Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kolektyvinės saugos priemonės

  Įvadas. Apsauginiai statiniai: projektavimo normos, statyba, naudojimas. Slėptuvės. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-04-18
 • Kompiuteris ir žmogaus sveikata

  Įvadas. Kompiuteris. Tai reikėtų žinoti dirbant su kompiuteriu. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Darbas su kompiuteriu. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kompiuterių įtaka žmogaus sveikatai

  Kenksmingiausi faktoriai. Žmogus ir gamta kuria skirtingai. Monitorius. Kada reikalingas monitoriaus filtras? Elektromagnetinės spinduliuotės mažinimo galimybės. Ergonomiška darbo vieta. Kiti reikalavimai.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuvoje naudojamos kenksmingos medžiagos

  Įvadas. Amoniakas. Benzinas. Chloras. Asbestas. Mazutas, aviacinis kuras. Amonio nitratas. Sieros rūgštis. Azoto rūgštis. Suskystintos dujos. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema

  Įvadas. Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose. Išorinė departamentų komunikacija. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūros tobulinimo ir komunikacijos gerinimo perspektyvos. Priedai (schemos). Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-12-12
 • Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atveju

  Įvadas. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Lietuvos Respublikos gyventojų apsauga radiacinės avarijos IAE atveju. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias kvėpavimo organų apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė. Jeigu gautas nurodymas likti namuose. Jei prireiktų evakuotis. Būtiniausių daiktų sąrašas. Ūkininkams.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Masiniai miškų ir durpynų gaisrai

  Masiniai miškų ir durpynų gaisrai. Masiniai miškų ir durpynų gaisrai. Pagal ugnies plitimo pobūdį skiriamos trys miškų gaisrų rūšys. Gaisro gesinimą galima padalinti į dvi dalis. Visa erdvė kurioje vyksta gaisras skirstoma. Būtiniausioms gaisro gesinimo priemonėms ugniai gesinti skirstomos.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-02
 • Mikroklimato parametrų normavimas ir jų gerinimas

  Buhalterinės apskaitos projektinis darbas. Santrauka. Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Mikroklimato parametrai. Šiluminis spinduliavimas. Oro temperatūra. Santykinė oro drėgmė. Oro judėjimo greitis. Atmosferinis slėgis. Gamybinės dulkės. Kenksmingos medžiagos. Patalpų vėdinimas. Apšvieta. Triukšmas. Virpesiai. Jonizuojanti spinduliuotė. Individualios apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2011-10-19
 • Miškų gaisrai

  Įvadas. Miškas – kas tai yra? Miškų gaisrai. Išvada.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-04
 • Miškų gaisrai (2)

  Įvadas. Šiek tiek teorijos apie tai, kokie būna gaisrai. Kaip skirstomi gaisrai. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės. Kodėl dega miškai ir kaip elgtis. Kai gaisras kyla namuke. Pagalba nukentėjusiems.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-23
 • Naikinimo priemonės

  Įvadas, įprastiniai ginklai. Masinio naikinimo ginklai. Naujos masinio naikinimo rūšys. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Nelaimingas atsitikimas darbe

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe N1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-05-30
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-05-31
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (3)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-06-03
 • Nelaimingi atsitikimai darbe, jų prevencija

  Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-11-23
 • Nelaimingi atsitikimai ir stichinės nelaimės

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Naikinimo priemonės. Baltijos šalių seismingumas. Žemės drebėjimai bus stebimi iš kosmoso.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų apskaita.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-28
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita (2)

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe kvalifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Odos filtruojamos apsaugos priemonės

  Įvadas. Asmeninių apsaugos priemonių reglamentacija. Pagrindinių asmeninių apsaugos priemonių skirstymas. Odos asmeninės apsauginės priemonės. Odos filtruojamosios asmeninės apsauginės priemonės. Išvados. Priedas.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-07
 • Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo

  Įvadas. Padegamojo ginklo charakteristika. Padegamosios medžiagos ir mišiniai. Padegamųjų medžiagų ir jų mišinių vartojimo priemonės. Padegamojo ginklo naikinamasis poveikis ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. Ginkluotės, kovos technikos ir fortifikacinių statinių apsauga. Priešo padegamojo ginklo padarinių likvidavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po