Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos konspektai

Saugos konspektai (43 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje

  Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikoje (LR). Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos ir socialinis draudimas. Ekonominės priemonės ir atsakomybė. Saugaus darbo organizavimas įmonėse. Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Asmeninės apsaugos priemonės. Profesinės rizikos vertinimas. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Elektros saugos pagrindai. Priešgaisrinė sauga. Darbo higiena. Pirmoji medicinos pagalba. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Darbo ergonomika. Darbų sauga statyboje. Statinio projektuotojo pareigos ir atsakomybė. Statybos užsakovo pareigos ir atsakomybė. Statybos rangovo pareigos įrengiant darbovietes statyboje. Antžeminių ir požeminių statybos darbų sąrašas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Pastolių statymas ir naudojimas. Nešiojamų kopėčių naudojimas. Kėlimo kranų saugos naudojimosi taisyklės. Kėlimo įranga. Krovinių kėlimas rankomis. Transportavimo darbai statybos aikštelėje. Ekskavatoriai. Poliakalės. Plentvoliai. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant žemės darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant konstrukcijų montavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant betonavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant mūro darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant ruloninių stogo dangų įrengimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata dengiant stogus banguotais lakštais. Darbuotojų sauga ir sveikata atliekant stališkuosius darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant tinkavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant dažymo darbus. Priedai (2).
  Sauga, konspektas(101 puslapis)
  2006-05-22
 • Darbuotojų saugos struktūros

  Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe. tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Geras UAB darbuotojų sauga. Išvados.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2005-10-11
 • Eismo saugumo priemonės

  Kelio ženklai. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Įspėjamieji ženklai. Draudžiamieji ar ribojamieji ženklai. Privalomieji ženklai. Specialūs nurodomieji ženklai. Informaciniai ženklai, įstaigų ar paslaugų ženklai. Nukreipiamieji, vietovės ar nurodomieji ženklai. Papildomos lentelės. Vertikalus ir horizontalus kelio ženklinimas. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Bendrosios nuostatos. Išilginis ženklinimas. Eismo juostų ženklinimas. Kelio važiuojamosios dalies ribas žyminčios linijos. Skersinis ženklinimas. Kitos ženklinimo rūšys. Kelių atitvarai. Orientuojantieji atitvarai. Nukreipiantieji atitvarai. Sulaikantieji atitvarai. Kelių apšvietimas. Reikalingas kelio dangos apšvietimo ryškumas ir tolygumas. Šviesos signalizacija keliuose. Estetinis kelių apipavidalinimas ir aplinkos apsauga. Kelių estetika ir jos reikšmė. Estetinis kelių apipavidalinimas. Kelių apželdinimas. Eksploatuojamų kelių aplinkos apsauga.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Elektros sauga

  Įvadas. Elektros srovės pavojingumo kriterijai ir apsaugos priemonės. Elektros srovės pavojingumo kriterijai. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsauginis įžeminimas įnulinimas. Įžeminimo įrengimas. Apsaugo nuo statinės elektros. Pirmoji pagalba nukentėjusiesiems nuo elektros srovės.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Elektrosauga (3)

  Apsaugos nuo elektros svarba. Darbų saugos teisės šaltiniai. Standartai ir jų taikymas. Apsaugą nuo elektros Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Elektros įrenginių gyvavimo stadijos. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pavojingų ir kenksmingų veiksnių klasifikavimas. Elektros riziką sukeliantys pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Sužalojimai elektra. Elektros srovės žalojantis poveikis. Prisilietimo įtaka. Žingsnio įtampa. Potencialo pasiskirstymas žemėje esant įžemėjimui. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektrotechninių gaminių klasės. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektros įrenginių eksploatavimas pavojingose sąlygose. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių veikimo režimai. Tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. TT sistema. IT sistema. Elektrotechnikos personalas. Saugos priemonės vykdant darbus. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Elektros įrenginiuose naudojamos saugos spalvos. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos

