Šperos.lt > Sauga > Saugos šperos
Saugos šperos

(36 darbai)

Civilinė sauga (12)Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremalių situacijų rūšys. Civilinės saugos sistemoje naudojame ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Chloras. Amoniakas. Gyvsidabris. Pesticidai. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Valstybės, savivaldybių ir kitų pareigos ekstremalių situacijų metu. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (16)Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinės saugos ir gelbėjimo sistemai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus" "Katastrofinis užtvindymas". Civilinės saugos signalas "Radiacinis pavojus". Civilinės saugos signalas "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Signalizacija, viršijus nustatytus lygius (garso ir šviesos). Civilinės saugos mokymas Lietuvoje. Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka. Civilinės saugos treniruočių ir pratybų rengimo tvarka. Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingo objekto pavojaus nustatymas, rizikos analize ir vertinimas saugos požiūriu. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per parą (24 h.). Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų. Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE). Skaityti daugiau
Civilinė sauga (19)CSGS tikslai. CSGS uždaviniai. CSGS organizavimo ir veiklos principai. Ūkio subjekto vadovo pareigos CS srityje. CSGS pajėgos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijų lygmenys. Stichinių reiškinių klasifikavimas. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai. Miškų ir durpynų gaisrai. Epidemijos. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Apšvitos dozės. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Vidinės ir išorinės apšvitos ypatumai. Civilinės saugos signalai ir veiksmai juos išgirdus. Slėptuvių tipai ir dydžiai. Pastatų apsauginės savybės. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) klasifikavimas. Filtruojamųjų kvėpavimo organų AAP veikimo principas ir pagrindiniai trūkumai. Specialusis švarinimas. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (3)Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema (schema). Civilinė sauga užsienio šalyse (Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Vakarų Europa ir kt.). Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinei saugai ir gelbėjimo sistemai. Trys valdymo lygiai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus", "Katastrofinis užtvindymas", "Radiacinis pavojus", "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Civilinės saugos mokymas Lietuvoje (LRV 1999-05-14 Nr. 591). Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka ( pratybos organizuojamos kas 2 metai, jų trukmė 48 val; treniruotės organizuojamos kas 1 metai, jų trukmė 6 – 8 val.) (LRV 2000-20-01 nutarimas Nr.111). Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Radiacijos dozių matavimo vienetai ir jų sudėtinės dalys: rentgenas, sivertas. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Meteorologinių sąlygų stebėjimas ir vaidmuo prognozuojant radiacijos, cheminio užterštumo zonas, saugaus darbo zonų nustatymo metodika. Pirmosios medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiems įvykio vietoje. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Gyventojų evakavimo organizavimo pagrindiniai principai, lygiai, būdai. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per 24h. Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų? Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos Atominėje Elektrinėje (AE). Skaityti daugiau
