Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinė sauga: miškavežio vairuotojas

  Miškavežio vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Profesinės rizikos veiksnių klasifikacija. Atlikti profesinės rizikos vertinimą darbo vietoje pagal mano nustatytus tris kenksmingiausius ir pavojingiausius profesinės rizikos veiksnius. Suprojektuoti (parinkti) priemonę nustatyti pačiam pavojingiausiam (kenksmingiausiam) profesinės rizikos veiksnio poveikiui sumažinti. Priedas.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2008-12-09
 • Profesinė sauga: tinkuotojo mokymas UAB "Statyba"

  Įvadas. Bendrasis profesijos apibūdinimas. Tinkuotojo kompetencijos. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos tyrimo išvados.
  Sauga, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-16
 • Profesinės ligos

  Įvadas. Profesinės ligos ir nelaimingi atsitikimai. Darbų sauga ir sveikatos apsauga. Darbų sauga. Jos reikšmė ir uždaviniai. Darbdavių ir darbuotojų teisės bei pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Profesinės ligos ir jų klasifikacija

  Tikslai. Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozolių). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Liga. Profesinė patologija. Profesinių ligų nustatymo tvarka. Nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė. Ligos ir būklės, kuriomis esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Profesinės ligos ir jų sauga

  Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozoliu). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių (profesinės infekcinės ligos). Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Pranešimai apie profesinę ligą. Profesinių ligų priežasčių tyrimas. Profesinių ligų nustatymas. Profesinių ligų patvirtinimas. Profesinių ligų registravimas ir apskaita.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-14
 • Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, pavojų identifikavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti profesinės rizikos vertinimą darbo vietose ir pavojų identifikavimą. Pagrindinės sąvokos. Profesinės rizikos vertinimo tikslai. Įmonės rizikos vertinimo organizavimas. Rizikos identifikavimas. Profesinės rizikos tyrimas. Profesinės rizikos nustatymas. Profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės. UAB "Šilalės statyba" analizė. Įmonės DSS valdymo struktūra. Išvados.
  Sauga, referatas(19 puslapių)
  2011-03-10
 • Profesinės rizikos vertinimas dažytojo darbo vietoje

  Bendra tiriamojo objekto charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Cheminių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Biologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos priimtinumas ir būtinos priemonės jai sumažinti. Išvados.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-03
 • Profesinės rizikos vertinimas: tinkuotojas UAB "Statetas"

  Įvadas. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas, rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikiniai veiksniai (1 lentelė). Fiziniai veiksniai (2 lentelė). Cheminiai veiksniai (3 lentelė). Biologiniai veiksniai (4 lentelė). Ergonominiai ir psichofiziologiniai veiksniai (5 lentelė). Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos priimtinumas ir būtinos priemonės jai sumažinti. Išvados.
  Sauga, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-16
 • Profesinės rizikos vertinimo įmonėje organizavimas

  Įvadas. Profesinės rizikos vertinimo bendrosios nuostatos. Rizikos vertinimo tikslai. Rizikos vertinimo etapai. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Rizikos vertinimo nauda. Priedai (4).
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-09-28
 • Radiacinė sauga

  Įvadas. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, radiacinei apsaugai organizuoti taikomos šios priemonės. Gyventojų evakavimas. Sveikatos priežiūros organizavimas. Viešosios tvarkos apsauga.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Radiacinės avarijos: padariniai

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti radiacines avarijas ir jų padarinius. Radiacinė avarija. Radiacinių avarijų klasifikavimas. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnui ir gamtai. Gyventojų apsaugos priemonės įvykus radiacinei avarijai. Radioaktyvusis užterštumas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Radiacinės situacijos įvertinimas

  Radiacinės situacijos įvertinimas. Prognozuojama darbuotojų apšvita. Darbuotojų mokymas. Darbuotojų radiacinė sauga. Aplinkos apsauga. Gyventojų radiacinė sauga. Radiacinės saugos centro vaidmuo nutraukiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimą. Radiacinės ir branduolinės saugos užtikrinimas. Gyventojų radiacinės saugos planai avarijos atveju – tarptautiniai aspektai. Radioaktyvus užteršimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-18
 • Radiologinis ginklas

  "Kaip elgtis teroristams panaudojus radiologinį ginklą". Gyventojų apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Teroristų dažniausiai naudojamas radiologinis ginklas. Teroristų išpuolio objektai. Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus radiologinį ginklą. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai. Ignalinos AE zonos, kuriose suplanuotos gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų informavimo ekstremalų situacijų atvejais schema. Priedas. Klausimai.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2006-04-23
 • Sanitarinio, higieninio stovio įvertinimas: krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais UAB "Nostrada"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės charakteristika. Bendrovėje taikomos higienos normos. Bendrovės teritorija. Darbo vietos aprašymas. Darbas su videoterminalu. Darbo vietos apšvietimas. Darbo vietos šildymas. Darbo vietos vėdinimo sistema. Gamybinės – buitinės patalpos. Patalpų valymas ir dezinfekavimas (4). Graužikų, vabzdžių naikinimas bei profilaktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-01-30
 • Sauga darbe ir ekologija