  Triukšmas. Kas yra triukšmas? (fizikinis ir psichologinis apibrėžimas). Triukšmo charakteristikų parametrai. Parametrų nustatymas ir jų matavimo vienetai. Garso slėgio lygio ir garso lygio sąvokos. Ekvivalentinis garso lygis. Triukšmo norma ir jos paskirtis. Triukšmo normavimo principas. Triukšmo parametrų matavimas, prietaisai. Prietaiso NOR-116 veikimo principas ir jo panaudojimas triukšmo lygio nustatymui. Kai kurių triukšmo šaltinių reikšmės dB(A). Triukšmo kenksmingas poveikis žmogui ir aplinkai. Kovos su triukšmu metodai. Triukšmo mažinimas jo kilimo šaltinyje. Triukšmo mažinimo principai jo sklidimo kelyje. Garso izoliacija ir sugertis. Garso izoliacijos principas ir jo nustatymas. Garso izoliacijos gaubtai. Garso sugerties principas ir medžiagos. Garso slopintuvų tipai ir jų panaudojimo galimybės. Ekranai ir kitos užtvaros triukšmui sumažinti. Organizacinės triukšmo mažinimo priemonės. Individualios priemonės apsisaugojimui nuo triukšmo poveikio. Virpesiai – vibracijos. Vibracijų šaltiniai ir jų atsiradimo priežastys. Vibracijų pagrindiniai parametrai ir jų matavimo vienetai. Vibracijų parametrų tarpusavio ryšys. Vibracijų sukelto triukšmo klasifikavimas. Vibracijų kenksmingas poveikis žmogui ir supančiai aplinkai. Vibracijų parametrų normavimas. Vibracijų parametrų matavimas ir prietaisai. Infragarso atsiradimo priežastis ir jo charakteristika. Infragarso poveikis aplinkai. Vibracijų mažinimo būdai. Vibracijų izoliavimo principas. Vibroizoliatoriai ir jų įvertinimas. Vibracijų slopinimo dangos efektyvumo priklausomybė nuo medžiagos (dangos) savybių. Vibroizoliatorių pritaikymas vibracijų parametrų poveikiui sumažinti. Apsaugos priemonės nuo infragarso. Individualios apsaugos priemonės nuo vibracijų poveikio. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinio lauko susidarymo principas. Elektromagnetinio lauko (EmL) šaltiniai. EmL charakteristika. EmL matavimo vienetai. EmL poveikis žmogaus organizmui. Profesiniai susirgimai nuo EmL poveikio ir jų išvengimo būdai. Elektrinio lauko stiprio nustatymas (išraiška). Stipriausias elektrinis laukas. EmL bangų savybės (sklidimas). Kas yra Pointingo vektorius? EmL bangų sklidimo kryptys. Kas tai yra jonizuojanti spinduliuotė? Jonizacijos šaltiniai. Alfa, beta ir gama dalelės ir jų susidarymas. Beta dalelių poveikis. Gama spinduliuotės poveikis. Neutronai ir jų apibūdinimas. Apšvitos dozė ir jos įvertinimas. Sugertosios dozės vienetas. SI lygiavertis dozės vienetas. SI efektinė dozė. Ekspozicinė dozė, jos galios vienetas. Jonizuojančios spinduliuotės apšvitinimo normos. Jonizuojančios spinduliuotės dozės įvertinimas.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-16
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistemoje naudojami perspėjimo ženklai. Civilinės saugos ženklai. Gyventojų perspėjimo sistema. Kenksmingos medžiagos, vartojamos pramonėje ir žemės ūkyje. Apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų savybės ir skirstymas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Rizikos frazės. Rizikos frazių deriniai. Rizikos frazių deriniai. Kenksmingos medžiagos poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Biologinis aplinkos teršimas. Pagrindinės užkrečiamosios ligos. Kolektyvinės ir individualiosios gyventojų apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Slėptuvių naudojimas. Individualiosios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Vaikiškos individualiosios (dujokaukės) apsaugos priemonės. Pramoninės filtruojamosios individualiosios apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojamieji kvėpavimo aparatai IP-4 ir IP-4M. Pramoniniai izoliuojamieji kvėpavimo aparatai. Individualiosios odos apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Gyvulių švarinimas. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai nelaimės židiniuose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose. Svarbiausios aplinkos apsaugos uždaviniai. Atmosferos oro užterštumas ir apsauga. Vanduo ir jo apsauga. Priedai(3).
  Sauga, konspektas(47 puslapiai)
  2007-10-15
 • Kovinės nuodingosios dujos

