Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekstremalios situacijos

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Ką reikėtų visiems būtinai žinoti. Priedai. Boforto vėjų skalė. Stichinių meteorologinių reiškinių kriterijai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-16
 • Ekstremalios situacijos (2)

  Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Visuotinis atšilimas - pasaulio pabaiga. Šylanti oro temperatūra - pražūtinga. Gamtos atsakas - audros, liūtys, potvyniai. Socialinės ekstremalios situacijos. Stichinių nelaimių suvestinė per praėjusius metus.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekstremalių įvykių kriterijai

  Įžanga. Tikslas: supažindinti su ekstremalių įvykių kriterijais, mokėti juos skirti pagal rūšis. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai ir jų įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Ekstremalių situacijų priežastys. Gamtinės priežastys, galinčios sukelti ekstremalias situacijas. Gyventojų perspėjimo ir informavimo. Sistema. Civilinės saugos signalai. Saugus elgesys, esant gamtinės kilmės. Ekstremaliai situacijai. Ką daryti, jeigu jus užklupo. Pavojingų reiškinių įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2010-10-07
 • Ekstremalių situacijų valdymas

  Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. GIS krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. GIS sprendimai ekstremalių situacijų valdymui. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-01-24
 • Elektros sauga

  Įvadas. Elektros srovės pavojingumo kriterijai ir apsaugos priemonės. Elektros srovės pavojingumo kriterijai. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsauginis įžeminimas įnulinimas. Įžeminimo įrengimas. Apsaugo nuo statinės elektros. Pirmoji pagalba nukentėjusiesiems nuo elektros srovės.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Elektrosauga

  Apsaugos nuo elektros svarba. Elektros sukeliami pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Apsaugos nuo elektros teisinis – norminis reguliavimas. Darbdavių, padalinių vadovų ir elektrotechninio personalo atsakomybė. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Aplinkos ir patalpų, kurioje eksploatuojami elektros įrenginiai, klasifikacija. Elektros įrenginių klasės. Elektrotechninių gaminių apsaugos klasės. Apsaugos būdai ir priemonės. Įrenginių darbo režimai. Apsauginės priemonės. Signalinės spalvos. Plakatai ir ženklai. Elektrotechninis personalas. Elektrotechninio personalo kvalifikacinės kategorijos. Saugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Elektros pavojingumas. Darbų, vykdomų elektros įrenginiuose, kategorijos. Techninės ir organizacinės priemonės. Techninės priemonės, vykdant pirmos kategorijos darbus. Techninės priemonės, vykdant antros kategorijos darbus. Techninės priemonės, vykdant trečios kategorijos darbus. Elektros potencialo pasiskirstymas grunte. Potencialų pasiskirstymas, kai elektros įrenginių korpusai yra įžeminti. Elektros tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. Elektros tinklų TT sistema. Elektros tinklų IT sistema. Įžeminimas. Įnulinimas. Apsauginis atjungimas. Apsauga nuo statinės elektros. Apsauga nuo jonizuojančiojo spinduliavimo. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Darbo vietų apšvietimas. Darbo vietų apšvietimo klasifikacija. Elektros įrenginių eksploatavimas gaisro atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Elektros įrenginių eksploatavimas sprogimo atžvilgiu pavojingose zonose.
  Sauga, špera(20 puslapių)
  2006-11-09
 • Elektrosauga (2)

  Elektros traumų priežastys. Bendrosios nuostatos. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu. Apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-02-01
 • Elektrosauga (3)

  Apsaugos nuo elektros svarba. Darbų saugos teisės šaltiniai. Standartai ir jų taikymas. Apsaugą nuo elektros Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Elektros įrenginių gyvavimo stadijos. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pavojingų ir kenksmingų veiksnių klasifikavimas. Elektros riziką sukeliantys pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Sužalojimai elektra. Elektros srovės žalojantis poveikis. Prisilietimo įtaka. Žingsnio įtampa. Potencialo pasiskirstymas žemėje esant įžemėjimui. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektrotechninių gaminių klasės. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektros įrenginių eksploatavimas pavojingose sąlygose. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių veikimo režimai. Tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. TT sistema. IT sistema. Elektrotechnikos personalas. Saugos priemonės vykdant darbus. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Elektros įrenginiuose naudojamos saugos spalvos. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Epideminės ligos

