Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Higieninis sanitarinis patalpų įvertinimas: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Naudojamos higienos normos ir pagrindiniai reikalavimai. Esama sanitarinė – higieninė būklė. Patalpų stovis ir jų priežiūra . Išvados ir siūlymai.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Higienos reikalavimai įmonei

  Maisto tvarkymo vieta maisto įmonėje. RVASVT grupės sudarymas ir jos veikla maisto įmonėje. Fiziniai rizikos veiksniai, galintys būti susirgimų priežastys. Darbo higienos rūšys. Darbo aplinkos veiksnių kenksmingumo išraiška.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
 • Ignalinos AE uždarymo problema

  Kaip bus uždaroma Ignalinos AE. Pinigai. Padariniai. Kodėl sutiko uždaryti vieną Ignalinos AE bloką? Kuo bus pakeista Ignalinos AE? Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Ignalinos atominė elektrinė. Pavojingas strateginis objektas

  Įžanga. Bendra informacija. Reaktoriaus konstrukcija, Svarbiausi reaktoriaus RBMK-1500 techniniai duomenys. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistema. Saugos apžvalga. Radiacinis spinduliavimas. Radiacinė apsauga. Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema. Panaudoto branduolinio kuro saugojimas. Katastrofos tikimybė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Įmonių sauga: "Statoil" degalinė

  Įvadas. Bendra UAB "Lietuva Statoil" charakteristika. Darbo vietos-vienos Statoil degalinės charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai ir jų šaltiniai: fiziniai veiksniai; fizikiniai veiksniai; cheminiai veiksniai; biologiniai veiksniai; psichofiziologiniai veiksniai. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos vertinimas. Rizikos dydžio apskaičiavimas. Rizikos tyrimo išvados. Priedai.
  Sauga, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-11
 • Individualios apsaugos priemonės

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Dujokaukės. Respiratoriai. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-06-16
 • Individualios apsaugos priemonės (2)

  Individualios apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninė apsauginė priemonė. AAP yra skirstoma. Galvos apsauga. Klausos apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Plaštakų ir rankų apsauga. Pėdų ir kojų apsauga. Odos apsauga. Viso kūno apsauga. Sąrašas darbų ir darbo sektorių, kuriuose gali reikėti AAP. Galvos apsauga (kaukolės apsauga). Apsauginiai šalmai. Pėdų apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Klausos apsauga. Kūno, rankų ir plaštakų apsauga. Odos apsauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-19
 • Individualios apsaugos priemonės (3)

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Darbuotojų sauga. Asmeninių apsauginių priemonių sąrašas. Priemonės galvai apsaugoti. Priemonės klausai apsaugoti. Priemonės akims apsaugoti. Priemonės veidui apsaugoti. Priemonės kvėpavimo takams apsaugoti. Priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti. Priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti. Priemonės odai apsaugoti. Priemonės liemeniui ir pilvui apsaugoti. Įranga apsauganti nuo kritimo. Apsauginiai darbo drabužiai. Gelbėjimo priemonės. Individualiųjų kvėpavimo organų apsaugos priemonių rūšys. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojančios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas. Asmeninių apsauginių priemonių laikymas. Asmeninių apsauginių priemonių priežiūra. Asmeninių apsauginių priemonių bandymai ir periodiniai patikrinimai. Išvados.
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-10
 • Izoliuotieji kvėpavimo aparatai

  Įžanga. Ventiliuojamieji naro reikmenys. Atviros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Pusiau uždaros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Uždaros kvėpavimo schemos naro reikmenys. Kvėpavimo vamzdelis. Alternatyvios oro tiekimo sistemos. Oro tiekimo reguliatoriai. Akvalangų bendroji charakteristika. Oro tiekimo reguliatorių klasifikacija. Vienos pakopos reguliatoriai. Dviejų pakopų reguliatoriai sugretintomis redukavimo pakopomis. Reduktorių konstrukcija. Suspausto oro balionai. Kvėpavimo automatai. Oro srauto įpūtimo efektas. Šuntuojantis vamzdelis. Iškvėpimo vožtuvai. Iškvepiamo oro srauto nukreipikliai. Kandiklis. Žarnelės. Akvalangų pavyzdžiai. Bendrosios charakteristikos. Akvalangas AVM – 1M ir jo sandara. Akvalangas ASV – 2 ir jo sandara.
  Sauga, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-16
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (4)

  Įvadas. Radiacinė tarša. Radioaktyvumas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės dozimetrija. Jonizuojančios spinduliuotės biologinis poveikis. Apsaugos organizavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-01-17
 • Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui ir apsauga

  Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Kaip jonizuojančioji spinduliuotė veikia žmogaus organizmą. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Mitybos reikalavimai. Apie radoną. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui ir apsauga (2)

  Įvadas. Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė? Jonizuojančios spinduliuotės rūšys. Radiacijos poveikis žmogaus organizmui. Kaip apsisaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio? Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-21
 • Jonizuojanti spinduliuotė (2)

  Įvadas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos poveikis sveikatai. Gamtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai ir jos poveikis sveikatai. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai ir jos poveikis sveikatai. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-03
 • Jonizuojanti spinduliuotė ir jos rūšys

  Įvadas. Jonizuojančiosios spinduliuotės biologinis poveikis. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Pavojingumo kategorijos. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-22
 • Jonizuojantys spinduliai ir jų pavojus organizmui

  Įvadas. Spindulinė diagnostika. Kas yra spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrija. Jonizuojančiosios spinduliuotės biologinis poveikis. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Radiacinė sauga. Radiacijos jutikliai. Efektinės dozės šaltiniai: gamtinė spinduliuotė. Dirbtinė jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. Jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimas. Ką daryti įvykus avarijai? Gyventojų veiksmai kilus radioaktyviojo užterštumo grėsmei. Olandijos ir Lietuvos bendradarbiavimas kuriant kokybės sistemos rentgeno diagnostikoje. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės Ignalinos atominės elektrinės aplinkoje. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2006-01-24
 • Jonizuojantys spinduliai ir jų pavojus organizmui (2)

  Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-01-30
 • Kenksmingi ir pavojingi veiksniai darbo aplinkoje

  Įvadas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Fiziniai veiksniai. Apsauga nuo kai kurių kenksmingų veiksnių. Nuodingosios (cheminės) medžiagos. Biologiniai veiksniai. Fiziniai perkrovimai. Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Kenksmingi veiksniai darbo vietoje

  Prie fizikinių veiksnių priskiriami tokie. Prie cheminių veiksnių priskiriami. Biologiniai veiksniai. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingų įrenginių registracija ir techniniai patikrinimai bei bandymai. Pavojingi darbai, jų sąrašų sudarymas ir šių darbų saugus organizavimas. Padidinto pavojingumo darbai, kuriems atlikti reikalingas leidimas. Privalomas sveikatos tikrinimas. Kompensacijų dirbantiems kenksmingomis sąlygomis suteikimas. Dirbantys sutrumpintą darbo dieną dėl darbo sąlygų kenksmingumo.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-20
 • Kenksmingos medžiagos ir jų poveikis žmogaus organizmui

  Įvadas. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas. Individuali apsauga nuo kenksmingų medžiagų. Nelaimingų atsitikimų su cheminėmis medžiagomis prognozavimas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir apsisaugojimas nuo jų. Išvados. Lentelės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-11-27
 • Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės

  Įvadas. Tikslas. Susipažinti su kolektyvinėmis ir individualiosiomis apsaugos priemonėmis. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Individualios odos apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2009-09-07
Puslapyje rodyti po