Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės. Kovinės nuodingosios medžiagos. Kovinių nuodingųjų medžiagų charakteristika ir klasifikavimas. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo teroristinio akto metu atvejai ir pasekmės. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Nuodingųjų medžiagų savybės. Toksinai. Fitotoksinai. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Nuodingųjų medžiagų aprašymai ir poveikis organizmui, apsaugos priemonės. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-05-31
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Darbo ir civilinės saugos referatas. Įvadas. Kovinės nuodingosios medžiagos. Jei į aplinką pateko nuodingosios medžiagos. Gali būti panaudotos šių grupių kovinės nuodingosios medžiagos. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo atvejai ir pasekmės. Tarša kovinėmis nuodingosiomis medžiagomis galima. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Pagrindinės apsaugos nuo kovinių nuodingųjų medžiagų priemonės. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Apsaugos nuo nuodingųjų medžiagų būdai ir priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2011-05-20
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu. Naudojamos apsaugos priemonės

  Įvadas. Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai. Kaip elgtis esant biologinei taršai. Jeigu netikėtai kiltų ligų protrūkis. Jei gavote įtartiną neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas. Kaip atpažinti įtartiną laišką ar paketą. Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus biologinį masinio naikinimo ginklą. Bioterorizmas gali būti. Pavojingos biologinės medžiagos. Toksinai. Pavojingos biologinės medžiagos gali būti paskleistos aerozoliais išpurškiant užkratą. Jei netikėtai kiltų ligų protrūkis. Išvados. Praktinis darbas: Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Svarbiausi gyventojų apsaugos principai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-02-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai

  Įvadas. Radiacinė avarija. Jos poveikis. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų radiacinės apsaugos planavimas avarijos atveju. Gyventojų veiksmai radiacinės avarijos metu. Naudojamos gyventojų apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai. Gyventojų apsauga nuo radiacijos.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės (2)

  Įvadas. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas. Kokiose teritorijose reikia planuoti. Apie ką visuomenė būtų informuojama įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE). Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Trumpa radiacinės apsaugos instrukcija. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias asmenines apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Jeigu jums patarta slėptis namuose. Jei prireiktų evakuotis. Reikalingų daiktų sąrašas. Naudojamos apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2008-12-29
 • Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje

  Gaisras. Pagrindiniai padariniai. Pavojingi veiksniai. Veiksmai. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Gaisro dūmai. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Nudegimai ir kaip jais pasirūpinti. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojai turi.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-06
 • Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai

  Įvadas. Darbo tikslas: supažindinti su naujausiomis HN ir jų keliamais reikalavimais kosmetikos kabinetams, kuriuose atliekamos veido ir kūno procedūros. Darbo vietai keliami reikalavimai. Kosmetikos salono ar kabineto įrengimas, darbo vietų paskirstymas. Sanitariniai-higieniniai reikalavimai darbo vietai ir darbo priemonėms. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslauga. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-11-05
 • Health and safety

  Darbų sauga ir sveikata. Darbas anglų kalba. Introduction. Safety at Work. Safety and Health Hazards at Work. Legislation (Act 2005). Accidents and Prevention. Stress Free Environment. Conclusion.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Higieninis sanitarinis patalpų įvertinimas: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Naudojamos higienos normos ir pagrindiniai reikalavimai. Esama sanitarinė – higieninė būklė. Patalpų stovis ir jų priežiūra . Išvados ir siūlymai.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Higieninis sanitarinis patalpų įvertinimas: UAB "Renaksus"

  Įvadas. Darbo vieta. UAB "Renaksus" įrengtos darbo vietos. Šiluminis patalpų komfortas. UAB "Renaksus" biuro patalpų šiluminis komfortas. Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas. UAB "Renaksus" biuro patalpų apšvietimas. Patalpų vėdinimas. UAB "Renaksus" biuro vėdinimas. Graužikų ir vabzdžių naikinimas ir profilaktika. UAB "Renaksus" vykdoma kenkėjų kontrolė. Įmonės patalpų stovis ir jų priežiūra. Išvados.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Higienos reikalavimai įmonei

