Šperos.lt > Sauga > Saugos diplominiai darbai
Saugos diplominiai darbai

(3 darbai)

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėseBendroji tyrimo charakteristika, Darbuotojų saugos ir sveikatos autotransporto įmonėse būklė ir ją sąlygojantys veiksniai, Saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse, Nelaimingų atsitikimų autotransporto įmonėse pagrindiniai veiksniai ir priežastys, Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų autotransporto įmonėse charakteristika, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonėse pagal darbuotojų vertinimus, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonės pagal ekspertų vertinimus, Sveikatos tikrinimo tvarka, Darbo ir poilsio režimas, Teisės aktų, parengtų pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, įgyvendinimas, Krovininių automobilių ir autobusų parko kitimo tendencijos, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių charakteristika saugos ir sveikatos požiūriu, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių tipologija, Rekomendacijos steigiamoms modernizuotoms darbo vietoms ir darbo priemonėms siekiant, kad jos atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Traumatizmo prevencijos ir ją reglamentuojančių dokumentų tobulinimas, įvertinant sąryšį su esama darbuotojų saugos ir sveikatos būkle autotransporto įmonėse, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų raidos tendencijos, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų veiksnių ir priežasčių kitimo tendencijos, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse strateginiai scenarijai, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje "Baltic Custom"Diplominis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. DSS sąlygų gerinimo metodologiniai principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo teorinė samprata, funkcijos ir būdai. Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys DSS sąlygų gerinimą. Reikalavimai keliami DSS sąlygoms autotransporto įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos ir jų gerinimo galimybės transporto įmonėje. DSS sąlygų tyrimo bendroji charakteristika. Traumatizmą ir sergamumą sąlygojančių veiksnių įvertinimas. DSS gerinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas. Vairuotojų darbo sąlygų vertinimas DSS požiūriu. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo strategijos formavimas. Pagrindinės darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų tobulinimo kryptys. Ilgalaikiai darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados ir siūlymai. Žodynas. Priedai (4). PowerPoint pristatymas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Pagrindinė hipotezė. Darbo struktūra. Nelaimingo atsitikimo tyrimo tvarka. Darbuotojų apklausa. Ar vairuotojai gerai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Respondentų pasisakymas apie pertraukas; sveikatos tikrinimų objektyvumą. Profesinės saugos ir sveikatos strategijos įmonėje įgyvendinimo priemonės. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimasĮvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos darbų pagrindai. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių sąvokos. Elektrotechnikos darbuotojams keliami reikalavimai. Elektrotechnikos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. Apsaugos nuo elektros poveikio būdai ir priemonės. Organizacinės priemonės. Elektros įrenginių techninės priemonės. Darbai vykdomi atjungus elektrą. Darbas atjungus elektros įtampos avariniais atvejais. Darbai vykdomi neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių. Atskirų elektros įrenginių priežiūra. Oro linijos. Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas. Pirmosios pagalbos vaistinėlė. Pirmosios pagalbos vaistinėlės būtinumas ir jos sudėtis. Apsaugos nuo kritimo priemonės statiniuose. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės. Kraujavimas. Kraujavimo stabdymas. Išvados. Skaityti daugiau