Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sauga (5)

  Įvadas. Darbų saugos reikšmė. Saugos darbe uždaviniai. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių. Jauni asmenys, moteris ir invalidai. Veiksmai pavojaus atveju. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-24
 • Darbo sauga (6)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Saugaus darbo būklės priežiūros kontrolė. Mokymas ir instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Profesinės ligos ir jų tyrimas. Darbo sąlygų klasifikavimas ir vertinimas. Šiluminė aplinka. Kenksmingos cheminės medžiagos. Ventiliacijos sistemos. Dulkių klasifikacija ir kenksmingumas žmogaus organizmui. Akustinis triukšmas, jo šaltiniai ir poveikis žmogui. Mechaniniai virpesiai, jų klasifikavimas ir fiziniai parametrai. Apšvietimas, klasifikavimo ir normavimo pagrindai. Elektromagnetinių laukų poveikis, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės rūšys, normavimas, poveikis, apsauga. Elektros pavojingumas, poveikis, apsaugos priemonės ir būdai. Elektros įrenginių įžeminimas, įnulinimas. Elektrotechninių gaminių klasifikavimas pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio. Pernešamų įrenginių eksploatavimas. Saugos klausimai statybos darbų organizavimo ir vykdymo projektuose. Pavojingos statybų zonos ir jų apsauga. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė. Kėlimo įrenginių saugus eksploatavimas. Krano registravimas, naudojimas ir priežiūra. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis, apsauga. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbų pavojus. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai. Staliukų, kopėčių ir lipinių saugi eksploatacija. Apdailos darbai. Saugūs pastatų ardymo darbai. Pagrindinės gaisro sąvokos. Degimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gamybos įmonių gaisrinė profilaktika. Gaisrinės saugos organizavimas. Gaisrų klasifikavimas. Gesinimo būdai ir medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinė signalizacija.
  Sauga, špera(25 puslapiai)
  2006-01-17
 • Darbo sauga (7)

  Gaisrai ir sprogimai: jų priežastys, pasekmės. Degimas. Degimo procesas. Kietų, skystų medžiagų ir dujų degimas. Medžiagų savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Sprogimai. Gaisro gesinimo organizavimas. Statybinių medžiagų, statybinių konstrukcijų, pastatų atsparumas ugniai. Gaisro gesinimas vandeniu, putomis, dujomis, milteliais ir kt. Gesintuvai. Ugnies gesinimo būdai. Gaisro gesinimo medžiagos. Gaisrinio vandens tiekimas. Gaisrinio saugumo reikalavimai įmonės teritorijai, pastatams, patalpoms, įrengimams, sandėliams, technologiniams procesams, darbams. Teritorijos priežiūra. Pastatai ir patalpos. Technologiniai procesai ir įrengimai. Medžiagų sandėliavimas. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinė apsauga įmonėje. Gaisrinė signalizacija. Automatinės gesinimo sistemos. Darbo ir poilsio laikas. Privalomas dirbančiųjų sveikatos tikrinimas. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas ir bendradarbiavimas su darbdaviu saugos darbe klausimais. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Darbų saugos instrukcijų ruošimas, tvirtinimas, apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Apskaita. Darbdavių bei darbuotojų atestavimas saugos darbe klausimais. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą bei iš darbo tyrimas, įforminimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Privalomas asmenų (darbuotojų) higieninio ir pirmosios pagalbos mokymas. Įmonės DSS komitetas. Saugos darbe įmonėje organizavimas. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, klasifikavimas. Mechaniniai virpesiai (vibracijos). Virpesius įvertinantys parametrai ir virpesių poveikis žmogui; virpesių darbo vietoje normavimus, įvertinimas, dirbančiųjų apsauga nuo kenksmingo virpesių poveikio. Triukšmas: triukšmą įvertinantys parametrai; poveikis žmogui; normavimas; įvertinimas, triukšmo mažinimu būdai ir priemonės; triukšmo poveikio dirbantiesiems mažinimas. Apšvietimas: darbo vietų apšvieta, poveikis dirbančiajam, normavimas, įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis; poveikis, įvertinimas, normavimas.
  Sauga, konspektas(64 puslapiai)
  2006-02-22
 • Darbo sauga (8)

  Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektrinė izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, špera(15 puslapių)
  2006-04-26
 • Darbo sauga (9)

  Įvadas. Saugos ir sveikatos komitetas ir jo funkcijos. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai funkcijos. Darbo sutartis, būtinosios sutarties sąlygos. Darbo sutarčių rūšys. Darbo vietos įrengimas. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Dirbtinis kvėpavimas ir širdies masažas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Darbo sauga chemijos laboratorijoje

