Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gaisrai

  Gaisrai. Gaisrų tipai. Gaisrų dūmai. Gesintuvų naudojimas. Bendrosios nuostatos. Statistika. Gaisrų priežastys. Išvada.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
 • Gaisrai ir jų priežastys

  Įvadas. Gaisrai, jų rūšys. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2009 metais. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo priemonės. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Kilnojamosios gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės. Evakuaciniai keliai. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalba. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2010-06-03
 • Gaisrinė sauga

  Įvadas. Referato tikslas – išanalizuoti gaisrinės saugos ypatumus. Degimas. Gaisrų priežastys, prevencija. Gaisrų skaičius kitimo dinamika. Neatsargus elgesys su ugnimi. Padegimas. Sprogimai. Būtiniausios gaisrų gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Pagrindiniai degimo nutraukimo principai. Gesinamosios medžiagos ir jų veikimas gesinant. Gesinamosios medžiagos. Gaisrinės saugos reikalavimai, misija ir strateginiai tikslai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-05-26
 • Gaisrinė taktika: Vilniaus miesto savivaldybės pastatas

  Gaisrinės taktikos kursinis projektas. Vilniaus miesto savivaldybės pastatas. Įvadas. Objekto operatyvinė – taktinė charakteristika. Pajėgų ir priemonių sutelkimas gaisrui gesinti. Objekto aprūpinimas vandeniu. Situacijos gaisravietėje moduliavimas. Vandens padavimo į gaisro vietą galimybės. Autocisternų reikalingų gaisrui gesinti skaičius. Gaisro gesinimo organizavimas. Gaisro gesinimo vadovo (GGV) pareigos. Evakuacijos ir gelbėjimo darbų organizavimas. Incidento likvidavimo planas. Darbų sauga. Pareigūnų veiksmai prieš vykstant į incidento vietą. Darbų sauga atliekant žvalgybą incidento vietoje. Kovinio išsidėstymo darbų sauga. Darbų sauga lokalizuojant incidentą.
  Sauga, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-11-13
 • Gaisrinės saugos pagrindai ir pirmoji pagalba gaisro atveju

  Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Pirmoji pagalba esant nudegimams. Elektros trauma. Nurodymai avarijos atveju.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Gaisrinės saugos pagrindai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės

  Įvadas. Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Testas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-21
 • Gaisringumas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Gaisringumas Lietuvoje. Klasifikacija. Kas yra gaisras. Gaisrų tipai. Statistika. Tarnybos. Gaisriniai automobiliai. Ką daryti kilus gaisrui. Pabaiga.
  Sauga, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-02-22
 • Gaisro gesinimo priemonės

  Įvadas. Putų gesintuvai. Angliarūgštės gesintuvai. Miltelių gesintuvai. Paprastasis ir automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-30
 • Gaisro gesinimo priemonės (2)

  Darbo tikslas, uždaviniai, teorinė dalis. Įžanga. Gaisrų klasės. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Darbo eiga. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Priešgaisrinio vandentiekio įrenginiai. Priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Evakuacijos ir saugos ženklai. Savikontrolės klausimai ir atsakymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Gaisro gesinimo taktika. Žmonių gelbėjimas gaisro metu

  Įžanga. Pagrindiniai prasidėjusio gaisro gesinimo būdai. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimas. Evakuacijos keliai gaisro metu. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2005 m. per 10 mėn. Gaisrų skaičiaus kitimo dinamika per š. m. pirmąjį pusmetį. Gaisruose žuvusių, traumuotų ir išgelbėtų žmonių skaičius per 2005m. pirmąjį pusmetį. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-09
 • Gaisro ir gesinimo priemonės

  Įvadas. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Paprastasis gaisrinis vandentiekis. Automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos sistema. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-25
 • Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimas

  Įvadas. Technologinio proceso aprašymas gaminių dažymo ceche su dažų paruošimo skyriumi. Sprogimo ir gaisro pavojaus gamyboje sukeliančių medžiagų analizė. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Prevencijos priemonės, kad išvengti galimų avarijos priežasčių. Aparatai, iš kurių eksploatavimo metų, degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kitos technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atvejų. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Dažymo cechuose gaisro plitimo priežastys. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintančių skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių uždegimo šaltinių atsiradimo priežastis. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Aerozolio susidarymas trukusiame dažų vamzdyne cecho patalpoje skaičiavimas. Skaičiavimas. Išvados. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų, bei aplinkos taršą. Bendros išvados.
  Sauga, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-22
 • Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimas (2)