Civilinė sauga (7)Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Sprogimų priežastys. Degių dujų sprogimo koncentracija. Degimo proceso esmė. Būtinos gaisrų gesinimo priemonės. Gesintuvai. Gaisro sukeliami pavojai. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų profilaktika. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Apsaugos nuo elektros priemonės. Žaibo pavojingumas, apsaugos priemonės. Patalpų ir sąlygų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Statinės elektros pavojingumas. Apsaugos priemonės. Staigi mirtis. Gaivinimo veiksmai ištikus staigiai mirčiai. Gaivintojų veiksmų algoritmai. Elektros trauma, žaibo smūgis. Paskendimas, uždusimas. Užspringimas. Svetimkūniai akyse. Apalpimas. Miokardo infarktas. Insultas. Šiluminis ir saulės smūgis. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Apsinuodijimai. Apsinuodijimas anglies dioksidu. Apsinuodijimas anglies monoksidu. Apsinuodijimas maistu. Įkandimas ir alerginė reakcija. Žaizdos, trauminis šokas. Kraujavimas. Žaizdų tvarstymas. Krūtinės ir pilvo žaizdos. Galvos traumos. Galūnių lūžiai, imobilizavimas. Stuburo lūžimas. Darbdavių pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbų saugos ir sveikatos socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų sagos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir rodikliai. Darbo ir poilsio laikas. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (9)Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremali situacija. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos sistemoje naudojami ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Terorizmo aktai ir kariniai bei socialiniai konfliktai. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Valstybės, savivaldybių ir kt. pareigos ekstremalių situacijų metu. Kenksmingos medžiagos. Radioaktyvumas. Biologinį gamtos užteršimą galima skirstyti. Darbuotojų kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui. Skaityti daugiau
Darbo saugaKas yra ergonomika? Ergonomikos mokslo vystymosi apžvalga. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsaja. Žmogaus veiksnys inžinerijoje. Dešimt ekonomikos fizinių principų. Dešimt pažinimo principų. Triukšmo žala klausai. Triukšmo valdymas. Ergonominis apšvietimo principas. Kompiuterizuotų biurų apšvietimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu. Biologinis elektromagnetinių laukų poveikis. Kompiuterizuotų darbo vietų organizavimas. Pavienių darbo vietų organizavimas. Grupinių darbo vietų organizavimas. Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Skaityti daugiau
Darbo sauga (10)Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žeme. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra)klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechnikos apsaugos priemonės. Elektrotechnikos apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Mikroklimatas. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Šviesotechniniai dydžiai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodika. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Darbo sauga (13)Lietuvos Respublikos (LR) žmonių saugos darbe įstatymo pagrindinės sąvokos. Kas yra žmonių sauga ir kuo ji svarbi. Darbdavių ir dirbančiųjų pareigos, teisės ir atsakomybė. Darbuotojų apmokymas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Darbo patalpų šiluminės aplinkos parametrai. Darbo sunkumų kategorijos. Oro užterštumas žalingomis dujomis. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas (DLK). Gamybinės dulkės. Oro valymas nuo kenksmingų medžiagų. Patalpų vėdinimas ir oro kondicionavimas. Vibracija ir vibracinė liga. Triukšmas. Garso slėgis ir intensyvumas. Garso intensyvumo superpozicija. Triukšmo neigiamas veikimas. Triukšmo mažinimo būdai ir priemonės. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos normos ir reikalavimai. Specialus apšvietimas. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogui, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas, poveikis žmogaus organizmui, apsaugos priemonės. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų skaičiavimas. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbai. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai juos eksploatuojant. Pavojingų statybos zonų apsauga. Kėlimo įrenginių parinkimas ir saugus eksploatavimas. Apdailos ir dažymo darbai. Slėginių indų ir aparatų saugus eksploatavimas. Kompresoriai. Elektros pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninės apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam nuo elektros. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis. Dujas naudojančių įrenginių eksploatavimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gaisrinė signalizacija. Gaisrų gesinimo organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos ir technika. Skaityti daugiau
Darbo sauga (24)Elektros srovės pavojingumas. Elektros sauga (apsaugos nuo elektros). Kaip elektros srovė veikia žmogaus organizmą. Elektros srovės pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Degimas. Gaisrinės saugos profilaktika. Gesintuvų tipo ir skaičiaus parinkimas. Darbo higiena. Darbo ir gamybinės buitinės patalpos. Apšvietimas. Tvarka ir švara. Pirmoji medicinos pagalba. Nukentėjusių nuo elektros srovės gaivinimas. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba kraujuojant. Pirmoji pagalba nudegus. Pirmoji pagalba lūžus kaului, išnirus. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Pagrindinės šių nuostatų sąvokos. Pranešimų apie nelaimingą atsitikimą darbe tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Skaityti daugiau
Darbo sauga (3)Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Darbo sauga (6)Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Saugaus darbo būklės priežiūros kontrolė. Mokymas ir instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Profesinės ligos ir jų tyrimas. Darbo sąlygų klasifikavimas ir vertinimas. Šiluminė aplinka. Kenksmingos cheminės medžiagos. Ventiliacijos sistemos. Dulkių klasifikacija ir kenksmingumas žmogaus organizmui. Akustinis triukšmas, jo šaltiniai ir poveikis žmogui. Mechaniniai virpesiai, jų klasifikavimas ir fiziniai parametrai. Apšvietimas, klasifikavimo ir normavimo pagrindai. Elektromagnetinių laukų poveikis, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės rūšys, normavimas, poveikis, apsauga. Elektros pavojingumas, poveikis, apsaugos priemonės ir būdai. Elektros įrenginių įžeminimas, įnulinimas. Elektrotechninių gaminių klasifikavimas pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio. Pernešamų įrenginių eksploatavimas. Saugos klausimai statybos darbų organizavimo ir vykdymo projektuose. Pavojingos statybų zonos ir jų apsauga. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė. Kėlimo įrenginių saugus eksploatavimas. Krano registravimas, naudojimas ir priežiūra. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis, apsauga. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbų pavojus. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai. Staliukų, kopėčių ir lipinių saugi eksploatacija. Apdailos darbai. Saugūs pastatų ardymo darbai. Pagrindinės gaisro sąvokos. Degimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gamybos įmonių gaisrinė profilaktika. Gaisrinės saugos organizavimas. Gaisrų klasifikavimas. Gesinimo būdai ir medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinė signalizacija. Skaityti daugiau
Darbo sauga (8)Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektrinė izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Darbų sauga (2)Darbų saugos reikšmė. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų traktavimas. Nelaimingų atsitikimų analizė, metodai ir įvertinimo koeficientai. Profesinės ligos, jų tipai. Darbo ir poilsio laikas. Skaityti daugiau
Darbų sauga (4)Darbų ir civilinės saugos pagrindai, tikslai, uždaviniai. Traumatizmas žemės ūkyje. Rizika ir atsargumas. Rizikos priežastys. Asmeninė rizika. Darbdavių rizika. Objektyvi rizika. Rizikos atpažinimas. Rizikos mažinimas. Nesaugaus darbo psichologinės priežastys. Pavojai, jų atsiradimas ir vystymasis. Pavojaus suvokimas ir įvertinimas. Asmeninės rizikos priežastys. Veiksmai iškilus pavojui. Pirmoji pagalba ištikus staigiai mirčiai. Darbuotojų sveikata. Darbuotojų aplinka. Kaimo žmonių aplinkos ir sveikatos ryšys. Klimatinių veiksnių kenksmingumas. Ultragarso kenksmingumas. Infragarso kenksmingumas. Elektromagnetinių laukų kenksmingumas. Triukšmo kenksmingumas. Vibracijos kenksmingumas. Triukšmą ir vibracijos pavojų didinantys veiksniai. Triukšmo poveikio ypatumai. Ryšys tarp triukšmo lygio ir poveikio efekto, trukmės. Savaiminis užsidegimas. Šieno savaiminis užsidegimas. Durpyno savaiminis užsidegimas. Darbų saugos organizavimas. Skaityti daugiau