  Profesinių ligų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Darbuotojų sauga nuo profesinės apšvitos. Ekologija. "Infekcinė sloga! O gal alerginė?".
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • Saugaus ir sveiko darbo organizavimas

  Įstatyminiai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas ir administravimo įstaigų funkcijos. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos struktūra. Valstybinio darbo inspektoriaus pareigos ir teisės. Visuomeniniai darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros organai, jų teisės. Darbdavio pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Padalinio vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje. Darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Bendroji darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalai. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instruktavimai, jų rūšys ir įforminimas. Įvadinės instrukcijos turinys. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos struktūra ir turinys. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų ir jų atestavimas. Darbdaviai, atleidžiami nuo atestacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Potencialiai pavojingų įrenginių samprata ir kategorijos. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Pavojingi darbai ir jų atlikimo tvarka. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės ir jų planavimas. Pavojingos gamybos, kurioms reikalingas leidimas. Naujų darbo vietų, statinių priėmimas eksploatuoti. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo struktūra. Lietuvos Respublikos darbo kodekso struktūra. Kolektyviniai darbo santykiai. Įmonės kolektyvinė sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Baudžiamojo kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Degimo proceso ir sprogimų sąvokos. Degių ir sprogių medžiagų savybės. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai įmonėje. Gamybų kategorijos sprogimo ir gaisro atžvilgiu. Patalpų gaisringumo ir sprogimo pavojaus klasės. Pastatų ir patalpų atsparumo ugniai laipsniai. Organizacinės ir techninės apsaugos nuo gaisro priemonės. Gesintuvai, jų tipai ir naudojimo ypatumai. Gaisriniai hidrantai, vandens rezervuarai, gaisriniai čiaupai. Reikalavimai priešgaisriniam skydui. Evakuacijos keliai ir planai. Veiksmai gaisro atveju. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros reikalavimai. Elektros įrenginio samprata. Pagrindiniai terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove pasekmės. Bendrieji apsaugos nuo elektros reikalavimai įmonėje. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Elektrotechninio personalo kompetencija. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą ir srovės rūšį. Elektros įrenginių patalpų klasifikacija. Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugą nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Organizacinės apsaugos nuo elektros priemonės. Techninės apsaugos nuo elektros priemonės. Įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės, jų bandymai. Kilnojamieji elektriniai įrankiai, šviestuvai, jų saugus eksploatavimas. Elektros tiekimo linijų apsaugos zonos ir darbai jose. Darbo higiena. Darbo aplinkos klasifikacija. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Bendrosios apsauginės priemonės. Asmeninės apsauginės priemonės. Apsauginiai darbo drabužiai. Gamybinės buities patalpos. Profesinių susirgimų priežastys ir klasifikacija. Profesinių ligų tyrimo tvarka. Darbuotojų medicininio patikrinimo tvarka. Pirmosios pagalbos vaistinėlės. Pirmosios pagalbos suteikimas. Dirbtinis kvėpavimas, jo atlikimas. Uždaras širdies masažas, jo atlikimas. Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba nudegimų atvejais. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Pirmoji pagalba skenduoliams. Avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Avarijų klasifikacija. Avarijų tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikacija. Pranešimų apie nelaimingą atsitikimą darbe tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Aktų N-I ir N-2 surašymo ir išsiuntimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas.
  Sauga, konspektas(77 puslapiai)
  2007-03-07
 • Saugos darbe organizavimas: IĮ "Arbatos ir kavos gurmanams"

  Bendros žinios apie įmonę. Saugos darbe organizavimas įmonėje. Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Sauga ir sveikata darbe. Bendra priešgaisrinės saugos instrukcija.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Saugos instrukcija dažytojui

  Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Dažytojo veiksmai prieš darbo pradžią. Dažytojo veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-05-09
 • Saugos instrukcija šaltkalviui

  Įvadas. Galimos ekstremalios (avarinės) situacijos. Šaltkalvio veiksmai avariniais atvejais. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai riedmenų remonto šaltkalvio darbo vietoje. Būtinos saugos priemonės. Riedmenų remonto šaltkalvio darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Šaltkalvio veiksmai baigus darbą. Išvados.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-08
 • Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant virtuvės pagalbiniu darbininku

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-24
Puslapyje rodyti po