Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos namų darbai

Saugos namų darbai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ir ekologinė sauga poligrafijoje

  Mechaninis vėdinimas ir jo realizavimo būdai. Tiekiamoji vėdinimo sistema. Ištraukiamoji ir tiekiamoji - ištraukiamoji vėdinimo sistema. Oro kondicionavimas. Išvada.
  Sauga, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-04
 • Darbo sauga (11)

  Įvadas. Darbas naktį. Sutrumpintas laikas. Darbas naktį. Budėjimas naktį. Sutrumpintas laikas. Ne visas darbo laikas. Lengvi nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas. Atlyginimas už sužalotą sveikatą. Darbo sauga dirbant su elektros įrankiais. Asmuo dirbantis su elektros įrenginiais turi žinoti šias pagrindines darbo taisykles. Gyventojų veiksmai kilus radioaktyviojo užterštumo grėsmei. Jeigu niekur nėra priešradiacinės priedangos arba rūsių žmonių apsaugai, tai ruošiami gyvenamieji kambariai. Sužinojus apie teritorijos radioaktyvųjį užterštumą būtina. Įeinant iš užterštos teritorijos į gyvenamąsias, tarnybines patalpas, reikia. Draudžiama. Gavus nurodymą evakuotis, reikia. Darbo vietų rizikos vertinimas. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šaltinio ir mažinimo priemonės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(16 puslapių)
  2007-02-20
 • Darbo sauga (12)

  Krūtinės ir pilvo žaizdos. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Natūralus vėdinimas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Darbo sauga (19)

  Paros ir savaitės poilsis. Potencialiai pavojingi įrengimai. Pavojingi darbai. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-09
 • Darbo sauga (20)

  Darbo saugos ir sveikatos tarnybos organizavimas įmonė. Profesinės rizikos veiksniai darbo vietoje. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-17
 • Darbo sauga (22)

  Įvadas. Darbo saugos sąvoka. Darbo saugos vykdytojai. Darbo saugos ekspertize, jos objektai. Darbo saugos disciplina ir uždaviniai. Darbo ryšys su kitais mokslais. Moterų darbo saugos taisyklės. Nepilnamečių darbo saugos taisyklės. Išvada.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-02
 • Darbo sauga: UAB "Šilalės statyba"

  Įmonės UAB "Šilalės statyba" apibūdinimas. Įmonės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Įmonės darbo saugos ir sveikatos (DSS) valdymo struktūra. Tikslai saugos ir sveikatos srityje. Pavojų identifikavimas ir rizikos darbe įvertinimas. Atsakomybė. Rizikos veiksnių valdymo priemonės. Teisiniai ir kiti reikalavimai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) programos ir tikslai. Struktūra ir atsakomybė. Praktinis, teorinis mokymas ir kompetencija. Dokumentų valdymas. Pasirengimas avarijoms. Monotoringas ir matavimai. Incidentai, neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Duomenų įrašai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) sistemos vadybos auditas. Vadovybės analizė.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-14
 • Darbo saugos projektas

  Įmonės aprašymas: UAB "Sveika gyvensena". Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 31.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-24
 • Darbo saugos tarnyba

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su darbo saugos tarnyba. Lietuvos respublikos žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimas. Priešgaisrinės saugos taisyklės laivų krovos įmonėse. Pavojingų krovinių vežimo savaeigiais keltais priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimas. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Darbų saugos taisyklių laivų krovos darbų įmonėse patvirtinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-14
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis vertinimas

  Įvadas. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos įvertinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-25
 • Darbo vietos instrukcija elektrotechniniam personalui

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Darbų sauga: viešbutis UAB "Parko vila"

  Įvadas. Darbo tikslas: organizuoti darbų saugą UAB "Parko vila". Įmonės veikla – Žmonių apgyvendinimas (viešbutis) ir maitinimas (kavinė). Įmonės aprašymas. Uždaroji akcinė bendrovė "Parko vila". Virėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Virėjo veiksmai darbo metu. Virėjo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Virėjo veiksmai baigus darbą. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo. Žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo. Žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. Priemonių apskaitos. Paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(20 puslapių)
  2008-12-30
 • Darbų saugos instrukcija sargui

  Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Sargo veiksmai prieš darbo pradžią. Sargo veiksmai darbo metu. Sargo veiksmai avariniais atvejais. Sargo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-27
 • Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas

  Praktinis darbas. Darbo tikslas. Parengti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas atskiroms profesijoms ar atskiroms darbo vietoms. Darbo turinys. Darbo priemonės. Praktinio darbo ataskaita. Darbuotojų instruktavimo darbo vietoje instrukcija. Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Kasdieninis poilsis. Kasdieninio vairavimo trukmė. Maksimali savaitės ir dviejų savaičių vairavimo trukmė. Nepertraukiamo vairavimo maksimalus laikas. Asmens kontrolės kortelė. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-09
 • Darbų saugos projektas

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas UAB "Peperoni". Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-18
 • Darbų saugos projektas (2)

  Įvadas. Tikslas: organizuoti saugų darbą įmonėje UAB "Grožis". Įmonės aprašymas. Įmonės struktūra. Kirpėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Kirpėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Kirpėjo veiksmai darbo metu. Kirpėjo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Kirpėjo veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe. Aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-20
 • Darbų saugos projektas: drabužių siuvimas UAB "Vilnika"

  Darbo ir civilinės saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Siuvėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Siuvėjo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Pažyma apie traumos sunkumą. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Liudininko paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2011-04-28
 • Darbų saugos projektas: UAB "Grožis"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Kirpėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbų saugos pristatymas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-26
 • Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

  Bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklą. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygintą darbą. Darbuotojų pareigos ir veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-24
 • Darbuotojo, dirbančio kompiuterine technika, saugos ir sveikatos instrukcija

  Įvadas. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
Puslapyje rodyti po