  Maisto tvarkymo vieta maisto įmonėje. RVASVT grupės sudarymas ir jos veikla maisto įmonėje. Fiziniai rizikos veiksniai, galintys būti susirgimų priežastys. Darbo higienos rūšys. Darbo aplinkos veiksnių kenksmingumo išraiška.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Ignalinos AE uždarymo problema

  Kaip bus uždaroma Ignalinos AE. Pinigai. Padariniai. Kodėl sutiko uždaryti vieną Ignalinos AE bloką? Kuo bus pakeista Ignalinos AE? Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Ignalinos atominė elektrinė. Pavojingas strateginis objektas

  Įžanga. Bendra informacija. Reaktoriaus konstrukcija, Svarbiausi reaktoriaus RBMK-1500 techniniai duomenys. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistema. Saugos apžvalga. Radiacinis spinduliavimas. Radiacinė apsauga. Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema. Panaudoto branduolinio kuro saugojimas. Katastrofos tikimybė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Įmonių sauga: "Statoil" degalinė

  Įvadas. Bendra UAB "Lietuva Statoil" charakteristika. Darbo vietos-vienos Statoil degalinės charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai ir jų šaltiniai: fiziniai veiksniai; fizikiniai veiksniai; cheminiai veiksniai; biologiniai veiksniai; psichofiziologiniai veiksniai. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos vertinimas. Rizikos dydžio apskaičiavimas. Rizikos tyrimo išvados. Priedai.
  Sauga, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-11
 • Individualios apsaugos priemonės

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Dujokaukės. Respiratoriai. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-06-16
 • Individualios apsaugos priemonės (2)

  Individualios apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninė apsauginė priemonė. AAP yra skirstoma. Galvos apsauga. Klausos apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Plaštakų ir rankų apsauga. Pėdų ir kojų apsauga. Odos apsauga. Viso kūno apsauga. Sąrašas darbų ir darbo sektorių, kuriuose gali reikėti AAP. Galvos apsauga (kaukolės apsauga). Apsauginiai šalmai. Pėdų apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Klausos apsauga. Kūno, rankų ir plaštakų apsauga. Odos apsauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-19
 • Individualios apsaugos priemonės (3)

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Darbuotojų sauga. Asmeninių apsauginių priemonių sąrašas. Priemonės galvai apsaugoti. Priemonės klausai apsaugoti. Priemonės akims apsaugoti. Priemonės veidui apsaugoti. Priemonės kvėpavimo takams apsaugoti. Priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti. Priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti. Priemonės odai apsaugoti. Priemonės liemeniui ir pilvui apsaugoti. Įranga apsauganti nuo kritimo. Apsauginiai darbo drabužiai. Gelbėjimo priemonės. Individualiųjų kvėpavimo organų apsaugos priemonių rūšys. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojančios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas. Asmeninių apsauginių priemonių laikymas. Asmeninių apsauginių priemonių priežiūra. Asmeninių apsauginių priemonių bandymai ir periodiniai patikrinimai. Išvados.
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-10
 • Izoliuotieji kvėpavimo aparatai

  Įžanga. Ventiliuojamieji naro reikmenys. Atviros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Pusiau uždaros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Uždaros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Kvėpavimo vamzdelis. Alternatyvios oro tiekimo sistemos. Oro tiekimo reguliatoriai. Akvalangų bendroji charakteristika. Oro tiekimo reguliatorių klasifikacija. Vienos pakopos reguliatoriai. Dviejų pakopų reguliatoriai sugretintomis redukavimo pakopomis. Reduktorių konstrukcija. Suspausto oro balionai. Kvėpavimo automatai. Oro srauto įpūtimo efektas. Šuntuojantis vamzdelis. Iškvėpimo vožtuvai. Iškvepiamo oro srauto nukreipikliai. Kandiklis. Žarnelės. Akvalangų pavyzdžiai. Bendrosios charakteristikos. Akvalangas AVM – 1M ir jo sandara. Akvalangas ASV – 2 ir jo sandara.
  Sauga, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-16
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (4)

  Įvadas. Radiacinė tarša. Radioaktyvumas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės dozimetrija. Jonizuojančios spinduliuotės biologinis poveikis. Apsaugos organizavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-01-17
Puslapyje rodyti po