  Įvadas. Gaminių dažymo cecho su dažų paruošimo skyriumi trumpas proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybių išanalizavimas. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Galimos avarijos priežasčių numatymas ir prevencijos priemonių pasiūlymas. Aparatų, iš kurių eksploatavimo metu degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir jų priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kito technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atveju. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintamų skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių užsidegimo šaltinių atsiradimo priežasčių numatymas. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Susidariusio aerozolio paskaičiavimai trūkus dažų vamzdžiui cecho patalpose. Profilaktikos priemonių, mažinančių sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą įvertinimas. Dažymo cecho gaisrinė – techninė schema. Bendros išvados. Priedas (1).
  Sauga, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-24
 • Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdai

  Įvadas. Naftos perdirbimo technologinis procesas. Distiliacija. Papildomas perdirbimas ir kokybės gerinimas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Naftos perdirbimo produktai. Naftos produktų savybės gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu. Benzino savybės. Aparatų gairinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnių įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Galimų avarijų priežastys ir prevencijos priemonės. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Sprendimas. Garų kiekio prognozavimas skysčiui išsiliejus iš aparato avarijos metu. Sprogios koncentracijos zonos matmenų normavimas. Sprogimo viršslėgio skaičiavimas. Bendros išvados.
  Sauga, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-26
 • Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės

  Įvadas. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Gaisrų gesinimo priemonės

  PowerPoint pristatymas. Kas tai? Pradinis gaisras. Vietinis gaisras. Dūminis sprogimas. Kamino efektas. Ugnies audra. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisrų pavojai. Liepsna. Šiluma – karštis. Karštas oras. Dūmai ir nuodingos dujos. Deguonies trūkumas. Sprogimas. Praktiški patarimai kaip apsisaugoti. Jeigu patalpoje daug dūmų. Jeigu užsidegė drabužiai. Jeigu užsidegė elektros prietaisas.
  Sauga, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-10-12
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistemoje naudojami perspėjimo ženklai. Civilinės saugos ženklai. Gyventojų perspėjimo sistema. Kenksmingos medžiagos, vartojamos pramonėje ir žemės ūkyje. Apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų savybės ir skirstymas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Rizikos frazės. Rizikos frazių deriniai. Rizikos frazių deriniai. Kenksmingos medžiagos poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Biologinis aplinkos teršimas. Pagrindinės užkrečiamosios ligos. Kolektyvinės ir individualiosios gyventojų apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Slėptuvių naudojimas. Individualiosios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Vaikiškos individualiosios (dujokaukės) apsaugos priemonės. Pramoninės filtruojamosios individualiosios apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojamieji kvėpavimo aparatai IP-4 ir IP-4M. Pramoniniai izoliuojamieji kvėpavimo aparatai. Individualiosios odos apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Gyvulių švarinimas. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai nelaimės židiniuose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose. Svarbiausios aplinkos apsaugos uždaviniai. Atmosferos oro užterštumas ir apsauga. Vanduo ir jo apsauga. Priedai(3).
  Sauga, konspektas(47 puslapiai)
  2007-10-15
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Supažindinti su ekstremaliomis situacijomis bei jų priežastimis Lietuvoje. Uždaviniai. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys. Avarijos ir katastrofos. Avarija. Lietuvoje pavojingi objektai. Stambi avarija pramonėje. Katastrofa. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Lietuvoje būdingi stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos.
  Sauga, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-01-15
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų atsiradimo priežastys

  Įvadas. Gamtinės, techninės, ekologinės, socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Socialinės ekstremalios situacijos. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijos ir katastrofos, jų padariniai. Gaivalinės nelaimės Lietuvoje. Terorizmas viena iš naujų ekstremalių situacijų priežasčių. Ekstremalioms situacijoms planų rengimas, jų derinimas ir tvirtinimas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys

  Mūsų darbo tikslas. Ekstremali situacija. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai darbo vietoje. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-05
Puslapyje rodyti po