Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Darbų sauga (7)

Darbų sauga (7)

  
 
 
1234
Aprašymas

Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Dar­bo ir po­il­sio laikas. Dar­bų sau­gos nor­ma­ty­vi­nių do­ku­men­tų ren­gi­mo tvar­ka. Darb­da­vių ir dar­buo­to­jų pareigos dar­bų sau­gos sri­ty­je. Po­ten­cia­liai pavo­jin­gi įren­gi­niai ir pa­vo­jin­gi dar­bai. Dar­bų sau­gos kon­tro­lės for­mos. Darb­da­vių ir darbuoto­jų mo­ky­mas, te­sta­vi­mas ir instruktavimas. At­sa­ko­my­bės for­mos pa­žei­dus dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ne­lai­min­gi atsitikimai dar­be ir jų kla­si­fi­ka­ci­ja. Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mo ty­ri­mas. Trau­ma­tiz­mo ana­li­zės metodai ir ko­e­fi­cien­tai. Me­teo­r­o­loginių sąlygų įta­ka žmo­gui ir nor­mavimas. Techninės ir organizacinės priemonės są­ly­goms ge­rin­ti. Gamybinės dul­kės, jų sa­vy­bės ir nor­mavimas. Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo bū­dai. Pro­fesiniai apsinuo­di­ji­mai ir pro­fi­lak­ti­ka. Ra­dia­ci­nis pavojus ir pro­fi­lak­ti­ka. Triukš­mo šal­ti­niai ir priemo­nės jam ma­žin­ti. Vib­ra­ci­ja ir vib­racinė liga. Vib­ra­ci­nės li­gos pro­fi­lak­ti­ka. Ap­švie­ti­mo są­vo­kos ir vie­ne­tai. Na­tū­ra­lus ir dirb­ti­nis apšvieti­mas. Saugaus darbo sąlygos vykdant pakrovimo ir iškrovimo, montavimo darbus. Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Gamybinių patalpų klasifikacija pagal elektros srovės pavojingumą. Sau­gūs že­mės dar­bai. Sau­gūs mūro dar­bai. Slėginių indų eks­plo­a­tavimas. Degi­mo sis­te­mos ir pro­ce­sai. Ga­my­bi­nių procesų gais­ri­nė kla­si­fi­ka­ci­ja. Sta­ty­bi­nių medžia­gų ir kon­struk­ci­jų de­gu­mas. Sta­ty­bi­nių kon­struk­ci­jų at­spa­ru­mas ug­niai, jų at­spa­ru­mo ug­niai pa­di­di­ni­mas. Pa­sta­tų at­spa­ru­mo ug­niai laips­nis. Žmo­nių eva­ku­a­ci­ja iš pa­sta­tų. Žmo­nių srau­tai. Eva­ku­a­ci­nis iš­ėji­mas ir ke­lias. Gais­rų ge­si­ni­mo me­džia­gos. Pir­mi­nės gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nės. Gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja ir ry­šiai.

Rašto darbo duomenys
DalykasSaugos špera
KategorijaSauga
TipasŠperos
Apimtis14 puslapių 
Literatūros šaltiniai0
Dydis43 KB
AutoriusDaivis
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2006 m
Klasė/kursas3
Švietimo institucijaVilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word sauga-speros [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Šperos
  • 14 puslapių 
  • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas / 3 Klasė/kursas
  • 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą