Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos laboratoriniai darbai

Saugos laboratoriniai darbai (47 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (6)

  Darbo tikslas. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-21
 • Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (8)

  Darbo tikslas: susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais, nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Priemonės. Formulės. Išmatuotas garso lygis yra 73 dBA. Gaubto efektyvumo nustatymas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumo skaičiavimas. Grafikas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (4)

  Darbo tikslas. Patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-11
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (6)

  Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Darbo tikslas: patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Priemonės. Darbo ataskaita. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (7)

  Darbo tikslas: patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Grafikas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo skaičiavimas. Skaičiavimai. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-24
 • Jonizuojanti spinduliuotė

  Darbo tikslas: Nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Užduotys. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-01-11
 • Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas

  Darbo tikslas. Aparatūra. Darbo eiga. Tyrimo rezultatai. Šiluminės aplinkos tyrimo rezultatai. Atliekamo darbo charakteristika. Šiluminės aplinkos parametrų faktinių reikšmių palyginimas su normuojamomis reikšmėmis tiriamoje patalpoje. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-11
 • Triukšmo tyrimas

  Darbo tikslai: apskaičiuoti kasdienio veikiančio triukšmo lygį (LEX, 8h) kai triukšmo šaltinis yra vienas ir kai skirtingo lygio triukšmas veikia per darbo pamainą; įvertinti triukšmo lygius. Aparatūra. Darbo eiga. Apskaičiuokite ir įvertinkite. Tyrimo rezultatai. Apskaičiuokite ir įvertinkite. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-10
 • Žmogaus sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas. Gamybinės aplinkos užterštumo mažinimas. Triukšmo tyrimas. Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu. Teorija: Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė darbdavio pareigos. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Darbuotojo pareigos. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinių krūviu. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimu vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodai darbų saugoje. Potencialiai pavojingi darbai ir įrenginiai, jų eksploatacijos organizavimas. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas

  Užduotis: Apskaičiuoti evakuacijos laiką iš auditorijos. Duota. Sprendimas. Išvada. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Duota. Išvada.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-22
 • Žmonių sauga

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Gamybiniu patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Mechaninių virpesių matavimas ir įvertinimas. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Pdf formatas.
  Sauga, laboratorinis darbas(85 puslapiai)
  2005-10-07
 • Žmonių sauga (12)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (18)

  Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Žmonių sauga (19)

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-02
 • Žmonių sauga (20)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (21)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (24)

  6 laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-18
 • Žmonių sauga (25)

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-05
 • Žmonių sauga (26)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Darbų ataskaitos.
  Sauga, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-08
 • Žmonių sauga (27)

  6 laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po