Darbų sauga (7)Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Dar­bo ir po­il­sio laikas. Dar­bų sau­gos nor­ma­ty­vi­nių do­ku­men­tų ren­gi­mo tvar­ka. Darb­da­vių ir dar­buo­to­jų pareigos dar­bų sau­gos sri­ty­je. Po­ten­cia­liai pavo­jin­gi įren­gi­niai ir pa­vo­jin­gi dar­bai. Dar­bų sau­gos kon­tro­lės for­mos. Darb­da­vių ir darbuoto­jų mo­ky­mas, te­sta­vi­mas ir instruktavimas. At­sa­ko­my­bės for­mos pa­žei­dus dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ne­lai­min­gi atsitikimai dar­be ir jų kla­si­fi­ka­ci­ja. Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mo ty­ri­mas. Trau­ma­tiz­mo ana­li­zės metodai ir ko­e­fi­cien­tai. Me­teo­r­o­loginių sąlygų įta­ka žmo­gui ir nor­mavimas. Techninės ir organizacinės priemonės są­ly­goms ge­rin­ti. Gamybinės dul­kės, jų sa­vy­bės ir nor­mavimas. Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo bū­dai. Pro­fesiniai apsinuo­di­ji­mai ir pro­fi­lak­ti­ka. Ra­dia­ci­nis pavojus ir pro­fi­lak­ti­ka. Triukš­mo šal­ti­niai ir priemo­nės jam ma­žin­ti. Vib­ra­ci­ja ir vib­racinė liga. Vib­ra­ci­nės li­gos pro­fi­lak­ti­ka. Ap­švie­ti­mo są­vo­kos ir vie­ne­tai. Na­tū­ra­lus ir dirb­ti­nis apšvieti­mas. Saugaus darbo sąlygos vykdant pakrovimo ir iškrovimo, montavimo darbus. Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Gamybinių patalpų klasifikacija pagal elektros srovės pavojingumą. Sau­gūs že­mės dar­bai. Sau­gūs mūro dar­bai. Slėginių indų eks­plo­a­tavimas. Degi­mo sis­te­mos ir pro­ce­sai. Ga­my­bi­nių procesų gais­ri­nė kla­si­fi­ka­ci­ja. Sta­ty­bi­nių medžia­gų ir kon­struk­ci­jų de­gu­mas. Sta­ty­bi­nių kon­struk­ci­jų at­spa­ru­mas ug­niai, jų at­spa­ru­mo ug­niai pa­di­di­ni­mas. Pa­sta­tų at­spa­ru­mo ug­niai laips­nis. Žmo­nių eva­ku­a­ci­ja iš pa­sta­tų. Žmo­nių srau­tai. Eva­ku­a­ci­nis iš­ėji­mas ir ke­lias. Gais­rų ge­si­ni­mo me­džia­gos. Pir­mi­nės gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nės. Gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja ir ry­šiai. Skaityti daugiau
Darbų sauga (8)Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. Užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Reprodukcinė sistema. Klausa. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Mąstymas. Atmintis. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija. Skaityti daugiau
ElektrosaugaApsaugos nuo elektros svarba. Elektros sukeliami pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Apsaugos nuo elektros teisinis – norminis reguliavimas. Darbdavių, padalinių vadovų ir elektrotechninio personalo atsakomybė. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Aplinkos ir patalpų, kurioje eksploatuojami elektros įrenginiai, klasifikacija. Elektros įrenginių klasės. Elektrotechninių gaminių apsaugos klasės. Apsaugos būdai ir priemonės. Įrenginių darbo režimai. Apsauginės priemonės. Signalinės spalvos. Plakatai ir ženklai. Elektrotechninis personalas. Elektrotechninio personalo kvalifikacinės kategorijos. Saugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Elektros pavojingumas. Darbų, vykdomų elektros įrenginiuose, kategorijos. Techninės ir organizacinės priemonės. Techninės priemonės, vykdant pirmos kategorijos darbus. Techninės priemonės, vykdant antros kategorijos darbus. Techninės priemonės, vykdant trečios kategorijos darbus. Elektros potencialo pasiskirstymas grunte. Potencialų pasiskirstymas, kai elektros įrenginių korpusai yra įžeminti. Elektros tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. Elektros tinklų TT sistema. Elektros tinklų IT sistema. Įžeminimas. Įnulinimas. Apsauginis atjungimas. Apsauga nuo statinės elektros. Apsauga nuo jonizuojančiojo spinduliavimo. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Darbo vietų apšvietimas. Darbo vietų apšvietimo klasifikacija. Elektros įrenginių eksploatavimas gaisro atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Elektros įrenginių eksploatavimas sprogimo atžvilgiu pavojingose zonose. Skaityti daugiau
