Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ir civilinė sauga: laivų remonto darbai UAB "Jūros remontas"

  Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai išanalizuoti nelaimingą atsitikimą darbe bei organizuoti saugų darbą įstaigoje. Suvirintojo veiksmai prieš darbo pradžią. Suvirintojo veiksmai darbo metu. Suvirintojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Suvirintojo veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo. Žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. Priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsaugos priemonių grąžinimas. Paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Įsakymas. Dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2009-04-14
 • Darbo ir civilinė sauga: vaistinė UAB "Farfarus"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Vaistininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr.7. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-01-23
 • Darbo ir civilinė sauga: vaistininkas

  Įvadas. Farmacijos specialisto darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Rizikos lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui aktas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-05-27
 • Darbo ir civilinės saugos projektas: parduotuvių tinklas "Jazminas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Organizuoti saugų darbą, nelaimingo atsitikimo darbe atveju išnagrinėti šį nelaimingą atsitikimą bei užpildyti reikiamus dokumentus, susijusius su įvykiu. Darbo uždaviniai tikslui pasiekti. Įmonės pristatymas. UAB "Jazminas". UAB "Jazminas" vidaus tvarkos taisyklės. Pardavėjo-kasininko saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pardavėjo–kasininko veiksmai prieš darbo pradžią. Pardavėjo–kasininko veiksmai darbo metu. Pardavėjo–kasininko veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Pardavėjo–kasininko veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninės apsauginės priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2009-02-09
 • Darbo sąlygų būklė įvairiose Lietuvos ūkio šakose

  Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimas. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo. Statistiniai faktai. Faktoriai, įtakojantys į nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis. Darbo (elgesio) kultūros elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Formalizmo elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Amžiaus ir darbo stažo problemos. Mažų ir vidutinių įmonių (iki 250 darbuotojų) problemos. Informacinių kanalų ribotumas. Piktnaudžiavimas alkoholiu. Prevencijos stiprinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Apdirbamosios pramonės įmonės. Metalo apdorojimo įmonės. Maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonės. Tekstilės pramonės įmonėse. Medienos ir medinių gaminių gamybos įmonės. Žemės ir miškų ūkio įmonės. Statybos įmonės. Transporto įmonės.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-08-22
 • Darbo sauga (14)

  Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Administracinio personalo pareigos ir atsakomybė už saugų darbą. Pavojingų darbų organizavimas. Saugių darbo metodų mokymas ir darbo apsaugos propaganda. Darbo sutartis. Kiti darbo saugumo užtikrinimo būdai. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Darbo sauga (15)

  Įvadas. Saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Apmokėjimas už atostogas. Individualios saugos priemonės. Jų išdavimo ir apskaitos tvarka. Elektrotechninis personalas ir jo mokymas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo sauga (16)

  Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-06-03
 • Darbo sauga (17)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Visuomeninė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Sunkiu ir mirtinu nelaimingu atsitikimu tyrimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Darbo sauga (18)

  Įvadas. Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių mokymas ir atestavimas. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Baigiamosios nuostatos.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Darbo sauga (21)

  Darbdavių, padalinių vadovų mokymas ir atestavimas. Kokiais atvejais darbuotojai turi būti instruktuojami papildomai? Kokiais atvejais DSS instrukcija turi būti pataisyta iš naujo? Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Pavojingų medžiagų grėsmės, apsaugos būdai nuo jų poveikio. Svarbiausieji gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-12-20
 • Darbo sauga (5)

  Įvadas. Darbų saugos reikšmė. Saugos darbe uždaviniai. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių. Jauni asmenys, moteris ir invalidai. Veiksmai pavojaus atveju. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-24
 • Darbo sauga (9)

  Įvadas. Saugos ir sveikatos komitetas ir jo funkcijos. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai funkcijos. Darbo sutartis, būtinosios sutarties sąlygos. Darbo sutarčių rūšys. Darbo vietos įrengimas. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Dirbtinis kvėpavimas ir širdies masažas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Darbo sauga įmonėse

  Įvadas. Darbo saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas pramonės įmonėse. Saugos ir sveikatos darbe norminių aktų laikymosi pramonės įmonėse bei nelaimingų atsitikimų aplinkybių ir priežasčių analizė. Statistinė apžvalga. Saugos darbe instrukcijų rengimo ir instruktavimo analizė. Saugaus darbo sąlygų kontrolės pramonės įmonėse tikrinimų duomenys. Darbo, saugos ir sveikatos darbe pažeidimai. Nelaimingi atsitikimai darbe. Saugaus darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Pramoninė ventiliacija ir kondicionavimas. Triukšmas. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo sauga socialinio pedagogo darbo vietoje

  Įvadas. Triukšmas. Stresas ir emocinis išsekimas. Darbo vietų apšvietimas. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Darbo saugos projektas: stomatologijos įmonė "Stomatologijos klinika"

  Įvadas. Darbo tikslas – organizuoti saugų darbą įmonėje "Stomatologijos klinika". Įmonės pristatymas. Stomatologo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimams tirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nukentėjusiosios paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininkės paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-05-21
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės

  Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei biologinių medžiagų poveikio. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės. Darbo vietų įrengimas. Darbo organizavimas. Odos apsauga. Apsauga nuo dulkių. Apsauga nuo dujų, garų, rūko. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2005-12-06
 • Darbo vietos aprašymas: traukinio viršininkas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Traukinio viršininko pareigos prieš reisą. Traukinio viršininko pareigos įlaipinant keleivius. Traukinio viršininko pareigos kelionėje. Traukinio viršininko pareigos atvykus į grąžos stotį. Traukinio viršininko pareigos atvykus į formavimo stotį. Traukinio viršininko veiksmai avarijos ir kitais išskirtiniais atvejais. Traukinio viršininko teisės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Darbo vietos ergonomika

  Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Ar moki prisitaikyti darbo vietą? Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Darbdavys ir kompiuteris. Darbo įvertinimas. Apmokymas. Bendravimas. Esamų bendravimo šaltinių naudojimas.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2005-09-20
 • Darbo vietų projektavimas

  Įvadas. Darbo vietų projektavimas. Darbo įrenginiai. Darbo poza. Darbo zonos. Darbo vietų erdviniai parametrai. Displėjumi aprūpintos darbo vietos erdviniai parametrai. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo proceso paruošimo funkcija. Transportavimo funkcija. Aptarnavimo įrankiais funkcija. Derinimo funkcija. Remonto funkcija . Kontrolės funkcija . Aprūpinimo energija funkcija. Švaros palaikymo funkcija. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal darbo proceso sudedamąją dalį. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal jų pobūdį. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
Puslapyje rodyti po