Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Radiacinės avarijos: padariniai

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti radiacines avarijas ir jų padarinius. Radiacinė avarija. Radiacinių avarijų klasifikavimas. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnui ir gamtai. Gyventojų apsaugos priemonės įvykus radiacinei avarijai. Radioaktyvusis užterštumas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-03
 • Radiologinis ginklas

  "Kaip elgtis teroristams panaudojus radiologinį ginklą". Gyventojų apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Teroristų dažniausiai naudojamas radiologinis ginklas. Teroristų išpuolio objektai. Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus radiologinį ginklą. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai. Ignalinos AE zonos, kuriose suplanuotos gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų informavimo ekstremalų situacijų atvejais schema. Priedas. Klausimai.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2006-04-23
 • Saugos darbe organizavimas: IĮ "Arbatos ir kavos gurmanams"

  Bendros žinios apie įmonę. Saugos darbe organizavimas įmonėje. Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Sauga ir sveikata darbe. Bendra priešgaisrinės saugos instrukcija.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Saugos taisyklės žiemą

  Įvadas. Kaip elgtis per šalčius. Pavojai ant ledo. Kaip elgtis pūgos metu, kaip jai pasirengti. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Saugus darbas ir civilinė sauga

  Įvadas. Ko turi imtis vadovas susidarius ekstremalioms situacijoms. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Bendri miestų, rajonų vadovų veiksmai, susidarius ekstremalioms situacijoms. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybinei avarijai. Vadovų veiksmai įvykus stichinėms nelaimėms. Nesmurtinis pasipriešinimas Lietuvoje. Pilietinės gynybos esmė ir būdai. Nesmurtinio pasipriešinimo Lietuvoje apžvalga.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Saugus darbas. Avarijos ir katastrofos. Žmonių gelbėjimas gaisro atveju

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Signalų panaudojimai

  Įvadas: individualus civilinės saugos veiksmų panaudojimo aktualumas, perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos, radiacinės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisai, cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-02-22
 • Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Pavojaus ženklai

  Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Potvyniai. Pavojaus ženklai ir jų reikšmė. Vengtini produktai. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-19
 • Socialinio dialogas įmonėje

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo organizavimą įmonėje. Organizacijų sociologija. Organizacijos valdymas. Komunikacija organizacijoje. Konfliktas organizacijoje. Prielaidos socialiniam dialogui atsirasti. Socialinio dialogo tarpininkai įmonėje. Profsąjungų nauda. Kolektyvinė sutartis. Išvados. Priedai (1).
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-05-17
 • Specialusis švarinimas

  Įvadas. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-04-05
 • Specialusis švarinimas (2)

  Įvadas. Dezaktyvacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Dalinis švarinimas. Visiškas švarinimas. Gyvulių švarinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-23
 • Staliaus-staklininko darbų saugos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Staklininko veiksmai prieš darbo pradžią. Staklininko veiksmai darbo metu. Staklininko veiksmai avarijos atvejais. Staklininko veiksmai baigiant darbą.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų vertinimas

  Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Technologinės atliekos. Dujos ir garai. Apšvietimas. Virpesiai. Darbo judesiai ir pozos. Statybos darbo rizika ir darbų sauga. Darbo rizika statybose. Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės. Darbų sauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Statybos darbų sauga. Išvados.
  Sauga, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Stichinės nelaimės (2)

  Įvadas. Stichinės nelaimės ir jų žala. Gaisrai. Potvyniai ir sausros. Uraganas. Žemės drebėjimas. Apsauga nuo stichinių nelaimių. Žemės drebėjimai (LRSAM). Radioaktyvus užteršimas. Gaisras. Cheminė avarija. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Evakuacijos tvarka. Lietuvos Respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje. Lietuvos Respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Stichiniai reiškiniai

  Stichiniai gamtos reiškiniai. Gaivalinės nelaimės. Prieš prasidedant potvyniui. Kilus potvyniui. Pasibaigus potvyniui. Patariama. Smarkus vėjas. Škvalas. Audra (vėtra). Viesulas. Gaisrai. Miškų gaisrai. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-05-02
 • Sveikata ir darbo kompiuteriu sauga

  Kompiuteris. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Monitoriaus skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė. Labiausiai eml pažeidžiamų organų ir sistemų patogenetinis mechanizmas. Higienos normos reikalavimai. Darbo su kompiuteriu ergonomika. Tai reikėtų žinoti dirbant su kompiuteriu.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-03-03
 • Šiuolaikinės ir įprastinės naikinimo priemonės

  Šiuolaikinės naikinimo priemonės. Masinio naikinimo priemonės. Naikinimo priemonės, pagrįstos kokybiškai naujais veikimo principais. Branduolinis ginklas. Branduoliniai šaudmenys. Smūgio banga. Oro greičio spūdis. Šviesos spinduliavimas. Skvarbioji radiacija. Radioaktyvusis vietovės užteršimas. Elektromagnetinis impulsas. Branduolinių pažeidimų židinys. Cheminis ginklas. Biologiniam ginklui. Įprastinės naikinimo priemonės. Tūrinio (apimlaus) sprogimo šaudmenims. Kasetiniai šaudmenys. Plačiai naudojamas padegamasis ginklas. Naikinimo priemonės pagrįstos kokybiškais naujais veikimo principais. Genetinis ginklas. Etninis ginklas. Meteorologinis ginklas. Ozoninis ginklas. Tektoninis (geofizinis) ginklas. Radiologinis ginklas. Pažeidimo veiksniai ir jų trumpa charakteristika. Gaisras. Apsauga nuo šiluminio poveikio. Purvina bomba. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2005-10-10
 • Technikos ergonominiai rodikliai

  Įvadas. Valdymo įtaisai. Indikatoriniai prietaisai. Signalizatoriai. Garsiniai signalizatoriai. Vizualiniai signalizatoriai. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-12
 • Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, tikslai ir uždaviniai

  Civilinės saugos departamento misija. Svarbiausieji Civilinės saugos departamento prie VRM uždaviniai. Civilinės saugos departamento veikla. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos. organizavimo ir veiklos principai. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • Terorizmas (7)

  Terorizmo sąvoka ir savybės. Terorizmo susiformavimo priežastys XX amžiaus antrojoje pusėje. Jo tikslai. Keletas istorinių faktų apie terorizmo vystymąsi. Terorizmas Rusijoje. Terorizmas Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV). Dabartinė padėtis. Terorizmo rūšys ir metodai išpuolių metodai. Nacionalistinis terorizmas. Nacionalistinės teroristų grupuotės. Religinis terorizmas. Religinių teroristų grupuotės. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Masinio naikinimo ginklai. Kai kurie teroristai naudoja ir tokius masinio naikinimo metodus kaip: Biologiniai ginklai. Juodoji biologija. Maras ir juodligė. Branduolinis ginklas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) ir kitų valstybių bendri veiksmai prieš terorizmą. Priemonės prieš terorizmą Lietuvoje. "Terorizmas ore". Lietuvoje numatytas veiksmų planas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-09-26
Puslapyje rodyti po