  Kovinės nuodingosios dujos. Kovinės nuodingosios medžiagos. Jei pastebėjote šias įtartinas priemones. Jei į aplinką pateko nuodingosios medžiagos. Kovinių nuodingųjų medžiagų charakteristika ir klasifikavimas. Kovinių nuodingųjų medžiagų klasifikavimas. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo teroristinio akto metu atvejai ir pasekmės. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Atsižvelgiant į taršos KNM mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Nuodingųjų medžiagų savybės. Kovinės nuodingosios medžiagos. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Toksinai. Fitotoksinai. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-11-28
 • Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas (2)

  Įvadas. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Polimerai, plastikai ir ūkinės paskirties plastikiniai gaminiai

  Įvadas. Polimerai, plastikai ir ūkinės paskirties plastikiniai gaminiai. Plastikų sudėtis. Plastikų savybės. Polimerizacinės dervos ir jų plastikai. Savikontrolės klausimai. Polikondensacinės dervos ir jų plastikai. Modifikuotų gamtinių polimerų plastikai. Buitinės paskirties plastikinės prekės. Tarptautinis plastikų ir jų gaminių ženklinimas. Gaminių ženklinimas. Polimeriniai kompozitai. Savikontrolės klausimai.
  Sauga, konspektas(18 puslapių)
  2007-08-06
 • Saugaus ir sveiko darbo organizavimas

  Įstatyminiai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas ir administravimo įstaigų funkcijos. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos struktūra. Valstybinio darbo inspektoriaus pareigos ir teisės. Visuomeniniai darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros organai, jų teisės. Darbdavio pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Padalinio vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje. Darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Bendroji darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalai. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instruktavimai, jų rūšys ir įforminimas. Įvadinės instrukcijos turinys. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos struktūra ir turinys. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų ir jų atestavimas. Darbdaviai, atleidžiami nuo atestacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Potencialiai pavojingų įrenginių samprata ir kategorijos. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra. Pavojingi darbai ir jų atlikimo tvarka. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės ir jų planavimas. Pavojingos gamybos, kurioms reikalingas leidimas. Naujų darbo vietų, statinių priėmimas eksploatuoti. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo struktūra. Lietuvos Respublikos darbo kodekso struktūra. Kolektyviniai darbo santykiai. Įmonės kolektyvinė sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Baudžiamojo kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, susiję su darbų sauga. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Degimo proceso ir sprogimų sąvokos. Degių ir sprogių medžiagų savybės. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai įmonėje. Gamybų kategorijos sprogimo ir gaisro atžvilgiu. Patalpų gaisringumo ir sprogimo pavojaus klasės. Pastatų ir patalpų atsparumo ugniai laipsniai. Organizacinės ir techninės apsaugos nuo gaisro priemonės. Gesintuvai, jų tipai ir naudojimo ypatumai. Gaisriniai hidrantai, vandens rezervuarai, gaisriniai čiaupai. Reikalavimai priešgaisriniam skydui. Evakuacijos keliai ir planai. Veiksmai gaisro atveju. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros reikalavimai. Elektros įrenginio samprata. Pagrindiniai terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove pasekmės. Bendrieji apsaugos nuo elektros reikalavimai įmonėje. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Elektrotechninio personalo kompetencija. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą ir srovės rūšį. Elektros įrenginių patalpų klasifikacija. Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugą nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Organizacinės apsaugos nuo elektros priemonės. Techninės apsaugos nuo elektros priemonės. Įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės, jų bandymai. Kilnojamieji elektriniai įrankiai, šviestuvai, jų saugus eksploatavimas. Elektros tiekimo linijų apsaugos zonos ir darbai jose. Darbo higiena. Darbo aplinkos klasifikacija. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Bendrosios apsauginės priemonės. Asmeninės apsauginės priemonės. Apsauginiai darbo drabužiai. Gamybinės buities patalpos. Profesinių susirgimų priežastys ir klasifikacija. Profesinių ligų tyrimo tvarka. Darbuotojų medicininio patikrinimo tvarka. Pirmosios pagalbos vaistinėlės. Pirmosios pagalbos suteikimas. Dirbtinis kvėpavimas, jo atlikimas. Uždaras širdies masažas, jo atlikimas. Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba nudegimų atvejais. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Pirmoji pagalba skenduoliams. Avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Avarijų klasifikacija. Avarijų tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikacija. Pranešimų apie nelaimingą atsitikimą darbe tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Aktų N-I ir N-2 surašymo ir išsiuntimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas.
  Sauga, konspektas(77 puslapiai)
  2007-03-07
 • Saugus technologiniai procesai

