Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos namų darbai

Saugos namų darbai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai

  Darbuotojų mokymas ir atestavimas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Privalomos pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Pavojaus kortelės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-04
 • Darbuotojų sauga (2)

  Užduotis: 1. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 2. Civilinės saugos signalai. 3. Rizikos vertinimas, veiksmų prioritetų parinkimas leidžia užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir pagerina įmonės darbo našumą bei rezultatus. Surašykite į lenteles (pavojaus korteles) dažniausiai sutinkamų įmonėse ir darbo vietose pavojingas situacijas (pavojus) ir numatykite labiausiai tinkamas prevencines priemones rizikai sumažinti. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos. Darbdavių, jų įgaliotų asmenų atestacija. Darbuotojų instruktavimas ir atestavimas saugos darbe klausimais. Darbuotojų aprūpinimas saugos darbe priemonėmis. Medicinos paslaugų organizavimas. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavių teisės. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų teisės. Civilinės saugos signalai. Dėmesio visiems! Radiacinis pavojus! Cheminis pavojus! Uragano pavojus! Potvynio pavojus! Katastrofinis užtvindymas! Oro pavojus! Oro pavojaus atšaukimas! Rizikos vertinimas ir pagerina įmonės darbo našumą bei rezultatus. Pavojus, susijęs su krovinių kėlimu mechanizmais.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas įmonėje. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvu

  Įvadas. Analizė. Bendroji įmonės organizacinė struktūra. DSS valdymo schema. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Padalinių vadovų atsakomybė. Pareiginės ir DSS įvadinės instrukcijos. Saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai. Instruktavimas darbo vietose, darbuotojų mokymas ir atestavimas. Profesinės rizikos vertinimas. DSS būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai per 1999 – 2004 m. Išvados. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvu. Įvadas. Analitinė dalis. Rizikos nustatymo kortelė. Išvados.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla (2)

  Įvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2).
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-09-15
 • Dirbančiojo vikšriniu buldozeriu darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi rizikos veiksniai. Kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Rizikos veiksnių poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu buldozerių pervežimas tralais. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-03
 • Dujokaukių parinkimas

  Dujokaukės parinkimas. Dujokaukės paruošimas naudojimui. Filtruojamųjų dėžučių žymėjimas ir paskirtis. Respiratorių rūšis ir paskirtis. Dulkėkaukės. Vatos-marlės raiščio paruošimas.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Eismo saugumas (2)

  Informacijos apdorojimas, reakcija. Manevringumas ir pastovumas, jų įtaka eismo saugumui. Automobilis turintis stabdžių mechanizmus ant visų ratų, važiuoja greičiu v = 65 km/h horizontaliu keliu, kuris charakterizuojamas sukabinimo koeficientu φ = 0,5 ir riedėjimo pasipriešinimo koeficientu ψ = 0,22. Kokį atstumą nuvažiuos automobilis sumažindamas važiavimo greitį iki v = 40 km/h. Sprendimas. . Nustatyti stabdymo kelią ir laiką, sustojimo kelią, o taip pat lėtėjimo dydį, stabdant automobilį su atjungtu varikliu, jeigu žinoma, kad automobilis iki stabdymo važiavo keliu su sausa asfalto betonine danga φ= 0,6 greičiu 60km/h. Stabdymo efektyvumo koeficientas Ke = 1,2 – 1,4 vairuotojo reakcijos laikas t1 = 0,5 s., stabdžių pavaros suveikimo laikas t2 = 0,25 s., lėtėjimo augimo laikas t3 = 0,25 s. Sprendimas. Sankryžos aprašymas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-29
 • Ergonomika (36)

  Įvadas. Darbo priemonės. Darbo patalpos. Įrengimas. Patalpos išplanavimas. Apšvietimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-06
 • Ergonomiška darbo vieta

  Įvadas. Darbo vieta. Darbo patalpos paskirtis. Patalpos aprašymas. Patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Apšvietimas. Spinduliuotė. Videoterminalo įrengimai. Išvados. Grafinė dalis.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-30
 • Gaisrinės saugos pagrindai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės

  Įvadas. Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Testas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-21
 • Geležinkelio eismo sauga

  Geležinkelio kelio pagrindiniai elementai. Geležinkelio kelio sankasa. Skirstymo kalnelis. Stoties knygos paskirtis ir sudarymas. Atsirandančios kliūtys vienkeliame ruože. Pusiau automatinė kelio blokuotė. Prekinio vagono oriniai stabdžiai. Traukinių eismo grafikas.
  Sauga, namų darbas(16 puslapių)
  2011-08-01
 • Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje

  Gaisras. Pagrindiniai padariniai. Pavojingi veiksniai. Veiksmai. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Gaisro dūmai. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Nudegimai ir kaip jais pasirūpinti. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojai turi.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-06
 • Higieninis sanitarinis patalpų įvertinimas: UAB "Renaksus"

  Įvadas. Darbo vieta. UAB "Renaksus" įrengtos darbo vietos. Šiluminis patalpų komfortas. UAB "Renaksus" biuro patalpų šiluminis komfortas. Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas. UAB "Renaksus" biuro patalpų apšvietimas. Patalpų vėdinimas. UAB "Renaksus" biuro vėdinimas. Graužikų ir vabzdžių naikinimas ir profilaktika. UAB "Renaksus" vykdoma kenkėjų kontrolė. Įmonės patalpų stovis ir jų priežiūra. Išvados.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Kenksmingos medžiagos

  Įvadas. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas. Individuali apsauga nuo kenksmingų medžiagų. Nelaimingų atsitikimų su cheminėmis medžiagomis prognozavimas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir apsisaugojimas nuo jų. Išvados.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Kenksmingosios cheminės medžiagos darbo aplinkoje

  Kenksmingosios cheminės medžiagos. Kenksmingųjų medžiagų charakteristika. Kenksmingųjų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Saugos priemonės tvarkant chemines medžiagas ir preparatus. Profesinės ligos sukeltos cheminių medžiagų.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Kolektyvinės apsaugos priemonės

  Įvadas. Tikslas – supažindinti jus su kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, paaiškinti jų naudojimo atvejus ir būdus. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvės. Kitų patalpų pritaikymas kolektyvinei žmonių apsaugai. Priešradiacinės priedangos. Paprasčiausios priedangos. Apkasai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2010-03-16
 • Mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija

  Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojų profesijos, mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija. Bendroji dalis Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Mokinio veiksmai prieš darbo pradžią. Mokinio veiksmai darbo metu. Mokinio veiksmai avariniais atvejais. Mokinio veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-28
 • Nelaimės ir katastrofos transporte

  Civilinės saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Transporto rūšys. Pavojingų krovinių gabenimas. Transporto priemonių ženklinimas. Dideli pavojaus ženklai. Kiti pavojaus ar įspėjamieji ženklai. Priešgaisrinės priemonės. Kita įvairi įranga. Avarijų ir katastrofų priežastys. Veiksmai, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam įvykiui arba avarijai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2012-01-06
 • Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbų saugos organizavimas UAB "Skanumėlis". Indų plovėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Liudininko paaiškinimas dėl įvykio darbe. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Išvados. Paaiškinimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-01
 • Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija Lietuvoje

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe statistika. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Išvados. Išnašos.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-03
Puslapyje rodyti po