Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Brošiūravimo – įrišimo padalinių darbo sąlygų charakteristika

  Įvadas. Vedinimas brošiūravimo – įrišimo padaliniuose. Apšvietimas brošiūravimo – įrišimo padaliniuose. Triukšmas. Elektros įrenginiai. Išvada.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-17
 • Buhalterio profesinė rizika

  Profesinės rizikos samprata. Darbo vietos ergonomika. Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Triukšmas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-02-23
 • Buhalterio profesinė rizika (2)

  Įvadas. Profesinė rizika. Darbo vietos įvertinimas. Higienos normų įvertinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai darbo vietoje. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomikos vertinimas. Buhalterio darbo vieta. Buhalterio darbo laiko ir poilsio režimo organizavimas. Darbo vietos įvertinimo testo rezultatai. Pasiūlymai kaip sumažinti profesinę riziką. Išvados. Priedai (2).
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-09
 • Buitinė chemija

  Įvadas. Skalbimo, valymo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Aerozoliai buityje. Taisyklės, saugumui užtikrinti. Kas sieja skalbimo priemones su Baltijos jūra?. Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Buitinė chemija. Kas sieja skalbiklius su Baltijos jūra? Žvejybos nuostoliai. Nuotekų valymas.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-11-25
 • Buitinė chemija (2)

  Įvadas. Skalbimo, valymo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Aerozoliai buityje. Taisyklės, saugumui užtikrinti. Kas sieja skalbimo priemones su Baltijos jūra? Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Buitinė chemija. Kas sieja skalbiklius su Baltijos jūra? Keletas faktų apie eutrofikacijos sukeltas pasekmes Baltijos jūroje. Žvejybos nuostoliai. Nuotekų valymas.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2007-01-25
 • Cheminės padėties įvertinimo metodika

  Įvadas. Cheminės padėties įvertinimo metodika. Cheminės situacijos vertinimas išsiliejus SVNM. Cheminė situacija gali būti vertinama taip. Darbo inspektorių seminaras. Phare dvynių projektas. Dvynių ir mokymo dalies veikla. Informacinių technologijų sistemos tobulinimo dalis. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Civilinė ir darbo sauga

  Civilinės ir darbo saugos projektas: UAB "Apdirba". Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai, darbuotojo atstovas ir darbdavio atstovas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Pravestas instruktažas ir pasirašyta žurnale. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Direktoriaus įsakymas dėl dvišalės komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-10-21
 • Civilinė ir darbo sauga įmonėje

  Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės struktūra. Darbo tvarkos bendrieji reikalavimai. Objekto vidinės ir išorinės zonos tvarkos reikalavimai. Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Suskystintų dujų degalinės paskirtis. Degalinės sudėtis. Degalinės montavimas ir paleidimas. Degalinės eksploatavimo instrukcija. Degalinės kontrolė ir aptarnavimas. Saugumo reikalavimai. Degalinę aptarnaujančio personalo pareigos. Operatoriui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Kasininkės profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės. Priešgaisrinė instrukcija. Avarijų ir sutrikimų lokalizavimas bei likvidavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas bendrovėje.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Civilinė ir darbo sauga: UAB "KYMDD Pica"

  Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-09-18
 • Civilinė ir darbų sauga

  Įvadas. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos ir jų struktūra. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2008-03-01
 • Civilinė sauga (14)

  Įvadas. Specialusis švarinimas. Deaktyvacija. Dezinfekcija. Žmonių veiksmai kai kuriais atvejais. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-07
 • Civilinė sauga (15)

  Įvadas. Slėptuvių naudojimas. Dezinsekcija ir deratizacija. Mus saugantys produktai. Meteorologiniai matavimai. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Civilinė sauga (17)

  Dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos. Degazacija. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Civilinė sauga (18)

  Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Kitos kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės. Individualių apsaugos priemonių priežiūra ir laikymas. Kolektyvinės apsaugos priemonės (apsauginiai statiniai, slėptuvės). Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-07
 • Civilinė sauga (2)

  Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. Darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-06-09
 • Civilinė sauga (4)

  Kitos galimos ekstremalios situacijos. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Slėptuvių naudojimas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Civilinė sauga (6)

  Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimas ir jo pildymas. Aplinkos taršos šaltiniai. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Jonizuojanti spinduliuotė ir jos poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Civilinė sauga (8)

  Įvadas. Gyventojų perspėjimo sistema. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos: "Dėmesio - visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-08
 • Civilinės ir darbo saugos projektas: kavinė-picerija UAB "KYMDD pica"

  Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-06-05
 • Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra

  Esmė. Ekstremalių situacijų priežasčių nustatymas bei padarinių šalinimas. Civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra. Veiksmai kilus panikai. Veiksmai gavus informaciją telefonu apie teroro akto paruošimą, užminavimą. Civilinės saugos valdymo struktūra. Civilinės saugos valdymo ekstremalių situacijų atveju struktūra.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2009-01-30
Puslapyje rodyti po