Fizikocheminė analizėŠiluminis aplinkos normavimo principai. Žmogaus kūno termoreguliacija. Ženklas. Medžiagos su vandeniu išskiriančios degias dujas. Apsauga nuo virpesių. Jonizuojantys spinduliai. Apsauga nuo jų. Natūralios apšvitos normavimo principai. Vietiniai vėdinimui reikalingo oro kiekio skaičiavimai. Filtruojančių dujokaukių panaudojimas. Pastovus ir kintamas triukšmas. Ilgalaikio poveikio ribinė vertė. Oro kiekio apskaičiavimas, kai žinomas kaitos dažnis. Kenksmingų medžiagų ženklas (nuodingų auto transporto priemonių). Virpesių mažinimas. Pastovus ir kintamas triukšmas (normavimas). Kaip apskaičiuojama dulkių koncentracija patalpos ore svėrimo metodu. Šiluminis aplinkos normavimas. Kaip nustatyti ar duota aplinka su duotomis parametrų reikšmėmis patenka į komfortinę aplinką (apie monogramą). Pagal ką normuojama apšvieta; Kada tikslinga naudoti izoliuojančias dujokaukes. Jonizuojanti spinduliuotė ir apsauga nuo jų. Skaityti daugiau
Žmogaus saugaŽmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys. Darbų saugos organizavimo struktūra Respublikoje. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys ir ištyrimo metodika. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Apsauga nuo pažeidimų elektros srove. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Žmogaus pažeidimų esant skirtingoms tinklo schemoms galimybių analizė. Tinklo schemos parinkimas. Pagrindinės apsaugos nuo elektros srovės priemonės. Įžeminimo taikymo sritis. Apsauginis tinklo išjungimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Izoliacijos profilaktika ir kontrolė. Elektros įrenginių eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Apsauga nuo e-m lauko. Apsaugos nuo e-m laukų priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Apsauga nuo lazerio spindulio. Nepavojingų lazerio spindulių lygiai. Apsaugos nuo lazerių priemonės. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Aktyvumo vienetai, jonizuojančio spinduliavimo lygiai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veiksmas. Spindulinės ligos požymiai. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Elektrovakuuminių prietaisų spinduliavimas. Apsauga nuo jonizuojančių spindulių priemonės. Mikroklimatas (Šiluminis komfortas). Oro darbo zonoje užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacijos sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Oro valymas. Vibracija ir triukšmas. Vibracijų (virpesių) rūšys. Virpesių šaltiniai pramonėje. Vibracijos normavimas. Vibracijos mažinimas. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Ultragarso normavimas. Triukšmo mažinimas. Apšvietimas. Spektrai. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo sistemoms. Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo normavimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Informacijos atvaizdavimo priemonių išdėstymas. Valdymo pultai. Fizinis darbas. Ergonomikos metodai žmogaus saugoje. Kūrimo procesas. Gaisrinė sauga. Bendros žinios apie degimo procesą. Statinių ir įrenginių kategorijos pagal pavojų gaisrui ar sprogimui kilti. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrinės saugos organizavimas Respublikoje. Civilinė sauga. Atsakomybė. Teisinė darbo sauga. Įstatymo taikymas. Savivaldybių įgaliojimai. Profesinių sąjungų teisės. Saugos darbe struktūros įmonėse. Saugos darbe komitetai. Darbo aplinkos ir darbo vietų reikalavimas. Darbo priemonės ir jų priežiūra. Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimo reikalavimai. Gaminamos produkcijos reikalavimai. Saugaus darbų organizavimo ir vykdymo norminiai aktai. Privalomas sveikatos tikrinimas. Darbų sustabdymas. Darbdavio pareigos. Skaityti daugiau