Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmonių sauga (13)

  Teisiniai darbų saugos dokumentai. Profesinės rizikos vertinimo kriterijai. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui. Mikroklimato parametrų normavimas ir jų gerinimas. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Ergonomikos samprata. Ergonomikos reikalavimai darbo vietų įrengimui. Techninė estetika. Kėlimo mašinų ir mechanizmų saugus darbas tūri būti užtikrintas tik laikantis saugaus darbo reikalavimų. Kėlimo mašinų ir mechanizmų saugus darbas tūri būti užtikrintas tik laikantis saugaus darbo reikalavimų. Darbas su eksploataciniais skysčiais galimas tik patalpose, kuriose yra tarpas languose. Priešgaisrinė profilaktika. Priverstinis žmonių judėjimas. Lengvai užsidegančių medžiagų sandėliavimas ir darbas su jomis.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2007-02-27
 • Žmonių sauga (14)

  Žmonių saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai. Jų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-02-28
 • Žmonių sauga (15)

  Triukšmas, jo charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo mažinimas. Virpesiai, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, mažinimas, matavimas ir normavimas. Kenksmingos medžiagos, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui, jį nulemiantys faktoriai, apsauga. Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2007-03-06
 • Žmonių sauga (17)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo principai Lietuvoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse. Darbdavio ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbo ir poilsio laikas. Profesinės rizikos vertinimas. Pagrindiniai principai. Profesinės rizikos vertinimo organizavimas. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Asmeninės apsaugos priemonės. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo principai. Darbuotojų instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų darbe tyrimas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Profesinės ligos.
  Sauga, konspektas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Žmonių sauga (18)

  Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Žmonių sauga (19)

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-02
 • Žmonių sauga (2)

  Įvadas. Elektromagnetinių bangų įtaka sveikatai. Išvados. Priedai (2).
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-06
 • Žmonių sauga (20)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (21)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (22)

  Energijos ir medžiagų judėjimas aplinkoje ir žmoguje. Negyvoji gamta, jos tarša ir taršos įtaka gyvajai gamtai. Šviesa, šviesos charakteristikos, šviesos suvokimas. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Meteorologinių sąlygų parametrai, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, matavimas ir normavimas. Natūralus ir dirbtinis vėdinimas. Triukšmas, jo charakteristika. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui, matavimas ir normavimas. Triukšmo mažinimas. Virpesiai, jų charakteristika. Virpesių poveikis žmogaus organizmui. Virpesių mažinimas. Kenksmingos medžiagos, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingųjų medžiagų naudojimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, jos charakteristikos, poveikis žmogaus organizmui, normavimas. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui ir jį nulemiantys faktoriai. Apsaugos nuo elektros srovės būdai ir priemonės.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (23)

  Ligų profilaktika. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų atsparumas ugniai ir jo padidinimas. Žmonių evakuacija iš pastatų. Žmonių srautai. Evakuacinis išėjimas ir kelias. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Automatinės gaisrų gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų ir darbdavių atsakomybė pažeidus DSS reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-06-08
 • Žmonių sauga (24)

  6 laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Žmonių sauga (25)

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-05
 • Žmonių sauga (26)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Darbų ataskaitos.
  Sauga, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-08
 • Žmonių sauga (27)

  6 laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-14
 • Žmonių sauga (28)

  Darbų saugos įstatyminis reglamentas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos sąjungos (ES) saugos ir sveikatos teisės aktai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų ir jaunimo darbas. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolė ir partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo aplinka ir ergonomikos samprata. Kenksmingos medžiagos. Sandėliavimas, saugojimas ir darbas su jomis. Triukšmo šaltiniai ir charakteristika; poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo mažinimas. Gamybiniai virpesiai. Vibracinė liga. Virpesių mažinimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Natūrali ir dirbtinė apšvieta.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2008-04-28
 • Žmonių sauga (3)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Europos sąjungos valdymo institucijos ir jų funkcijos. Europos sąjungos saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. Atitikties vertinimas ir CE ženklinimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Valstybės darbų saugos kontrolė. Visuomeninė darbų saugos kontrolė. Vidinė darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvųjų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas. Apsauga nuo cheminių medžiagų. Apsauga nuo elektros. Jonizuojančioji spinduliuotė. Apsauga ir apsisaugojimo priemonės. Nejonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2006-06-16
 • Žmonių sauga (30)

  Žmonių saugos darbe praktiniai uždaviniai. Triukšmo lygio gyvenamojoje vietoje nustatymas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančios galios gaisro atveju skaičiavimas. Darbo ir poilsio trukmės skaičiavimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Buitinių patalpų skaičiavimas. Laikinų sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-05-25
 • Žmonių sauga (31)

  Žmonių saugos namų darbai. 6 variantas. 1 uždavinys. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Duota: Žmonių skaičius N=80 (variantas 6). Išvados. 2 uždavinys. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Duota: Medinė sija, kurios ilgios l=6 m; ašinė jėga N=180 KN; išskirstyta apkrova Q=1,7 KN/m, sijos ilgis a=1,75 m ir plotis b=1,95 m. Išvados.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-07-03
 • Žmonių sauga (32)

  Laboratorinis darbas nr.1. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Laboratorinis darbas nr.2. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Laboratorinis darbas nr. 3. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Laboratorinis darbas nr.4. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Laboratorinis darbas nr. 5. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Laboratorinis darbas nr.9. Jonizuojančioji spinduliuotė. 1 laboratorinio darbo kontroliniai klausimai. 2 laboratorinio darbo kontroliniai klausimai. 3 ir 4 laboratorinio darbo kontroliniai klausimai. 5 laboratorinio darbo kontroliniai klausimai.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-09-30
Puslapyje rodyti po