  Įvadas. Juodligė. Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai. Gripas. Kauno visuomenės sveikatos centras. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Ergonomika (36)

  Įvadas. Darbo priemonės. Darbo patalpos. Įrengimas. Patalpos išplanavimas. Apšvietimas. Šviestuvų išdėstymo schema. Išvados.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-06
 • Ergonomikos samprata

  PowerPoint pristatymas. Ergonomikos mokslo ryšiai. Ergonomikos pagrindas. Daugiamatis ergonomikos veiklos modelis. Ergonomikos rodikliai. Ergonomikos tikslai. Ergonomikos tyrimo metodai. Svarbiausių higieninių rodiklių reikalavimai. Terminai. Oro temperatūros matavimas. Rekomenduojamos gyvenamųjų namų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos įstaigų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos aukštųjų mokyklų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Rekomenduojamos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Natūralus apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas. Vėdinimas. Natūralus ir mechaninis vėdinimas. Oro kondicionavimas.
  Sauga, pristatymas(25 skaidrės)
  2011-03-21
 • Ergonomiška darbo vieta

  Įvadas. Darbo vieta. Darbo patalpos paskirtis. Patalpos aprašymas. Patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Apšvietimas. Spinduliuotė. Videoterminalo įrengimai. Išvados. Grafinė dalis.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-30
 • Evakavimo organizavimas ir evakuotų žmonių priėmimas į VGTU patalpas

  Įvadas. Reguliuojančios organizacijos struktūra. Evakuotų gyventojų surinkimo punktų organizavimas. Gyventojų priėmimo tvarka. Gyventojų evakavimo planavimas. Gyventojų evakavimo ypatybės karo grėsmės ar karo atveju. Gyventojų teisės evakavimo metu. Gyventojų pareigos evakavimo metu. Priedai (11).
  Sauga, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-24
 • Evakuacijos planavimas, organizavimas, vykdymas

  Evakuacijos keliai. Laiptai. Išėjimai. Apšvietimas. Evakuacijos kelių plotis. Lentelės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-03-30
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos

  Triukšmas. Kas yra triukšmas? (fizikinis ir psichologinis apibrėžimas). Triukšmo charakteristikų parametrai. Parametrų nustatymas ir jų matavimo vienetai. Garso slėgio lygio ir garso lygio sąvokos. Ekvivalentinis garso lygis. Triukšmo norma ir jos paskirtis. Triukšmo normavimo principas. Triukšmo parametrų matavimas, prietaisai. Prietaiso NOR-116 veikimo principas ir jo panaudojimas triukšmo lygio nustatymui. Kai kurių triukšmo šaltinių reikšmės dB(A). Triukšmo kenksmingas poveikis žmogui ir aplinkai. Kovos su triukšmu metodai. Triukšmo mažinimas jo kilimo šaltinyje. Triukšmo mažinimo principai jo sklidimo kelyje. Garso izoliacija ir sugertis. Garso izoliacijos principas ir jo nustatymas. Garso izoliacijos gaubtai. Garso sugerties principas ir medžiagos. Garso slopintuvų tipai ir jų panaudojimo galimybės. Ekranai ir kitos užtvaros triukšmui sumažinti. Organizacinės triukšmo mažinimo priemonės. Individualios priemonės apsisaugojimui nuo triukšmo poveikio. Virpesiai – vibracijos. Vibracijų šaltiniai ir jų atsiradimo priežastys. Vibracijų pagrindiniai parametrai ir jų matavimo vienetai. Vibracijų parametrų tarpusavio ryšys. Vibracijų sukelto triukšmo klasifikavimas. Vibracijų kenksmingas poveikis žmogui ir supančiai aplinkai. Vibracijų parametrų normavimas. Vibracijų parametrų matavimas ir prietaisai. Infragarso atsiradimo priežastis ir jo charakteristika. Infragarso poveikis aplinkai. Vibracijų mažinimo būdai. Vibracijų izoliavimo principas. Vibroizoliatoriai ir jų įvertinimas. Vibracijų slopinimo dangos efektyvumo priklausomybė nuo medžiagos (dangos) savybių. Vibroizoliatorių pritaikymas vibracijų parametrų poveikiui sumažinti. Apsaugos priemonės nuo infragarso. Individualios apsaugos priemonės nuo vibracijų poveikio. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinio lauko susidarymo principas. Elektromagnetinio lauko (EmL) šaltiniai. EmL charakteristika. EmL matavimo vienetai. EmL poveikis žmogaus organizmui. Profesiniai susirgimai nuo EmL poveikio ir jų išvengimo būdai. Elektrinio lauko stiprio nustatymas (išraiška). Stipriausias elektrinis laukas. EmL bangų savybės (sklidimas). Kas yra Pointingo vektorius? EmL bangų sklidimo kryptys. Kas tai yra jonizuojanti spinduliuotė? Jonizacijos šaltiniai. Alfa, beta ir gama dalelės ir jų susidarymas. Beta dalelių poveikis. Gama spinduliuotės poveikis. Neutronai ir jų apibūdinimas. Apšvitos dozė ir jos įvertinimas. Sugertosios dozės vienetas. SI lygiavertis dozės vienetas. SI efektinė dozė. Ekspozicinė dozė, jos galios vienetas. Jonizuojančios spinduliuotės apšvitinimo normos. Jonizuojančios spinduliuotės dozės įvertinimas.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-16
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (2)

