Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Saugos taisyklės žiemą

  Įvadas. Kaip elgtis per šalčius. Pavojai ant ledo. Kaip elgtis pūgos metu, kaip jai pasirengti. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Saugus darbas ir civilinė sauga

  Įvadas. Ko turi imtis vadovas susidarius ekstremalioms situacijoms. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Bendri miestų, rajonų vadovų veiksmai, susidarius ekstremalioms situacijoms. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybinei avarijai. Vadovų veiksmai įvykus stichinėms nelaimėms. Nesmurtinis pasipriešinimas Lietuvoje. Pilietinės gynybos esmė ir būdai. Nesmurtinio pasipriešinimo Lietuvoje apžvalga.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Saugus darbas. Avarijos ir katastrofos. Žmonių gelbėjimas gaisro atveju

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Saugus technologiniai procesai

  Elektros pavojingumas ir poveikis žmogaus organizmui. Pramoninių elektros traumų priežastys. Kaip klasifikuojamos patalpos pagal pavojingumą žmogui nuo elektros srovės poveikio žmogui? Kokius elektros įrenginius ir kada reikia įnulinti (įžeminti)? Apsaugos nuo elektros būdai (konspekte jų išvardyta 11). Apsaugos nuo elektros priemonės jų klasifikavimas. Elektros įrenginių įžeminimas. Prisilietimo ir žingsnio įtampos. Kuo skiriasi įnulinimas nuo įžeminimo? Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugojimą nuo elektros srovės. Saugus kilnojamųjų ir rankinių elektros mašinų ir įrankių eksploatavimas. Saugus kilnojamų elektros šviestuvų eksploatavimas. Pavojingos statybos zonos ir jų apsauga. Saugus žemė darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas.suvirinimas elektra ir dujomis. Asmeninės apsaugos priemonės.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Signalų panaudojimai

  Įvadas: individualus civilinės saugos veiksmų panaudojimo aktualumas, perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos, radiacinės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisai, cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-02-22
 • Skalbėjos dirbančios buitinėmis skalbimo mašinomis darbų saugos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Skalbėj0s veiksmai prieš darbo pradžią. Skalbėjos veiksmai darbo metu. Skalbėjos veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Skalbėjos veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-03-02
 • Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Pavojaus ženklai

  Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Potvyniai. Pavojaus ženklai ir jų reikšmė. Vengtini produktai. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-19
 • Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Potvyniai

  Savarankiško darbo užduotis Nr. 4. Įvadas. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Slėptuvės. Laikinos slėptuvės. Potvyniai. Stichinės hidrologinės reiškinys. Katastrofinis hidrologinis reiškinys. Reikalinga pagalba. Reikalinga skubi pagalba. Išvados.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-07
 • Socialinė sauga

  Socialinės saugos teisės reguliavimo dalykas (metodas). Socialinės saugos teisės sąvoka. Socialinės saugos teisės subjektai. Socialinės saugos teisinių santykių samprata, atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas, santykių rūšys, jų turinys. Nepaisant socialines saugos teisinių santykių įvairovės, jie klasifikuojami. Atsižvelgiant į piniginės išmokos rūšį, santykiai skirstomi. Atsižvelgiant į socialinių paslaugų formą, santykiai skirstomi. Procedūrinio pobūdžio santykiai klasifikuojami atsižvelgiant į jų objektą, kurio gali būti. Santykiai, susiję su pensijų skyrimu ir mokėjimu klasifikuojami į grupes pagal pensijos rūšį. Socialinės saugos teisės šaltiniai: sąvoka, rūšys, ypatybės. Socialinės saugos istorijos apžvalga: ištakos, vystymasis. Nuo socialinio draudimo prasidėjo šiuolaikinės socialinės apsaugos raida. Socialinė sauga Lietuvoje: prieškarinės respublikos laikotarpis, sovietinės sistemos bruožai, socialinė sauga po Nepriklausomybės atkutimo. "Socialines apsaugos sistemos ir modeliai". Galima išskirti tokius socialinės apsaugos tradicinių sistemų skirtumus. Socialinės apsaugos modeliai pagal G. Esping Anderssen. Tradicinės socialinės apsaugos sistemos Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Dabartinė socialinės saugos padėtis Lietuvoje. Socialinės saugos sistemos reformų prielaidos. Socialinės rizikos samprata ir rūšys. Valstybinis socialinis draudimas ir socialinė parama, jų skirtumai. Socialinės saugos valdymo sistema: valstybinį socialinį draudimą ir socialinę paramą įgyvendinančios institucijos. Socialinę paramą įgyvendina savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimo teisinio reguliavimo pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyviai (f-jos, teisės, pareigos, atsakomybė). Teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir f-jos. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Bendrosios pensijų dydžio nustatymo taisyklės. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pensijų išmokų santykis. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003m. Išankstinis valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas. Pensijų sistemos pakopos. Pensijos sukakusiems senatvės pensijos amžių specialių kategorijų asmenims (valstybinės-I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, teisėjų pensijos,signatarų rentos ir kt.). Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingų atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, uždaviniai, tikslai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politika: struktūra, tikslai, uždaviniai. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas, socialinės garantijos. Socialinės įmonės. Migruojančių asmenų socialinės saugos teisiniai pagrindai. Tarptautiniai dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai socialinės apsaugos srityje. Europos Sąjungos (ES) socialinės apsaugos dokumentai, koordinuojantys socialinės apsaugos sistemas Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse narėse. Atviro koordinavimo metodas ES (Europos Sąjunga). Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme.
  Sauga, konspektas(27 puslapiai)
  2009-05-14
 • Socialinio dialogas įmonėje

