Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės kelionių agentūroje "Keliautojas"

  Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Kelionių agentūra "Keliautojas". Saugos darbe organizavimas įmonėje "Keliautojas". Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonės darbo vietoms. Pavojingų veiksnių poveikio prevencinės priemonės. Civilinės saugos esmė ir uždaviniai. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės savitarnos restorane "Bella"

  Įvadas. Įmonės veikla bei veiklos rūšies rizika. Saugos darbe organizavimo įmonėje sistema. Darbuotojų mokymas ir instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais 6 Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonei bei darbo vietoms. Civilinės ir gaisrinės apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-26
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Tikslas ir paskirtis. Sąvokos ir apibrėžimai. Politika. DSS politika įmonėje. Darbuotojų dalyvavimas. Valdymo organizavimas. Atsakomybė. Kompetencija ir mokymas. DSS vadybos sistemos dokumentacija. Planavimas ir įgyvendinimas. Pradinė analizė. Sistemos planavimas, kūrimas ir įgyvendinimas. DSS tikslai. Pavojų prevencija. Vertinimas. Veiksmingumo monitoringas ir matavimai. Nelaimingų atsitikimų darbe, sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis ir jų poveikio DSS būklei tyrimas. Auditas. Vadovybinė analizė. Veiksmai gerinimui pasiekti. Prevencijos ir koregavimo veiksmai. Nuolatinis gerinimas.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-06-17
 • Degimas

  Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys, prevencija. Būtiniausios gaisrų gesinimo priemonės. Gesintuvų rūšys, veikimo principas ir naudojimas. Gaisrinės saugos reikalavimai, misija ir strateginiai tikslai. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Dezinfekcijos esmė

  Įvadas. Dezinfekcijos esmė. Dezinfekavimo būdai. Dazinfekcijos metodai. Dezinfekavimo medžiagos. Cheminių dezinfekuojančių medžiagų grupės. Aplinkos dezinfekavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2012-02-13
 • Dujokaukės (2)

  Įvadas. Pramoninių filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Pramoninių filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Dujokaukių/kaukių pavyzdžiai. Kaukė sari sil. Kaukė sari nr. Kaukė promask. Prognozuojamos ekstremalios situacijos. Įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose. Galimi padariniai. Pagrindinės apsaugos priemonės. Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis atvejais. Teritorijos tarša pavojingosiomis medžiagomis. Teritorijos taršos pavojingosiomis medžiagomis padariniai. Pagrindinės apsaugos nuo pavojingųjų medžiagų priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Dujokaukės ir jų naudojimas

  Įvadas. Filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Ekologija ir darbo sauga

  Ekologija. Įvadas. Saugomų teritorijų kategorijos. Rezervatai. Draustiniai. Paveldo objektai. Genetiniai sklypai. Atkuriamieji sklypai. Atkuriamosios apsaugos prioriteto (atkuriančios ir palaikančios) teritorijos. Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai. Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Atsakomybė už darbo saugos norminių aktų pažeidimus. Elektrotechninis personalas ir jo mokymas. Darbo sauga dirbant kompiuteriu. Išvados.
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-21
 • Ekologija. Civilinė ir darbo sauga

  Ekologija. Įvadas. Augalų evoliucija. Augalų įvairovė planetoje. Augimo būdai. Augalų amžius. Augalų prisitaikymas. Augalų grupės. Samanūnai. Induočiai. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Profesinė liga ir jos tyrimas. Darbuotojo teisės ir pareigos. Išvados.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2007-03-21
 • Ekologiniai rizikos veiksniai įtakojantys nacionalinį saugumą

  Įvadas. Nacionalinis saugumas. Nacionalinio saugumo koncepcija. Nacionalinio saugumo politika: tikslai, objektai, subjektai. Nacionalinio saugumo rizikos veiksniai. Ekologiniai rizikos veiksniai. Pagrindiniai ekologiniai rizikos veiksniai keliantys grėsmę Lietuvos Nacionaliniam saugumui. Išoriniai ekologiniai rizikos veiksniai. Vidiniai ekologiniai rizikos veiksniai. Atliekos. Paviršinių vandens telkinių tarša. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Ignalinos atominė elektrinė. Būtingės naftos terminalas. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-03-17
 • Ekstremali situacija

  Įvadas. Misija. Funkcijos ir uždaviniai. Svarbiausieji civilinės saugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos (VRM) uždaviniai. Civilinės saugos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos (VRM), vykdydamas jam pavestus uždavinius. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) pasirengimas cheminėms avarijoms. ESSC veikla įvykus cheminei avarijai. Visuomenės sveikatos centrų pasirengimas veiklai cheminių avarijų atvejais. Visuomenės sveikatos centrų veikla įvykus cheminei avarijai. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-11-22
 • Ekstremalios situacijos

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Ką reikėtų visiems būtinai žinoti. Priedai. Boforto vėjų skalė. Stichinių meteorologinių reiškinių kriterijai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-16
 • Ekstremalios situacijos (2)

  Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Visuotinis atšilimas - pasaulio pabaiga. Šylanti oro temperatūra - pražūtinga. Gamtos atsakas - audros, liūtys, potvyniai. Socialinės ekstremalios situacijos. Stichinių nelaimių suvestinė per praėjusius metus.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekstremalių įvykių kriterijai

  Įžanga. Tikslas: supažindinti su ekstremalių įvykių kriterijais, mokėti juos skirti pagal rūšis. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai ir jų įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Ekstremalių situacijų priežastys. Gamtinės priežastys, galinčios sukelti ekstremalias situacijas. Gyventojų perspėjimo ir informavimo. Sistema. Civilinės saugos signalai. Saugus elgesys, esant gamtinės kilmės. Ekstremaliai situacijai. Ką daryti, jeigu jus užklupo. Pavojingų reiškinių įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2010-10-07
 • Ekstremalių situacijų valdymas

  Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. GIS krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. GIS sprendimai ekstremalių situacijų valdymui. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-01-24
 • Elektrosauga (2)

  Elektros traumų priežastys. Bendrosios nuostatos. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu. Apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-02-01
 • Epideminės ligos

  Įvadas. Juodligė. Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai. Gripas. Kauno visuomenės sveikatos centras. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Evakuacijos planavimas, organizavimas, vykdymas

  Evakuacijos keliai. Laiptai. Išėjimai. Apšvietimas. Evakuacijos kelių plotis. Lentelės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-03-30
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (3)

  Įvadas. Triukšmas aplinkoje ir jo poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Kai kurių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis. Triukšmo tyrimai Šiaulių mieste. Triukšmo mažinimo priemonės. Inžinerinės priemonės. Europos sąjungos direktyvos triukšmui mažinti. Triukšmo valdymo politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2010-03-16
 • Gaisrai

  Gaisrai. Gaisrų tipai. Gaisrų dūmai. Gesintuvų naudojimas. Bendrosios nuostatos. Statistika. Gaisrų priežastys. Išvada.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po