Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kovinės nuodingosios dujos

  Kovinės nuodingosios dujos. Kovinės nuodingosios medžiagos. Jei pastebėjote šias įtartinas priemones. Jei į aplinką pateko nuodingosios medžiagos. Kovinių nuodingųjų medžiagų charakteristika ir klasifikavimas. Kovinių nuodingųjų medžiagų klasifikavimas. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo teroristinio akto metu atvejai ir pasekmės. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Atsižvelgiant į taršos KNM mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Nuodingųjų medžiagų savybės. Kovinės nuodingosios medžiagos. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Toksinai. Fitotoksinai. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-11-28
 • Lietuvoje naudojamos kenksmingos medžiagos

  Įvadas. Amoniakas. Benzinas. Chloras. Asbestas. Mazutas, aviacinis kuras. Amonio nitratas. Sieros rūgštis. Azoto rūgštis. Suskystintos dujos. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės civilinės saugos politikos analizė

  Įžanga. Civilinės saugos politikos atsiradimo istorija, formulavimas. Naujoji ekstremalių situacijų valdymo samprata. Šiandieninės civilinės saugos politikos formulavimas. Civilinės saugos politikos įgyvendinimas. Civilinę saugą įgyvendinančios institucijos. Valstybiniame lygyje. Apskrities lygyje. Savivaldybės lygyje. Įgyvendinimo metodai ir formos. Sistemos finansavimas. Civilinės saugos politikos vertinimas. Visuomenė. Valdžios institucijos. Visuomeninės organizacijos. Civilinės saugos politikos prognozavimas, strategija. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (paveikslai, lentelės).
  Sauga, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema

  Įvadas. Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose. Išorinė departamentų komunikacija. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūros tobulinimo ir komunikacijos gerinimo perspektyvos. Priedai (schemos). Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-12-12
 • Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas (2)

  Įvadas. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atveju

  Įvadas. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atveju. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias kvėpavimo organų apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė. Jeigu gautas nurodymas likti namuose. Jei prireiktų evakuotis. Būtiniausių daiktų sąrašas. Ūkininkams.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Masiniai miškų ir durpynų gaisrai

  Masiniai miškų ir durpynų gaisrai. Masiniai miškų ir durpynų gaisrai. Pagal ugnies plitimo pobūdį skiriamos trys miškų gaisrų rūšys. Gaisro gesinimą galima padalinti į dvi dalis. Visa erdvė kurioje vyksta gaisras skirstoma. Būtiniausioms gaisro gesinimo priemonėms ugniai gesinti skirstomos.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-02
 • Mikroklimato parametrų normavimas ir jų gerinimas

  Buhalterinės apskaitos projektinis darbas. Santrauka. Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Mikroklimato parametrai. Šiluminis spinduliavimas. Oro temperatūra. Santykinė oro drėgmė. Oro judėjimo greitis. Atmosferinis slėgis. Gamybinės dulkės. Kenksmingos medžiagos. Patalpų vėdinimas. Apšvieta. Triukšmas. Virpesiai. Jonizuojanti spinduliuotė. Individualios apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2011-10-19
 • Miškų gaisrai

  Įvadas. Miškas – kas tai yra? Miškų gaisrai. Išvada.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-04
 • Miškų gaisrai (2)

  Įvadas. Šiek tiek teorijos apie tai, kokie būna gaisrai. Kaip skirstomi gaisrai. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės. Kodėl dega miškai ir kaip elgtis. Kai gaisras kyla namuke. Pagalba nukentėjusiems.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-23
 • Mokestis už mobilios taršos šaltinius: statybinės medžiagos UAB "Kelias"

  Įvadas. Tikslas – aprašyti aplinkos apsaugai naudojamas ekonomines priemones bei susipažinti su mobilių taršos šaltinių mokesčiais. Aplinkos apsauga. Aplinkos taršos kontrolės sąnaudos. Aplinkos užterštumo mažinimo prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo poveikis aplinkos kokybei. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai. Administraciniai aplinkosaugos instrumentai. UAB "Kelias" įmonės taršos apskaičiavimas. UAB "Kelias" taršos apskaičiavimas. Išvados.
  Sauga, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-05-13
 • Mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija

  Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojų profesijos, mokinių saugos profesiniame mokyme ir praktikoje instrukcija. Bendroji dalis Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Mokinio veiksmai prieš darbo pradžią. Mokinio veiksmai darbo metu. Mokinio veiksmai avariniais atvejais. Mokinio veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-28
 • Naikinimo priemonės

  Įvadas, įprastiniai ginklai. Masinio naikinimo ginklai. Naujos masinio naikinimo rūšys. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Nelaimės ir katastrofos transporte

  Civilinės saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Transporto rūšys. Pavojingų krovinių gabenimas. Transporto priemonių ženklinimas. Dideli pavojaus ženklai. Kiti pavojaus ar įspėjamieji ženklai. Priešgaisrinės priemonės. Kita įvairi įranga. Avarijų ir katastrofų priežastys. Veiksmai, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam įvykiui arba avarijai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2012-01-06
 • Nelaimingas atsitikimas darbe

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe N1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-05-30
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-05-31
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (3)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-06-03
 • Nelaimingi atsitikimai darbe, jų prevencija

  Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-11-23
 • Nelaimingi atsitikimai ir stichinės nelaimės

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Naikinimo priemonės. Baltijos šalių seismingumas. Žemės drebėjimai bus stebimi iš kosmoso.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbų saugos organizavimas UAB "Skanumėlis". Indų plovėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Liudininko paaiškinimas dėl įvykio darbe. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Išvados. Paaiškinimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-01
Puslapyje rodyti po