Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gaisrai ir jų priežastys

  Įvadas. Gaisrai, jų rūšys. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2009 metais. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo priemonės. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Kilnojamosios gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės. Evakuaciniai keliai. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalba. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2010-06-03
 • Gaisrinė sauga

  Įvadas. Referato tikslas – išanalizuoti gaisrinės saugos ypatumus. Degimas. Gaisrų priežastys, prevencija. Gaisrų skaičius kitimo dinamika. Neatsargus elgesys su ugnimi. Padegimas. Sprogimai. Būtiniausios gaisrų gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Pagrindiniai degimo nutraukimo principai. Gesinamosios medžiagos ir jų veikimas gesinant. Gesinamosios medžiagos. Gaisrinės saugos reikalavimai, misija ir strateginiai tikslai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-05-26
 • Gaisrinės saugos pagrindai ir pirmoji pagalba gaisro atveju

  Apsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Pirmoji pagalba esant nudegimams. Elektros trauma. Nurodymai avarijos atveju.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Gaisro gesinimo priemonės

  Įvadas. Putų gesintuvai. Angliarūgštės gesintuvai. Miltelių gesintuvai. Paprastasis ir automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-30
 • Gaisro gesinimo priemonės (2)

  Darbo tikslas, uždaviniai, teorinė dalis. Įžanga. Gaisrų klasės. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Darbo eiga. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Priešgaisrinio vandentiekio įrenginiai. Priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Evakuacijos ir saugos ženklai. Savikontrolės klausimai ir atsakymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Gaisro gesinimo taktika. Žmonių gelbėjimas gaisro metu

  Įžanga. Pagrindiniai prasidėjusio gaisro gesinimo būdai. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimas. Evakuacijos keliai gaisro metu. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2005 m. per 10 mėn. Gaisrų skaičiaus kitimo dinamika per š. m. pirmąjį pusmetį. Gaisruose žuvusių, traumuotų ir išgelbėtų žmonių skaičius per 2005m. pirmąjį pusmetį. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-09
 • Gaisro ir gesinimo priemonės

  Įvadas. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Paprastasis gaisrinis vandentiekis. Automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos sistema. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-25
 • Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės

  Įvadas. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų atsiradimo priežastys

  Įvadas. Gamtinės, techninės, ekologinės, socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Socialinės ekstremalios situacijos. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijos ir katastrofos, jų padariniai. Gaivalinės nelaimės Lietuvoje. Terorizmas viena iš naujų ekstremalių situacijų priežasčių. Ekstremalioms situacijoms planų rengimas, jų derinimas ir tvirtinimas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys

  Mūsų darbo tikslas. Ekstremali situacija. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai darbo vietoje. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys (3)

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Avarinė situacija. Ribota avarija. Vietinė avarija. Regioninė avarija. Katastrofa. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Miškų ir durpynų gaisrai. Branduoliniai ginklai. Įprastiniai ginklai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-01-04
 • Gyventojų evakavimas esant cheminei taršai

  Įvadas. Išeidami iš namų (ar kitų patalpų). Būtiniausių daiktų kurių prireiktų evakuojantis, sąrašas. Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų – amoniakas, chloras ir gyvsidabris. Amoniakas. Pirmoji pagalba. Chloras. Gyvsidabris. Ką daryti sudaužius termometrą. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-24
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės. Kovinės nuodingosios medžiagos. Kovinių nuodingųjų medžiagų charakteristika ir klasifikavimas. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo teroristinio akto metu atvejai ir pasekmės. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Nuodingųjų medžiagų savybės. Toksinai. Fitotoksinai. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Nuodingųjų medžiagų aprašymai ir poveikis organizmui, apsaugos priemonės. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-05-31
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Darbo ir civilinės saugos referatas. Įvadas. Kovinės nuodingosios medžiagos. Jei į aplinką pateko nuodingosios medžiagos. Gali būti panaudotos šių grupių kovinės nuodingosios medžiagos. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo atvejai ir pasekmės. Tarša kovinėmis nuodingosiomis medžiagomis galima. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Pagrindinės apsaugos nuo kovinių nuodingųjų medžiagų priemonės. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Apsaugos nuo nuodingųjų medžiagų būdai ir priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2011-05-20
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu. Naudojamos apsaugos priemonės

  Įvadas. Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai. Kaip elgtis esant biologinei taršai. Jeigu netikėtai kiltų ligų protrūkis. Jei gavote įtartiną neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas. Kaip atpažinti įtartiną laišką ar paketą. Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus biologinį masinio naikinimo ginklą. Bioterorizmas gali būti. Pavojingos biologinės medžiagos. Toksinai. Pavojingos biologinės medžiagos gali būti paskleistos aerozoliais išpurškiant užkratą. Jei netikėtai kiltų ligų protrūkis. Išvados. Praktinis darbas: Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Svarbiausi gyventojų apsaugos principai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-02-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai

  Įvadas. Radiacinė avarija. Jos poveikis. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų radiacinės apsaugos planavimas avarijos atveju. Gyventojų veiksmai radiacinės avarijos metu. Naudojamos gyventojų apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai. Gyventojų apsauga nuo radiacijos.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės (2)

  Įvadas. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas. Kokiose teritorijose reikia planuoti. Apie ką visuomenė būtų informuojama įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE). Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Trumpa radiacinės apsaugos instrukcija. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias asmenines apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Jeigu jums patarta slėptis namuose. Jei prireiktų evakuotis. Reikalingų daiktų sąrašas. Naudojamos apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2008-12-29
 • Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai

  Įvadas. Darbo tikslas: supažindinti su naujausiomis HN ir jų keliamais reikalavimais kosmetikos kabinetams, kuriuose atliekamos veido ir kūno procedūros. Darbo vietai keliami reikalavimai. Kosmetikos salono ar kabineto įrengimas, darbo vietų paskirstymas. Sanitariniai-higieniniai reikalavimai darbo vietai ir darbo priemonėms. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslauga. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-11-05
 • Health and safety

  Darbų sauga ir sveikata. Darbas anglų kalba. Introduction. Safety at Work. Safety and Health Hazards at Work. Legislation (Act 2005). Accidents and Prevention. Stress Free Environment. Conclusion.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-02
Puslapyje rodyti po