  Elektros pavojingumas ir poveikis žmogaus organizmui. Pramoninių elektros traumų priežastys. Kaip klasifikuojamos patalpos pagal pavojingumą žmogui nuo elektros srovės poveikio žmogui? Kokius elektros įrenginius ir kada reikia įnulinti (įžeminti)? Apsaugos nuo elektros būdai (konspekte jų išvardyta 11). Apsaugos nuo elektros priemonės jų klasifikavimas. Elektros įrenginių įžeminimas. Prisilietimo ir žingsnio įtampos. Kuo skiriasi įnulinimas nuo įžeminimo? Elektrotechninių gaminių klasifikacija pagal apsaugojimą nuo elektros srovės. Saugus kilnojamųjų ir rankinių elektros mašinų ir įrankių eksploatavimas. Saugus kilnojamų elektros šviestuvų eksploatavimas. Pavojingos statybos zonos ir jų apsauga. Saugus žemė darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas.suvirinimas elektra ir dujomis. Asmeninės apsaugos priemonės.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Socialinė sauga

  Socialinės saugos teisės reguliavimo dalykas (metodas). Socialinės saugos teisės sąvoka. Socialinės saugos teisės subjektai. Socialinės saugos teisinių santykių samprata, atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas, santykių rūšys, jų turinys. Nepaisant socialines saugos teisinių santykių įvairovės, jie klasifikuojami. Atsižvelgiant į piniginės išmokos rūšį, santykiai skirstomi. Atsižvelgiant į socialinių paslaugų formą, santykiai skirstomi. Procedūrinio pobūdžio santykiai klasifikuojami atsižvelgiant į jų objektą, kurio gali būti. Santykiai, susiję su pensijų skyrimu ir mokėjimu klasifikuojami į grupes pagal pensijos rūšį. Socialinės saugos teisės šaltiniai: sąvoka, rūšys, ypatybės. Socialinės saugos istorijos apžvalga: ištakos, vystymasis. Nuo socialinio draudimo prasidėjo šiuolaikinės socialinės apsaugos raida. Socialinė sauga Lietuvoje: prieškarinės respublikos laikotarpis, sovietinės sistemos bruožai, socialinė sauga po Nepriklausomybės atkutimo. "Socialines apsaugos sistemos ir modeliai". Galima išskirti tokius socialinės apsaugos tradicinių sistemų skirtumus. Socialinės apsaugos modeliai pagal G. Esping Anderssen. Tradicinės socialinės apsaugos sistemos Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Dabartinė socialinės saugos padėtis Lietuvoje. Socialinės saugos sistemos reformų prielaidos. Socialinės rizikos samprata ir rūšys. Valstybinis socialinis draudimas ir socialinė parama, jų skirtumai. Socialinės saugos valdymo sistema: valstybinį socialinį draudimą ir socialinę paramą įgyvendinančios institucijos. Socialinę paramą įgyvendina savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrius. Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimo teisinio reguliavimo pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyviai (f-jos, teisės, pareigos, atsakomybė). Teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir f-jos. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Bendrosios pensijų dydžio nustatymo taisyklės. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pensijų išmokų santykis. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003m. Išankstinis valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas. Pensijų sistemos pakopos. Pensijos sukakusiems senatvės pensijos amžių specialių kategorijų asmenims (valstybinės-I ir II laipsnių, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, mokslininkų, teisėjų pensijos,signatarų rentos ir kt.). Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingų atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, uždaviniai, tikslai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politika: struktūra, tikslai, uždaviniai. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas, socialinės garantijos. Socialinės įmonės. Migruojančių asmenų socialinės saugos teisiniai pagrindai. Tarptautiniai dvišaliai ir daugiašaliai susitarimai socialinės apsaugos srityje. Europos Sąjungos (ES) socialinės apsaugos dokumentai, koordinuojantys socialinės apsaugos sistemas Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse narėse. Atviro koordinavimo metodas ES (Europos Sąjunga). Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme.
  Sauga, konspektas(27 puslapiai)
  2009-05-14
 • Technologija ir žmogus

