Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbų sauga (10)

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kaip skirstomos darbuotojų atostogos. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Elektrotechnikos personalas ir jo mokymas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-03-09
 • Darbų sauga (14)

  Įvadas. Žmonių saugos darbe problemų istorinė apžvalga. Saugos darbe valdymas ir kontrolė. Saugos darbe norminiai aktai Lietuvoje. Saugos darbe organizavimas įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės saugos darbe klausimais. Darbuotojų teisės ir pareigos. Įmonės saugos darbe tarnyba. Įmonių saugos darbe komitetas. Darbų saugos instrukcijos. Nelaimingi atsitikimai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-05-25
 • Darbų sauga (16)

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo tyrimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Darbų sauga (6)

  Padalinio vadovo veikla darbų saugos srityje. Padalinio vadovo veikla. Veiklą reglamentuojantys įstatyminiai aktai ir atsakomybė. Esami pažeidimai. Priemonės planas darbų saugos būklei pagerinti. Pagalbinio darbininko darbų saugos instrukcija darbo vietoje. Technologijos. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais atvejais. Veiksmai baigus darbą.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-29
 • Darbų sauga (9)

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Darbų saugos reikalavimų analizė. Bendrieji reikalavimai darbo vietoms. Darbų su elektra sauga. Priešgaisrinė apsauga. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Darbų sauga ir darbuotojų sveikatos užtikrinimas: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Apie bendrovę. Sauga darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslai. Profesinių ligų prevencija. Organizacinės priemonės. Pirmoji pagalba. Svarbiausi pirmosios pagalbos principai. Gaivinimas. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba netekus sąmonės. Pirmoji pagalba nudegus. Pavojai, kurie egzistuoja bendrovėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojus, susijęs su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Gaisro, sprogimo pavojus. Pavojus, susijęs su elektra. Pavojus, susijęs su darbo įrenginiais ir jų įranga. Kritimo iš aukščio pavojus. Pavojus, susijęs su judėjimu ir eismu. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2009-03-28
 • Darbų saugos organizavimas įmonėje: UAB "Trikampis žiedas"

  Įžanga. Bendroji dalis. Apsaugos darbuotojo pareigos. Apsaugos darbuotojo teisės. Apsaugos darbuotojo atsakomybė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbuotojų informavimas apie rizikos veiksnius

  Įvadas. Darbuotojų informavimas apie rizikos veiksnius. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-10-20
 • Darbuotojų sauga

  Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2005-06-26
 • Darbuotojų sauga ir sveikata: mažmeninė prekyba UAB "Mega"

  Įvadas. Susipažinimas su UAB "Mega". Profesinės rizikos vertinimo nuostatai UAB "Mega". Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai. Darbuotojų pareigos.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-27
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Įvertinti ar darbo aplinka, darbo priemonės įmonėje atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga. Lietuvos Respublikų institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą analizuojamai įmonei (įstatymai, higienos normos, kodeksai). Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje: UAB "Mantinga"

  Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Gamykla. Minikepyklos. UAB "Mantinga" rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėje. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas įmonėje. Apsauga nuo elektros. Priešgaisrinė sauga.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas: trąšų ir azoto junginių gamybos įmonėje UAB "ARVI"

  Įvadas. Darbo metu išanalizuota UAB "ARVI" ir ko įmonės būklė saugaus ir sveiko darbo požiūriu. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. Poilsio laikas. Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Lietuvos respublikos institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tvarka darbo vietoje

  Bendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas

  Įvadas. Įstatymo paskirtis ir sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos išsaugojimas Aušros Zaliauskaitės viešojo maitinimo įmonėje "Paragauk"

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas tame objekte. Įmonės veiklos ir steigimo dokumentai. Įsakymas dėl pareigų pasiskirstymo. Darbuotojų mokymas, atestavimas saugos darbe klausimais. Darbo vietos ir joms reikalingos instrukcijos. Potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų aprašymas. Sveikatos profilaktinio patikrinimo dokumentai maitinimo įstaigose. Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje. Ekologiniai reikalavimai. Bendrieji elektrosaugos reikalavimai. Darbo vietų higieninio įvertinimo protokolai. Priešgaisrinė sauga. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir avarijų tyrimo tvarka. Struktūrinė atsakomybės schema. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pareigybinės instrukcijos. Konkrečios darbo technologijos analizė darbų saugos požiūriu. Pagrindinės darbo operacijos. Darbo priemonės ir darbuotojai. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai šiose operacijose ir pavojingos darbo priemonės. Darbų saugos instrukcijos konkretiems darbuotojams.
  Sauga, referatas(34 puslapiai)
  2006-06-01
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje

  Bendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos rekomenduojama struktūra ir turinys.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas Lietuvos įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Išvados ir siūlymai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-04-10
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvoje

  Aktualumas. Tikslas: Išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą Lietuvoje Uždaviniai. Žmogaus saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų pareigos ir teisės. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla

  Įvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2)
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-04-24
Puslapyje rodyti po