą. Darbų sauga atliekant žvalgybą incidento vietoje. Kovinio išsidėstymo darbų sauga. Darbų sauga lokalizuojant incidentą. Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimasĮvadas. Technologinio proceso aprašymas gaminių dažymo ceche su dažų paruošimo skyriumi. Sprogimo ir gaisro pavojaus gamyboje sukeliančių medžiagų analizė. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Prevencijos priemonės, kad išvengti galimų avarijos priežasčių. Aparatai, iš kurių eksploatavimo metų, degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kitos technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atvejų. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Dažymo cechuose gaisro plitimo priežastys. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintančių skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių uždegimo šaltinių atsiradimo priežastis. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Aerozolio susidarymas trukusiame dažų vamzdyne cecho patalpoje skaičiavimas. Skaičiavimas. Išvados. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų, bei aplinkos taršą. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimas (2)Įvadas. Gaminių dažymo cecho su dažų paruošimo skyriumi trumpas proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybių išanalizavimas. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Galimos avarijos priežasčių numatymas ir prevencijos priemonių pasiūlymas. Aparatų, iš kurių eksploatavimo metu degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir jų priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kito technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atveju. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintamų skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių užsidegimo šaltinių atsiradimo priežasčių numatymas. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Susidariusio aerozolio paskaičiavimai trūkus dažų vamzdžiui cecho patalpose. Profilaktikos priemonių, mažinančių sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą įvertinimas. Dažymo cecho gaisrinė – techninė schema. Bendros išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdaiĮvadas. Naftos perdirbimo technologinis procesas. Distiliacija. Papildomas perdirbimas ir kokybės gerinimas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Naftos perdirbimo produktai. Naftos produktų savybės gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu. Benzino savybės. Aparatų gairinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnių įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Galimų avarijų priežastys ir prevencijos priemonės. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Sprendimas. Garų kiekio prognozavimas skysčiui išsiliejus iš aparato avarijos metu. Sprogios koncentracijos zonos matmenų normavimas. Sprogimo viršslėgio skaičiavimas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto priešgaisrines gelbėjimo tarnybos ir jos turimų sorbentų pristatymasĮvadas. Kauno m. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos. Kauno m. PGT Cheminio gelbėjimo automobilis. Automobilio vežama įranga. Sorbentiniai čiužiniai rankoves. Sorbentas "USVR -VIP" (aktyvinta anglis). "USVR-VIP" Absorbcinis pajėgumas (lentele). Išvados. Skaityti daugiau
Kompleksinio gyvybės draudimo taisyklių analizėDraudimo veiklą reglamentuojantys įstatymai. Bendros žinios apie įmonę. UAB Lietuvos draudimo. UAB Lietuvos draudimo veiklos rodikliai. UAB Lietuvos draudimo paslaugų asortimentas. Draudimas verslui. Kompleksinio gyvybės draudimo taisyklių nr. 009 analizė. Draudimo polisas. Draudimo objektas. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Draudiminis (nedraudiminis) įvykis. Draudimo sumos, įmokos, įmokų tarifai. Draudimo išmoka. Draudimo sutarties terminai. Draudimo laikotarpis. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo sutartis pasibaigia. Draudimo sutarties nutraukimas. Draudimo sutarties negaliojimas. Draudimo paslaugų pardavimo organizavimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės civilinės saugos politikos analizėĮžanga. Civilinės saugos politikos atsiradimo istorija, formulavimas. Naujoji ekstremalių situacijų valdymo samprata. Šiandieninės civilinės saugos politikos formulavimas. Civilinės saugos politikos įgyvendinimas. Civilinę saugą įgyvendinančios institucijos. Valstybiniame lygyje. Apskrities lygyje. Savivaldybės lygyje. Įgyvendinimo metodai ir formos. Sistemos finansavimas. Civilinės saugos politikos vertinimas. Visuomenė. Valdžios institucijos. Visuomeninės organizacijos. Civilinės saugos politikos prognozavimas, strategija. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (paveikslai, lentelės). Skaityti daugiau
Mokestis už mobilios taršos šaltinius: statybinės medžiagos UAB "Kelias"Įvadas. Tikslas – aprašyti aplinkos apsaugai naudojamas ekonomines priemones bei susipažinti su mobilių taršos šaltinių mokesčiais. Aplinkos apsauga. Aplinkos taršos kontrolės sąnaudos. Aplinkos užterštumo mažinimo prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo poveikis aplinkos kokybei. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai. Administraciniai aplinkosaugos instrumentai. UAB "Kelias" įmonės taršos apskaičiavimas. UAB "Kelias" taršos apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Patalpos kategorijos nustatymas ir pavojingumo įvertinimasTechnologinio proceso aprašymas. Gaminių dažymo cechas su dažų paruošimo skyriumi. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje. sukeliančių medžiagų savybių analizė. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Galimos avarijos ir prevencijos priemonės. Gaisro plitimo galimybės. Pradiniai duomenys kategorijai nustatyti pagal gaisro arba. Sprogimo ir gaisro kilimo pavojų. Profilaktikos priemonės , mažinančios. Sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Bendrosios išvados. Skaityti daugiau
Profesinės rizikos vertinimas: tinkuotojas UAB "Statetas"Įvadas. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikiniai veiksniai (1 lentelė). Fiziniai veiksniai (2 lentelė). Cheminiai veiksniai (3 lentelė). Biologiniai veiksniai (4 lentelė). Ergonominiai ir psichofiziologiniai veiksniai (5 lentelė). Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos priimtinumas ir būtinos priemonės jai sumažinti. Išvados. Skaityti daugiau