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo organizavimą įmonėje. Organizacijų sociologija. Organizacijos valdymas. Komunikacija organizacijoje. Konfliktas organizacijoje. Prielaidos socialiniam dialogui atsirasti. Socialinio dialogo tarpininkai įmonėje. Profsąjungų nauda. Kolektyvinė sutartis. Išvados. Priedai (1).
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-05-17
 • Specialusis švarinimas

  Įvadas. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-04-05
 • Specialusis švarinimas (2)

  Įvadas. Dezaktyvacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Dalinis švarinimas. Visiškas švarinimas. Gyvulių švarinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-23
 • Staliaus-staklininko darbų saugos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Staklininko veiksmai prieš darbo pradžią. Staklininko veiksmai darbo metu. Staklininko veiksmai avarijos atvejais. Staklininko veiksmai baigiant darbą.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas

  Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos darbų pagrindai. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių sąvokos. Elektrotechnikos darbuotojams keliami reikalavimai. Elektrotechnikos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. Apsaugos nuo elektros poveikio būdai ir priemonės. Organizacinės priemonės. Elektros įrenginių techninės priemonės. Darbai vykdomi atjungus elektrą. Darbas atjungus elektros įtampos avariniais atvejais. Darbai vykdomi neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių. Atskirų elektros įrenginių priežiūra. Oro linijos. Pirmosios medicinos pagalbos organizavimas. Pirmosios pagalbos vaistinėlė. Pirmosios pagalbos vaistinėlės būtinumas ir jos sudėtis. Apsaugos nuo kritimo priemonės statiniuose. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės. Kraujavimas. Kraujavimo stabdymas. Išvados.
  Sauga, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-06-12
 • Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų vertinimas

  Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Statybos darbų sauga. Išvados.
  Sauga, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Stichinės nelaimės (2)

  Įvadas. Stichinės nelaimės ir jų žala. Gaisrai. Potvyniai ir sausros. Uraganas. Žemės drebėjimas. Apsauga nuo stichinių nelaimių. Žemės drebėjimai (LRSAM). Radioaktyvus užteršimas. Gaisras. Cheminė avarija. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Evakuacijos tvarka. Lietuvos Respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Stichiniai reiškiniai

  Stichiniai gamtos reiškiniai. Gaivalinės nelaimės. Prieš prasidedant potvyniui. Kilus potvyniui. Pasibaigus potvyniui. Patariama. Smarkus vėjas. Škvalas. Audra (vėtra). Viesulas. Gaisrai. Miškų gaisrai. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-05-02
 • Sveikata ir darbo kompiuteriu sauga

  Kompiuteris. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Monitoriaus skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė. Labiausiai eml pažeidžiamų organų ir sistemų patogenetinis mechanizmas. Higienos normos reikalavimai. Darbo su kompiuteriu ergonomika. Tai reikėtų žinoti dirbant su kompiuteriu.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-03-03
 • Sveikata ir darbo su kompiuteriu sauga

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinius laukus kuria. Mažą eletromagnetinę spinduliuotę žymintis ženklas. Sveikatai pavojingi veiksniai, kurie gali pasireikšti dirbant kompiuteriu. Įsigyjant naują kompiuterį būtina pasirinkti monitorių, kuris turėtų geras pagrindines technines charakteristikas. Rekomendacijos, regos sistemos pervargimui mažinti. Nepatogus sėdėjimas iš arti stebint ekraną, laikant rankas ant klaviatūros, įtemptas kūnas-dėl to kyla negalavimai. Kompiuterizacijos procesas Lietuvoje. Nuotolinis darbas padeda sumažinti psichologinę apkrovą. Rekomenduojamas stresą mažinančių pratimų kompleksas.
  Sauga, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-06
 • Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas

  Darbo tikslas. Aparatūra. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Šiluminės aplinkos tyrimo rezultatai. Atliekamo darbo charakteristika. Šiluminės aplinkos parametrų faktinių reikšmių palyginimas su normuojamomis reikšmėmis tiriamoje patalpoje. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-11
Puslapyje rodyti po