Šperos.lt > Sauga > Saugos pristatymai
Saugos pristatymai

(20 darbai)

Civilinė sauga (10)PowerPoint pristatymas. KNM (Kovinės nuodingos medžiagos). Cheminio ginklo gabenimas. NM klasifikacija. Poveikis žmogui. Oda žeidžiančios NM, jų poveikis žmogui. Bendrojo poveikio NM, jų poveikis žmogui. Civilinės saugos signalai ir gyventojų veiksmai juos išgirdus. Išskirstymo ir evakavimo uždavinys. Gyventojų evakavimas. Odos apsaugos priemonės. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Skaityti daugiau
Civilių gyventojų apsauga nuo karo veiksmų pasekmiųPowerPoint pristatymas. Civilių gyventojų apsauga nuo karo veiksmų pasekmių. Civilių gyventojų apsauga karinio konflikto metu. Medicinos, religinis personalas. Medicinos ir religinio personalo apsauga. Medicinos dalinių apsauga. Medicinos transporto ir įrangos apsauga. Saugomų objektų skiriamieji ženklai. Saugomi objektai. Skaityti daugiau
Darbas kompiuteriu ir sveikata (3)PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Kompiuterio įjungimas į tinklą ir įžeminimas. MPR II ir TCO. Vaizduoklio vaizdas. Neigiamas poveikis regos organams. Ekrano matmenys ir skiriamosios gebos. Kineskopų tipai. Kadrų skleidimo dažnis. Atspindį mažinanti ekrano danga. Sveikatai pavojingi veiksniai. Taisyklinga sėdėsena. Pertraukėlės. Skaityti daugiau
Darbas kompiuteriu ir sveikata (4)PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinis laukas (EML). Elektromagnetinio lauko šaltiniai. Apsauga nuo elektromagnetinio lauko poveikio. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Vaizdo ergonominių parametrų įvertinimas darbo vietoje. Sveikatos problemos dirbant kompiuteriu. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Darbas su kompiuteriu. Regėjimo problemos. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimas. Psichosocialinės problemos. Veido ir kaklo srities odos pakenkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbų saugos instrukcijos atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbusDarbų saugos instrukcijos atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus. Savisaugos priemonės. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ugniagesybos ir gelbėjimo darbai. Gelbėjimo darbai. Žmonių gelbėjimo darbai. Pirmoji medicinos pagalba. Gelbėjimo ir gelbėjimo technikos priežiūra ir parengimas. Skaityti daugiau
Ergonomikos samprataPowerPoint pristatymas. Ergonomikos mokslo ryšiai. Ergonomikos pagrindas. Daugiamatis ergonomikos veiklos modelis. Ergonomikos rodikliai. Ergonomikos tikslai. Ergonomikos tyrimo metodai. Svarbiausių higieninių rodiklių reikalavimai. Terminai. Oro temperatūros matavimas. Rekomenduojamos gyvenamųjų namų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos įstaigų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos aukštųjų mokyklų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Natūralus apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas. Vėdinimas. Natūralus ir mechaninis vėdinimas. Oro kondicionavimas. Skaityti daugiau
Fizinių veiksnių įtaka darbo aplinkaiPowerPoint pristatymas. Fiziniai veiksniai veikiantys darbo aplinką. Kenksmingos cheminės medžiagos. Kenksmingos medžiagos veikiančios organizmą. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Cheminių medžiagų prevencija. Triukšmas. Triukšmo poveikį žmogui galima suskirstyti į tris grupes. Triukšmas gali sukelti. Triukšmo prevencija. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė gali sukelti. Elektromagnetinės spinduliuotės prevencija. Dulkės. Kenksmingos dulkės. Dulkės sukelia. Dulkėtumo mažinimo prevencija. Skaityti daugiau
FotometrijaPowerPoint pristatymas. Bendros sąvokos. Dirbtinė apšvieta skirstoma. Reikalavimai apšvietai. Apšvietos įvertinimas. Skaityti daugiau
Gaisringumas LietuvojePowerPoint pristatymas. Gaisringumas Lietuvoje. Klasifikacija. Kas yra gaisras. Gaisrų tipai. Statistika. Tarnybos. Gaisriniai automobiliai. Ką daryti kilus gaisrui. Pabaiga. Skaityti daugiau
Gaisrų gesinimo priemonėsPowerPoint pristatymas. Kas tai? Pradinis gaisras. Vietinis gaisras. Dūminis sprogimas. Kamino efektas. Ugnies audra. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisrų pavojai. Liepsna. Šiluma – karštis. Karštas oras. Dūmai ir nuodingos dujos. Deguonies trūkumas. Sprogimas. Praktiški patarimai kaip apsisaugoti. Jeigu patalpoje daug dūmų. Jeigu užsidegė drabužiai. Jeigu užsidegė elektros prietaisas. Skaityti daugiau
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje (2)PowerPoint pristatymas. Tikslas: Supažindinti su ekstremaliomis situacijomis bei jų priežastimis Lietuvoje. Uždaviniai. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys. Avarijos ir katastrofos. Avarija. Lietuvoje pavojingi objektai. Stambi avarija pramonėje. Katastrofa. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Lietuvoje būdingi stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Skaityti daugiau
