Šperos.lt > Sauga > Saugos laboratoriniai darbai
Saugos laboratoriniai darbai

(47 darbai)

Apsauginio įžeminimo tyrimas (10)Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai. Naudojamos formulės. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Išvados. Grunto savitosios varžos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (7)Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai ir matavimo metodai. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (8)Darbo tikslas: Išmokti matuoti įžeminimo ir specifinę grunto varžą. Pagal gautus duomenis apskaičiuoti įžeminimą. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Apsauginio įžeminimo tyrimas (9)Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Priemonės. Laboratorinio darbo ataskaita. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimasDarbo tikslas: ištirti elektros srovės pavojingumą, betarpiškai prisilietus prie įtampą turinčių dalių ir išsiaiškinti atskirų faktorių įtaką pavojingumo laipsniui. Darbo eiga. Prisilietimas prie dviejų fazių (linijinės įtampos). Rezultatas. Prisilietimas prie vienos fazės (fazinės įtampos). Rezultatas. Laiko faktorius. Rezultatas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbas ir sauga (2)Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Skaityti daugiau
Darbo ir gaisrinė saugaGamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Skaityti daugiau
Darbo ir gaisrinė sauga (2)Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Skaityti daugiau
Darbo ir gaisrinė sauga (3)Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Skaityti daugiau
Darbų sauga (15)5 laboratoriniai darbai. Aprašymai ir skaičiavimai. Patalpų šiluminės aplinkos parametrų nustatymas, įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) vėdinimo sistemos įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) apšvietos įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis įvertinimas. Aplinkos akustinio triukšmo matavimas ir įvertinimas. Skaityti daugiau
Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (2)Laboratoriniai darbai. Triukšmo sumavimas. Garsą absorbuojančio apdaro efektyvumas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumas. Virpesių slopinimas. Skaityti daugiau
Gamybiniai nuodai ir apsaugos priemonės nuo jųDarbo tikslas: Susipažinti su gamyboje ir žemės ūkyje naudojamais nuodais, Susipažinti su apsaugos priemonėmis nuo jų. Skaityti daugiau
Gamybiniai nuodai ir apsaugos priemonės nuo jų. Apšvietimo įvertinimasSaugos laboratoriniai darbai. Tema. Darbo tikslas. Užduotis. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimasDarbo tikslas: Išmatuoti gamybiniu patalpų meteorologines sąlygas, Susipažinti su sanitarinių normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (2)Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas, Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (6)Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (8)Darbo tikslas: išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas, susipažinti su sanitarinių normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Priemonės. Formulės. Darbo atskaita. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas (7)Darbo tikslas. Išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (2)Darbo tikslas: Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Išmatuotas garso lygis. Skaityti daugiau
Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (5)Darbo tikslas. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau