Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinės saugos pagrindai

  Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Pirmoji pagalba žaizdų atveju.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-20
 • Civilinės saugos signalai

  Įvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. "Dėmesio visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip elgtis kilus gaisrui? Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų – amoniakas, chloras ir gyvsidabris. Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-17
 • Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos

  Įvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. Kaip elgtis kilus gaisrui? Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Civilinės saugos slėptuvės

  Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-03-10
 • Civilinės saugos slėptuvės (2)

  Įvadas. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Speciali slėptuvių ir jų inžinerinių įrengimų priežiūra. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-16
 • Civilinės saugos slėptuvės (3)

  Įvadas. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Individualios apsaugos priemonės.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-26
 • Civilinės saugos slėptuvės (4)

  Įvadas. Sąvokos. Slėptuvės tipai, talpumas, vieta. Žmonių apsaugos lygis slėptuvėje. Žmonių buvimo slėptuvėje sąlygos. Žmonių apsaugos trukmė. Slėptuvės planas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-01-18
 • Civilinės saugos slėptuvės (5)

  Įvadas. Evakuacija. Civilinės saugos slėptuvių rūšys. Civilinės saugos slėptuvių patalpos. Geriausiai tinkami slėptuvėms žmonių veiklos pastatai ar jų patalpos. Katastrofinio užtvindymo slėptuvės. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Civilinės saugos slėptuvės (6)

  Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Slėptuvių naudojimas. Žmonių talpinimo, paskirstymo slėptuvėse ir buvimo jose taisykles. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Apsaugos priemonės. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2007-10-04
 • Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atveju

  Įvadas. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai ekstremalių atvejų. Gyventojų apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Darbas ir sauga

  Darbuotojo pareigos. Darbdavio pareiga. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo priemonės. Įmonės vidaus eismas. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais. Gyvenamųjų patalpų reikalavimai. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Ergonomika. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Darbo ir poilsio režimai. Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-11-30
 • Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

  Įvadas. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Ergonomikos tyrimo metodai. Svarbiausi fiziologiniai ir psichofiziologiniai rodikliai. Žmogaus fizinės galimybės. Energijos sąnaudos. Darbo efektyvumo didinimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Profesinio perkrovimo sindromo priežastys. Darbo erdvės ir darbo vietos projektavimas. Darbo pozos ir charakteristikos. Minimali erdvė. Reikalinga dirbantiems įvairiose pozose. Žmogaus psichinės savybės. Kosmetologo darbo vieta. Darbo vietai keliami reikalavimai. Svarbiausių higieninių rodiklių reikalavimai. Rekomenduojamos gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Stebėjimo rezultatai ir jų lyginimas. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2011-04-07
 • Darbo higiena

  Darbų sauga. Darbo higiena. Bendri reikalavimai. Higieninės darbo sąlygos. Metrologinės sąlygos. Oro jonizacija. Gamybinės dulkės. Nuodingosios medžiagos. Apšvietimas. Spinduliuotė. Elektromagnetiniai laukai. Vibracija. Saugumo ir sveikatos ergonominis užtikrinimas. Bendri reikalavimai. Rizika darbe. Individualios apsaugos priemonės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-21
 • Darbo higiena (2)

  Įvadas. Cheminė taršos klasifikacija. Fizikinė tarša – triukšmas, vibracija. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Nejonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis organizmui. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-05-14
 • Darbo ir civilinė sauga (2)

  Įvadas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų (patalpų) grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Gaisro apkrova. Statinio, gaisrinio skyriaus, patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Darbo ir civilinė sauga (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija (sudedamosios dalys). Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija (sudedamosios dalys). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Bendrosios veiklos vykdytojo pareigos. Elektrosauga. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Specialusis švarinimas. Dezinfekcija.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2006-12-04
 • Darbo ir civilinė sauga socialinio pedagogo darbe

  Įvadinė dalis. Aprašomieji dalykai. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Dulkės. Triukšm.as. Ergonominis darbo vietų apšvietimas. Darbo zonos ir darbo vietos ergonominiai reikalavimai. Stresas ir emocinis išsekimas. Nuovargis. Sportas ir laisvalaikis. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-10-31
 • Darbo ir civilinė sauga: elektrikas

  Įvadas. Elektriko saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbo aplinkos kenksmingi veiksniai. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Darbo ir civilinė sauga: elektriko pareigos AB "Delfinas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Elektriko saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Elektriko Roberto Poukšto. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-01-20
 • Darbo ir civilinė sauga: kirpykla UAB "Pelenė"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Kirpėjos saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados. Priedas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-06-06
Puslapyje rodyti po