Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos referatai

Saugos referatai (234 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindiniai reikalavimai vėdinimo sistemoms

  Įvadas. Vėdinimo sistemų charakteristikos. Pramonės pastatų vėdinimo sistemų ypatumai. Kas žinotina projektuojant ir montuojant vėdinimas. sistemą. Pagrindiniai reikalavimai oro tiekimo vamzdynui. Skaičiuotinos sąlygos. Mikroklimatas. Vėdinimas, oro kondicionavimas. Saugumas ir patikimumas. Vėdinimo sistemų ir patalpų jungimas. Įrangos išdėstymas. Priešdūminis vėdinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2008-03-13
 • Pavojingi Lietuvos objektai

  Įvadas. Registro objektai. Anglies monoksidas – ir nuodas, ir vaistas. Klaipėdoje esantys pavojingi objektai. Kokį pavojų kelia nafta ir jos produktai. AB "Mažeikių nafta". Akmenės cementas. Ignalinos atominės elektrinės. Šakių rajonas. Šilutės rajonas.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Pavojingi objektai Lietuvoje

  Įvadas. Chemiškai pavojinga gamyba. Ignalinos atominė elektrinė. AB "Klaipėdos nafta". Kaip gyventojai bus perspėti, įvykus pramoninei avarijai "Klaipėdos naftoje". Gyventojų veiksmai, gavus apie pramoninę avariją "Klaipėdos naftoje". AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (Klasco). AB "Achema". Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2005-10-31
 • Pavojingi objektai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Registro objektai. Anglies monoksidas – ir nuodas, ir vaistas. Klaipėdoje esantys pavojingi objektai. Kokį pavojų kelia nafta ir jos produktai. AB "Mažeikių nafta". Akmenės cementas. Ignalinos atominės elektrinės. Šakių rajonas. Šilutės rajonas. Pavojingos cheminės medžiagos.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-02-23
 • Pavojingi objektai Lietuvoje: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Pavojingi objektai. Pasiruošimai rizikos įvertinimui. Atliekamo darbo etapai. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija. AB "Mažeikių nafta". Chemijos gamykla. Ignalinos atominė elektrinė. Ką išmeta Ignalinos kaminai. Daroma žala gamtai ir žmogui. Viskas lieka mums ir po mūsų. Telšių apskrities pavojingų objektų registras. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-02-23
 • Pavojingų medžiagų klasifikavimas ir jų ženklinimas

  Įvadas. Pavojingų medžiagų klasifikavimas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Pavojingų medžiagų sandėliavimas

  Įvadas. Bendrieji sandėliavimo reikalavimai. Naftos ir jos produktų sandėliavimas, transportavimas ir perpylimas. Dujų sandėliavimas. Cheminių medžiagų, lakų, dažų sandėliavimas. Greitai užsiliepsnojančių ir degių skysčių laikymas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2005-11-28
 • Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai

  Įvadas. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Pirmoji pagalba gaisro atveju

  Įvadas. Tikslas: Pagrįsti pirmosios pagalbos svarbą gaisro atveju, kuri nulemia tolimesnę nukentėjusiojo sveikatą. Pirmoji medicinos pagalba. Pirmosios pagalbos samprata. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės. Pirmosios pagalbos suteikimas gaisro atveju. Kaip elgtis gaisro metu. Pagrindinių gyvybės požymių nustatymas. Gaivinimas. Pirmoji pagalba nudegus. Pirmoji pagalba apsinuodijus gaisro metu. Išvados ir siūlymai. Siūlymas.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2010-04-26
 • Potvyniai. Kenksmingų medžiagų savybės ir skirstymas

  Įvadas. Potvynis. Apsauga. Kenksmingos medžiagų savybės. Cheminės medžiagos, su kuriomis žmogus susiduria. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-30
 • Priešgaisrinė sauga (3)

  Įvadas. Saugumo priemonės gaisrų zonoje. Gaisrai ir jų gesinimo būdai bei priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Sauga nuo gaisrų.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Priešgaisrinė sauga (4)

  Įvadas. Saugumo priemonės gaisrų zonoje. Gaisrai ir jų gesinimo būdai bei priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Sauga nuo gaisrų. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-24
 • Priešgaisrinės apsaugos organizavimas įmonėje

  Bendrosios nuostatos. Degimas. Sprogimas. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų (patalpų) grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Gaisro apkrova. Statinio, gaisrinio skyriaus, patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Gaisro plitimo ribojimas gaisriniame skyriuje. Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais ir paviršiais. Gesinimo pagrindai. Pagrindiniai degimo nutraukimo principai. Gesinimo medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Stacionariosios gaisro gesinimo priemonės. Apsauga nuo žaibo. Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Priešgaisrinės apsaugos sistemos

  Įvadas. Priešgaisrinė sistema. Gaisro gesinimo sistemos. Dujinės gesinimo sistemos. Plonasluoksniai dujų jutikliai. Deguonies dujų jutikliai. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-09
 • Profesinės ligos

  Įvadas. Profesinės ligos ir nelaimingi atsitikimai. Darbų sauga ir sveikatos apsauga. Darbų sauga. Jos reikšmė ir uždaviniai. Darbdavių ir darbuotojų teisės bei pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Profesinės ligos ir jų klasifikacija

  Tikslai. Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozolių). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Liga. Profesinė patologija. Profesinių ligų nustatymo tvarka. Nedarbingumo dėl profesinių ligų ekspertizė. Ligos ir būklės, kuriomis esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Profesinės ligos ir jų sauga

  Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozoliu). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių (profesinės infekcinės ligos). Profesinės ligos, sukeltos fizikinių veiksnių. Profesinės ligos, sukeltos įtampos. Pranešimai apie profesinę ligą. Profesinių ligų priežasčių tyrimas. Profesinių ligų nustatymas. Profesinių ligų patvirtinimas. Profesinių ligų registravimas ir apskaita.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-14
 • Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, pavojų identifikavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti profesinės rizikos vertinimą darbo vietose ir pavojų identifikavimą. Pagrindinės sąvokos. Profesinės rizikos vertinimo tikslai. Įmonės rizikos vertinimo organizavimas. Rizikos identifikavimas. Profesinės rizikos tyrimas. Profesinės rizikos nustatymas. Profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės. UAB "Šilalės statyba" analizė. Įmonės DSS valdymo struktūra. Išvados.
  Sauga, referatas(19 puslapių)
  2011-03-10
 • Profesinės rizikos vertinimo įmonėje organizavimas

  Įvadas. Profesinės rizikos vertinimo bendrosios nuostatos. Rizikos vertinimo tikslai. Rizikos vertinimo etapai. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Rizikos vertinimo nauda. Priedai (4).
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-09-28
 • Radiacinė sauga

  Įvadas. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, radiacinei apsaugai organizuoti taikomos šios priemonės. Gyventojų evakavimas. Sveikatos priežiūros organizavimas. Viešosios tvarkos apsauga.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-22
Puslapyje rodyti po