Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės kelionių agentūroje "Keliautojas"

  Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Kelionių agentūra "Keliautojas". Saugos darbe organizavimas įmonėje "Keliautojas". Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonės darbo vietoms. Pavojingų veiksnių poveikio prevencinės priemonės. Civilinės saugos esmė ir uždaviniai. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės savitarnos restorane "Bella"

  Įvadas. Įmonės veikla bei veiklos rūšies rizika. Saugos darbe organizavimo įmonėje sistema. Darbuotojų mokymas ir instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais 6 Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonei bei darbo vietoms. Civilinės ir gaisrinės apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-26
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Tikslas ir paskirtis. Sąvokos ir apibrėžimai. Politika. DSS politika įmonėje. Darbuotojų dalyvavimas. Valdymo organizavimas. Atsakomybė. Kompetencija ir mokymas. DSS vadybos sistemos dokumentacija. Planavimas ir įgyvendinimas. Pradinė analizė. Sistemos planavimas, kūrimas ir įgyvendinimas. DSS tikslai. Pavojų prevencija. Vertinimas. Veiksmingumo monitoringas ir matavimai. Nelaimingų atsitikimų darbe, sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis ir jų poveikio DSS būklei tyrimas. Auditas. Vadovybinė analizė. Veiksmai gerinimui pasiekti. Prevencijos ir koregavimo veiksmai. Nuolatinis gerinimas.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-06-17
 • Darbuotojų saugos struktūros

  Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe. tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Geras UAB darbuotojų sauga. Išvados.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2005-10-11
 • Daugiaaukščių namų gaisrai

  Įvadas. Daugiaaukščių namų gaisrai. Daugiaaukščių namų gaisrai Lietuvoje, jų priežastys ir pasekmės. Gaisrai užsienyje, jų priežastys ir pasekmės. Priešgaisriniai reikalavimai daugiaaukščiams pastatams Lietuvoje. Didžiųjų gaisrų scenarijai pasaulyje. Gaisro scenarijus The Madrid Windsor Tower pastate. Gaisro scenarijus gaisro First Interstate Bank, Los Andžele (1988 gegužės 4). Gaisro scenarijus One Meridian Plaza pastate (1991 metų vasario 23 diena). Išvados ir pasiūlymai. Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas realybėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-10-12
 • Degimas

  Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys, prevencija. Būtiniausios gaisrų gesinimo priemonės. Gesintuvų rūšys, veikimo principas ir naudojimas. Gaisrinės saugos reikalavimai, misija ir strateginiai tikslai. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Dezinfekcijos esmė

  Įvadas. Dezinfekcijos esmė. Dezinfekavimo būdai. Dazinfekcijos metodai. Dezinfekavimo medžiagos. Cheminių dezinfekuojančių medžiagų grupės. Aplinkos dezinfekavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2012-02-13
 • Dirbančio floristikos saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksniai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-11-09
 • Dirbančiojo diskinėmis išilginio medienos pjovimo staklėmis saugos ir sveikatos instrukcija

  Darbo saugos instruktažas darbo vietoje. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Skersinio pjovimo defektai, jų atsiradimo priežastys bei pašalinimo būdai. Leistuvinių obliavimo staklių stalų lygiagretumo suderinimas. Klijų klasifikavimas ir panaudojimo galimybės. Galinio tekinimo technologija.
  Sauga, pavyzdys(10 puslapių)
  2011-12-01
 • Dirbančiojo elektros įrankiais saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti dirbančiųjų elektros įrankiais rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Dirbančiųjų elektros įrankiais veiksmai prieš darbo pradžią. Dirbančiųjų elektros įrankiais veiksmai darbo metu. Dirbančiųjų elektros įrankiais veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Dirbančiųjų elektros įrankiais veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-09-26
 • Dirbančiojo vikšriniu buldozeriu darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi rizikos veiksniai. Kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Rizikos veiksnių poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu buldozerių pervežimas tralais. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-03
 • Dujokaukės (2)

  Įvadas. Pramoninių filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Pramoninių filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Dujokaukių/kaukių pavyzdžiai. Kaukė sari sil. Kaukė sari nr. Kaukė promask. Prognozuojamos ekstremalios situacijos. Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose. Galimi padariniai. Pagrindinės apsaugos priemonės. Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis atvejais. Teritorijos tarša pavojingosiomis medžiagomis. Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis padariniai. Pagrindinės apsaugos nuo pavojingųjų medžiagų priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Dujokaukės ir jų naudojimas

  Įvadas. Filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Dujokaukių parinkimas

  Dujokaukės parinkimas. Dujokaukės paruošimas naudojimui. Filtruojamųjų dėžučių žymėjimas ir paskirtis. Respiratorių rūšis ir paskirtis. Dulkėkaukės. Vatos-marlės raiščio paruošimas.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Eismo saugumas (2)

  Informacijos apdorojimas, reakcija. Manevringumas ir pastovumas, jų įtaka eismo saugumui. Automobilis turintis stabdžių mechanizmus ant visų ratų, važiuoja greičiu v = 65 km/h horizontaliu keliu, kuris charakterizuojamas sukabinimo koeficientu φ = 0,5 ir riedėjimo pasipriešinimo koeficientu ψ = 0,22. Kokį atstumą nuvažiuos automobilis sumažindamas važiavimo greitį iki v = 40 km/h. Sprendimas. . Nustatyti stabdymo kelią ir laiką, sustojimo kelią, o taip pat lėtėjimo dydį, stabdant automobilį su atjungtu varikliu, jeigu žinoma, kad automobilis iki stabdymo važiavo keliu su sausa asfalto betonine danga φ= 0,6 greičiu 60km/h. Stabdymo efektyvumo koeficientas Ke = 1,2 – 1,4 vairuotojo reakcijos laikas t1 = 0,5 s., stabdžių pavaros suveikimo laikas t2 = 0,25 s., lėtėjimo augimo laikas t3 = 0,25 s. Sprendimas. Sankryžos aprašymas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-29
 • Eismo saugumo priemonės

  Kelio ženklai. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Įspėjamieji ženklai. Draudžiamieji ar ribojamieji ženklai. Privalomieji ženklai. Specialūs nurodomieji ženklai. Informaciniai ženklai, įstaigų ar paslaugų ženklai. Nukreipiamieji, vietovės ar nurodomieji ženklai. Papildomos lentelės. Vertikalus ir horizontalus kelio ženklinimas. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Bendrosios nuostatos. Išilginis ženklinimas. Eismo juostų ženklinimas. Kelio važiuojamosios dalies ribas žyminčios linijos. Skersinis ženklinimas. Kitos ženklinimo rūšys. Kelių atitvarai. Orientuojantieji atitvarai. Nukreipiantieji atitvarai. Sulaikantieji atitvarai. Kelių apšvietimas. Reikalingas kelio dangos apšvietimo ryškumas ir tolygumas. Šviesos signalizacija keliuose. Estetinis kelių apipavidalinimas ir aplinkos apsauga. Kelių estetika ir jos reikšmė. Estetinis kelių apipavidalinimas. Kelių apželdinimas. Eksploatuojamų kelių aplinkos apsauga.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Ekologija ir darbo sauga

  Ekologija. Įvadas. Saugomų teritorijų kategorijos. Rezervatai. Draustiniai. Paveldo objektai. Genetiniai sklypai. Atkuriamieji sklypai. Atkuriamosios apsaugos prioriteto (atkuriančios ir palaikančios) teritorijos. Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai. Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Atsakomybė už darbo saugos norminių aktų pažeidimus. Elektrotechninis personalas ir jo mokymas. Darbo sauga dirbant kompiuteriu. Išvados.
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-21
 • Ekologija. Civilinė ir darbo sauga

  Ekologija. Įvadas. Augalų evoliucija. Augalų įvairovė planetoje. Augimo būdai. Augalų amžius. Augalų prisitaikymas. Augalų grupės. Samanūnai. Induočiai. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Profesinė liga ir jos tyrimas. Darbuotojo teisės ir pareigos. Išvados.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2007-03-21
 • Ekologiniai rizikos veiksniai įtakojantys nacionalinį saugumą

  Įvadas. Nacionalinis saugumas. Nacionalinio saugumo koncepcija. Nacionalinio saugumo politika: tikslai, objektai, subjektai. Nacionalinio saugumo rizikos veiksniai. Ekologiniai rizikos veiksniai. Pagrindiniai ekologiniai rizikos veiksniai keliantys grėsmę Lietuvos Nacionaliniam saugumui. Išoriniai ekologiniai rizikos veiksniai. Vidiniai ekologiniai rizikos veiksniai. Atliekos. Paviršinių vandens telkinių tarša. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Ignalinos atominė elektrinė. Būtingės naftos terminalas. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-03-17
 • Ekstremali situacija

  Įvadas. Misija. Funkcijos ir uždaviniai. Svarbiausieji civilinės saugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos (VRM) uždaviniai. Civilinės saugos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos (VRM), vykdydamas jam pavestus uždavinius. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) pasirengimas cheminėms avarijoms. ESSC veikla įvykus cheminei avarijai. Visuomenės sveikatos centrų pasirengimas veiklai cheminių avarijų atvejais. Visuomenės sveikatos centrų veikla įvykus cheminei avarijai. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po