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys (2)PowerPoint pristatymas. Ekstremali situacija. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos signalai ekstremalių atvejų metu. Gyventojų apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir veiksmai joms įvykus. Kitos ekstremalios situacijos. Skaityti daugiau
Gamybiniai virpesiai - vibracijaPowerPoint pristatymas. Kas yra vibracija? Pagal atsiradimo šaltinį darbo vietose vibracija skirstoma į tris grupes. Neigiamas vibracijos poveikis priklauso nuo. Vibrometro keitiklis ir matavimų principas. Bendra vibracijų matavimų schema. Vibracijos dydžio matavimas. Kas matuojama? Kada patiriama didžiausia vibracija? Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui priedas. Vibracijos virpesiai yra normuojami sanitariniu, higieniniu ir techniniu atžvilgiu. Kiek laiko galima dirbti su elektroniniu įrenginiu. Vibracijos dydis. Kokia yra rizika sveikatai, kai vibracijos lygis per aukštas? Vibracijos poveikis sveikatai. Visą kūną veikianti vibracija. Vibracija profesinių ligų lentelėje užima 4 vieta, kaip pavojingiausia. Vibracija sukelia ligas. Kaip mažinama vibracija? Kas didina vibracijos keliamą riziką? Ką turėtų daryti darbuotojas? Išvada. Darbas iliustruotas paveiksliukais (14). Skaityti daugiau
Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonėsPowerPoint pristatymas. Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės. Cheminė avarija. Pagrindiniai padariniai. Pavojingi veiksniai. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Perspėjimo ir informavimo organizavimas. Perspėjimo signalas "Cheminis pavojus". Gyventojų veiksmai įvykus cheminei avarijai. Būtiniausių daiktų, kurių prireiktų evakuojantis, sąrašas. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias kvėpavimo organų apsaugos priemones. Gyventojų apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Evakuacijos tvarka. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje. Skaityti daugiau
Pavojingiausi objektai LietuvojePowerPoint pristatymas. Pavojingiausi objektai Lietuvoje. Ignalinos atominė elektrinė. AB "Achema". AB "Klaipėdos nafta". Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO). Skaityti daugiau
PirotechnikaPowerPoint pristatymas. Prekyba pirotechnikos priemonėmis. Kad išvengtume skaudžių nelaimių, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai pataria, kaip naudotis pirotechnikos priemonėmis. Ką daryti, jei pirotechnikos gaminio įžiebti nepavyksta, t. y. užgęsta jo degiklis, įsmeigtas į žemę ar sniegą gaminys nuvirsta ir pan? Kaip suteikti pagalbą, jei į akį patenka svetimkūnis. Kaip suteikti pagalbą nudegusiajam. Kaip suteikti pagalbą susižeidusiajam galūnę. 2004 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas, kuriuo nustatyti šių priemonių naudojimo ir pardavimo apribojimai. Draudžiama. Skaityti daugiau
Priešgaisrinė sauga (2)PowerPoint pristatymas. Gaisrų klasės. Angų sandarinimas. Gaisras. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Gesintuvai. Hidrantai. Nedegūs audeklai. Dūmų detektoriai. Priešgaisriniai skydai. Automatinės gesinimo sistemos. Evakuacijos ir saugos ženklai. Gaisriniai čiaupai. Gaisriniai ir gelbėjimo automobiliai. Skaityti daugiau
Sanitarinio, higieninio stovio įvertinimas: krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais UAB "Nostrada"PowerPoint pristatymas. Įmonės charakteristika. Bendrovėje taikomos higienos normos. Bendrovės teritorija. Darbo vietos aprašymas. Darbas su videoterminalu. Darbo vietos apšvietimas. Darbo vietos šildymas. Darbo vietos vėdinimo sistema. Gamybinės – buitinės patalpos. Patalpų valymas ir dezinfekavimas (4). Graužikų, vabzdžių naikinimas bei profilaktika. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Sveikata ir darbo su kompiuteriu saugaPowerPoint pristatymas. Elektromagnetinius laukus kuria. Mažą eletromagnetinę spinduliuotę žymintis ženklas. Sveikatai pavojingi veiksniai, kurie gali pasireikšti dirbant kompiuteriu. Įsigyjant naują kompiuterį būtina pasirinkti monitorių, kuris turėtų geras pagrindines technines charakteristikas. Rekomendacijos, regos sistemos pervargimui mažinti. Nepatogus sėdėjimas iš arti stebint ekraną, laikant rankas ant klaviatūros, įtemptas kūnas-dėl to kyla negalavimai. Kompiuterizacijos procesas Lietuvoje. Nuotolinis darbas padeda sumažinti psichologinę apkrovą. Rekomenduojamas stresą mažinančių pratimų kompleksas. Skaityti daugiau
Žmogaus sauga. Pirmoji medicininė pagalba nudegimų, nušalimų, elektros srovės ir įkandus gyvatei atvejaisPowerPoint pristatymas. Gyvačių įkandimai. Pirmoji medicinos pagalba įkandus gyvatei. Klaidingos nuomonės apie pagalbą. Nušalimai. Pirmoji medicinos pagalba esant nušalimams. Pirmoji pagalba esant nušalimams. Nudegimai. Nudegimų klasifikacija. Pirmoji medicinos pagalba esant nudegimams. Elektros srovės poveikis. Greitoji medicinos pagalba paveikus elektros srove. Skaityti daugiau