  Žmogaus ir darbo aplinkos santykis. Darbo aplinkos reikšmė. Sistema "žmogus - aplinka - veikla". Švarios gamybos plėtros galimybės. Pavojingos darbo aplinkos medžiagos. Aplinkos apsauga. Technologijų be atliekų kūrimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Radiacinė aplinkos tarša. Triukšmas. Virpesiai. Šiluminė tarša.
  Sauga, konspektas(5 puslapiai)
  2007-05-11
 • Teisinių, socialinių, ekonominių, techninių, higieninių bei organizacinių priemonių sistema

  DSS samprata, tikslai bei ryšys su kitais mokslais. Darbo saugos ryšys su kitais mokslais. DSS klausimų administravimas. DSS įstatymų sąvokos. Darbdavių pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojo pareigos. Darbuotojų teisės. Atsakomybė už SSD norminių aktų pažeidimus. Įmonėms privalomi dokumentai. Darbo aplinkos klasifikavimas. Psichofiziologiniai. DSS vidinė kontrolė įmonėje. Nelaimingas atsitikimas darbe.
  Sauga, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-25
 • Triukšmo modeliavimo programa Cadna/A

  Greitas startas. Įterpti objektus. Objektas Kelias. Objektas Barjeras. Objektas Pastatas (Building). Dubliuoti Objektus. Redaguoti Objektus. Tinklinis skaičiavimas. Imisijos taško skaičiavimas. Sukurti Aukštus. Kopijavimas į saugyklą (Clipboard). Sukurti grupes. Skanuoti žemėlapiai – Įterpti Bitmap failą (Scanned Maps – Insert Bitmap File).
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2007-02-02
 • Ūkio valdymas ekstremaliomis sąlygomis

  Galimos ekstremalios sąlygos Lietuvoje ir jų poveikis valstybės ūkiui. Civilinė sauga. Sustiprintoji ar visiška civilinės saugos parengtis. Avarijų likvidavimo priemonių planavimas ir vadovavimas jų vykdymui apima. Gyventojų evakavimas. Gyventojų evakavimo būdai. Gyventojus perspėja ir informuoja.
  Sauga, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte

  Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Darboviečių ir jų įrengimo reikalavimų bendroji charakteristika. Vadybiniai reikalavimai. Statybiniai reikalavimai. Higieniniai reikalavimai. Gamybinės buities reikalavimai. Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Priešgaisriniai reikalavimai. Darbo įrenginiai. Minimalūs reikalavimai mobiliesiems savaeigiams arba nesavaeigiams darbo įrenginiams. Minimalūs reikalavimai krovinių kėlimo darbo įrenginiams. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Subrangovai privalo užtikrinti. Tiekimas ir sandėliavimas. Darbo vieta ir valymas.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-20
 • Žmonių sauga (14)

  Žmonių saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai. Jų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-02-28
 • Žmonių sauga (17)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo principai Lietuvoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse. Darbdavio ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbo ir poilsio laikas. Profesinės rizikos vertinimas. Pagrindiniai principai. Profesinės rizikos vertinimo organizavimas. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Asmeninės apsaugos priemonės. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo principai. Darbuotojų instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų darbe tyrimas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Profesinės ligos.
  Sauga, konspektas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po