Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Triukšmas

  Įžanga. Monrealio universiteto atlikto tyrimo duomenimis, triukšmas ir anglies monoksidas skatina darbuotojų apkurtimą. Prevencija. Kas yra triukšmas aplinkoje? Teisės aktai. Triukšmas kaip psichologinis dirgiklis. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-02-09
 • Triukšmas ir vibracija

  Įvadas. Triukšmo ir vibracijos šaltiniai. Triukšmo ir vibracijos monitoringas Lietuvoje ir kitose šalyse. Triukšmo normavimas. Impulsinis (smūginis) triukšmas ir vibracija. Triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės. Triukšmą slopinantys ekranai. Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygių sumavimas. Triukšmo lygio nustatymas. Triukšmo lygio matavimas. Triukšmą mažinančių priemonių matmenų parinkimas ir diegimas. Garsą izoliuojantys gaubtai. Triukšmo mažinimas ventiliacinėse sistemose. Triukšmą mažinantys ekranai. Išvados ir rekomendacijos.
  Sauga, referatas(38 puslapiai)
  2006-06-07
 • Triukšmo lygio politika ir jos valdymas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Triukšmas kaip pavojus. Triukšmo lygio mažinimo politika Europos Sąjungoje (ES). Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) triukšmo mažinimo direktyvos. Žalioji knyga ir triukšmo mažinimo direktyva. Triukšmo lygio mažinimo politika Lietuvoje. Pagrindiniai triukšmo mažinimo dokumentai Lietuvoje. Triukšmo valdymo įstatymas. Teisinė triukšmo lygio mažinimo kontrolė. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Triukšmo normavimas ir sveikata

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti triukšmo normavimo įtaką sveikatai. Triukšmo samprata. Tarptautinė patirtis triukšmo normavime. Triukšmo normavimas Lietuvoje. Normavimo įtaka sveikatai. Išvados. Priedai (3).
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2010-08-10
 • Triukšmo poveikis žmogui

  Įvadas. Ką vadiname triukšmu? Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis darbo poveikis sveikatai. Triukšmas ir chemikalai. Triukšmas ir dirbančios nėščios moterys. Didesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė. Pasunkėjęs bendravimas žodžiu. Stresas. Poveikio profilaktika. Pagrindiniai gamybinio triukšmo mažinimo būdai. Pagrindiniai triukšmo valdymo principai. Triukšmo kontrolė. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Triukšmo žala

  Triukšmas. Triukšmo daroma žala. Triukšmas atvirose patalpose. Išorinis triukšmas. Priemonės triukšmo neigiamam poveikiui sumažinti. Apsauga nuo gatvių ir kelių triukšmo. Oro transporto triukšmas. Lokaliniai triukšmo židiniai. Vibracija. Triukšmo lygio miesto teritorijoje nustatymas.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-14
 • Valstybinių ir savivaldybinių, bei ūkio subjektų pareigos ir funkcijos civilinėje saugoje

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Institucijos, kurios rūpinasi civiline sauga. Lietuvos Respublikos Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Valstybinė ir darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbų saugos ir sveikatos socialinė partnerystė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Ekstremalių situacijų valdymo centras. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-09-18
 • Vartotojų sauga

  Įvadas. Vartotojo sauga. Vaikų traumos ir nelaimingi atsitikimai. Pagrindinės rizikos zonos. Informacinė pagalba dėl apsinuodijimų. Ką vaikai mano apie saugą? Saugos mokymas. Gyvenimo kokybės ir aplinkos kokybės sąsajos. Aplinkos kokybės problemos, iškilusios dėl vartojamosios veiklos, bloginančios gyvenimo kokybę. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-12-15
 • Vibracijos poveikis dirbantiems su žemės ūkio technika

  Įvadas. Rankas veikianti vibracija. Visą kūną veikianti vibracija. Kam gresia žemės ūkyje vibracijos keliama rizika. Kas didina vibracijos keliamą riziką. Vibracijos poveikis sveikatai. Vibracijos veikimo vertės. Profilaktika. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-31
 • Žmogaus sauga (3)

  Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Žmogaus sauga darbe

  Užduotis. Įvadas. Statybos įmonės pasirinkimas. Technologinių procesų, įrenginių, statinių, patalpų, sąrašai nurodant pavojingumo ar kenksmingumo charakteristikas. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Vieno statybinės technologijos padalinio darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Padalinio įrenginių, transporto ir inžinerinių komunikacijų išdėstymo reikalavimai saugos darbe atžvilgiu. Padalinio pagrindinių technologinių procesų vykdymui reikalingos techninės priemonės. Kolektyvinės saugos priemonės. Asmeninės saugos priemonės. Darbo vietų ir bendro apšvietimo reikalavimai; Poilsio, maitinimo, sanitarijos patalpų reikalavimai. Ergonominiai parametrai tinkuotojo darbo vietai (iš pagrindinių mechaninių technologinių procesų). Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo darbų saugos instrukcija. Parenkamos: meteorologinės sąlygos; Sanitarinės higieninės sąlygos; Elektrosaugos organizacinės ir techninės priemonės; Kėlimo įrenginių naudojimo organizacinės ir techninės priemonės; priešgaisrinės saugos priemonės. Įmonės civilinės saugos sistema.
  Sauga, referatas(30 puslapių)
  2006-03-01
 • Žmonių gyvenamojoje aplinkoje girdimas triukšmas bei triukšmo įtaka sveikatai

  Įvadas. Darbo tikslas: paanalizuoti sąsajas tarp buitinio triukšmo ir žmonių sveikatos. Triukšmo istorija. Lietuvos ir Europos gyventojų nuomonė apie triukšmo poveikį. Lietuvos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Europos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Triukšmo poveikis sveikatai. Triukšmo poveikio specifikacija. Specifinis triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-09-16
 • Žmonių sauga (10)

  Elektros traumų priežastys. Įžeminimo įrengimas. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas el. srovės pavojingumo atžvilgiu. Apsauga nuo elektros.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-09
 • Žmonių sauga (2)

  Įvadas. Elektromagnetinių bangų įtaka sveikatai. Išvados. Priedai (2).
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-06
Puslapyje rodyti po