  Laboratoriniai darbai. Triukšmo sumavimas. Garsą absorbuojančio apdaro efektyvumas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumas. Virpesių slopinimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-23
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (3)

  Įvadas. Triukšmas aplinkoje ir jo poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Kai kurių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis. Triukšmo tyrimai Šiaulių mieste. Triukšmo mažinimo priemonės. Inžinerinės priemonės. Europos sąjungos direktyvos triukšmui mažinti. Triukšmo valdymo politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2010-03-16
 • Fizikocheminė analizė

  Šiluminis aplinkos normavimo principai. Žmogaus kūno termoreguliacija. Ženklas. Medžiagos su vandeniu išskiriančios degias dujas. Apsauga nuo virpesių. Jonizuojantys spinduliai. Apsauga nuo jų. Natūralios apšvitos normavimo principai. Vietiniai vėdinimui reikalingo oro kiekio skaičiavimai. Filtruojančių dujokaukių panaudojimas. Pastovus ir kintamas triukšmas. Ilgalaikio poveikio ribinė vertė. Oro kiekio apskaičiavimas, kai žinomas kaitos dažnis. Kenksmingų medžiagų ženklas (nuodingų auto transporto priemonių). Virpesių mažinimas. Pastovus ir kintamas triukšmas (normavimas). Kaip apskaičiuojama dulkių koncentracija patalpos ore svėrimo metodu. Šiluminis aplinkos normavimas. Kaip nustatyti ar duota aplinka su duotomis parametrų reikšmėmis patenka į komfortinę aplinką (apie monogramą). Pagal ką normuojama apšvieta; Kada tikslinga naudoti izoliuojančias dujokaukes. Jonizuojanti spinduliuotė ir apsauga nuo jų.
  Sauga, špera(6 puslapiai)
  2005-09-11
 • Fizinių veiksnių įtaka darbo aplinkai

  PowerPoint pristatymas. Fiziniai veiksniai veikiantys darbo aplinką. Kenksmingos cheminės medžiagos. Kenksmingos medžiagos veikiančios organizmą. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Cheminių medžiagų prevencija. Triukšmas. Triukšmo poveikį žmogui galima suskirstyti į tris grupes. Triukšmas gali sukelti. Triukšmo prevencija. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė gali sukelti. Elektromagnetinės spinduliuotės prevencija. Dulkės. Kenksmingos dulkės. Dulkės sukelia. Dulkėtumo mažinimo prevencija.
  Sauga, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-06-12
 • Fotometrija

  PowerPoint pristatymas. Bendros sąvokos. Dirbtinė apšvieta skirstoma. Reikalavimai apšvietai. Apšvietos įvertinimas.
  Sauga, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-22
Puslapyje rodyti po