  Darbo sauga. Instruktažai. Bendrieji reikalavimai. Laboratorijoje gali dirbti asmuo. Kad laboratorija oficialiai veiktų, joje turi būti... Reikalavimai prieš pradedant darbą. Reikalavimai darbo metu. Bendri reikalavimai atskirom laboratorijom. Bendros darbo taisyklės. Reikalavimai baigus darbą. Reikalavimai avarinėje situacijoje. Dirbant laboratorijoje. Darbo sauga, dirbant su stikliniais indais ir ampulėmis. Saugus darbas su ampulėmis. Stiklo indų termoatsparumas. Saugus darbas su vakuumo aparatais. Darbo saugumo taisyklės. Distiliavimas po vakuumu. Tirpiklių distiliavimas: taisyklės. Šildikliai, šilumokaičiai. Užpildant voneles degiais šildikliais, reikia. Saugumo technika su dujiniais degikliais. Saugus darbas su dujų balionais. Indų plovimas. Saugus darbas su agresyviomis medžiagomis. Nuodingos medžiagos. Priešnuodžiai (cheminiai antidotai). Nuodingų medžiagų nustatymo ore būdai. Nuodingų medžiagų įsigijimas, gabenimas ir laikymas. Saugus darbas su šarminias metalais. Organiniai peroksidai. Peroksidų nustatymas. Organinių peroksidų pašalinimas. Dabas su organiniais peroksidais. Pasekmės. Cheminių medžiagų neutralizavimas. Reagentų sandėliavimas. Atskirai laikomų reagentų grupės. Sandėliavimas fabriko sąlygomis. Saugus darbas su elektra. Terminiai nudegimai. Cheminiai nudegimai. Pirmoji pagalba. Bendriausios taisyklės dirbti su elektros prietaisais. Draudžiama.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-03-07
 • Darbo sauga ergoterapeuto darbo vietoje

  Įvadas. Kaip kiloti pacientą. Pacientų kilojimo principai. Pakėlimas ir pakėlimo būdai. Toksinės medžiagos. Radiacija. Mikrobiologinė tarša.
  Sauga, konspektas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbo sauga įmonėse

  Įvadas. Darbo saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas pramonės įmonėse. Saugos ir sveikatos darbe norminių aktų laikymosi pramonės įmonėse bei nelaimingų atsitikimų aplinkybių ir priežasčių analizė. Statistinė apžvalga. Saugos darbe instrukcijų rengimo ir instruktavimo analizė. Saugaus darbo sąlygų kontrolės pramonės įmonėse tikrinimų duomenys. Darbo, saugos ir sveikatos darbe pažeidimai. Nelaimingi atsitikimai darbe. Saugaus darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Pramoninė ventiliacija ir kondicionavimas. Triukšmas. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo sauga socialinio pedagogo darbo vietoje

  Įvadas. Triukšmas. Stresas ir emocinis išsekimas. Darbo vietų apšvietimas. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Darbo sauga: UAB "Šilalės statyba"

  Įmonės UAB "Šilalės statyba" apibūdinimas. Įmonės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Įmonės darbo saugos ir sveikatos (DSS) valdymo struktūra. Tikslai saugos ir sveikatos srityje. Pavojų identifikavimas ir rizikos darbe įvertinimas. Atsakomybė. Rizikos veiksnių valdymo priemonės. Teisiniai ir kiti reikalavimai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) programos ir tikslai. Struktūra ir atsakomybė. Praktinis, teorinis mokymas ir kompetencija. Dokumentų valdymas. Pasirengimas avarijoms. Monotoringas ir matavimai. Incidentai, neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai. Duomenų įrašai. Darbo saugos ir sveikatos (DSS) sistemos vadybos auditas. Vadovybės analizė.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-14
 • Darbo saugos analizė: UAB "Dauguva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dauguva" poreikio analizė. UAB "Dauguva" nelaimingų atsitikimų darbe statistiniai duomenys. Situacijos analizė. Dokumentų analizavimas. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. SWOT analizė. Strateginis planas – mažinti įmonėje darbuotojų girtavimą. Metodika. Sąmata. Rezultatų vertinimas.
  Sauga, analizė(10 puslapių)
  2008-05-27
 • Darbo saugos projektas

  Įmonės aprašymas: UAB "Sveika gyvensena". Valytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 31.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-24
 • Darbo saugos projektas: stomatologijos įmonė "Stomatologijos klinika"

  Įvadas. Darbo tikslas – organizuoti saugų darbą įmonėje "Stomatologijos klinika". Įmonės pristatymas. Stomatologo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimams tirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nukentėjusiosios paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininkės paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-05-21
 • Darbo saugos tarnyba

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su darbo saugos tarnyba. Lietuvos respublikos žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimas. Priešgaisrinės saugos taisyklės laivų krovos įmonėse. Pavojingų krovinių vežimo savaeigiais keltais priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimas. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai. Darbų saugos taisyklių laivų krovos darbų įmonėse patvirtinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-14
 • Darbo su kompiuteriais ypatumai

  Įvadas. Darbo su kompiuteriais ypatumai. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Darbo aplinka dirbant su kompiuteriais. "X" įmonės kabinetų įrengimas. Išvados.
  Sauga, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-04
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės

  Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei biologinių medžiagų poveikio. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės. Darbo vietų įrengimas. Darbo organizavimas. Odos apsauga. Apsauga nuo dulkių. Apsauga nuo dujų, garų, rūko. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2005-12-06
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis vertinimas

  Įvadas. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos įvertinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-25
 • Darbo tvarkos taisyklės

  Bendroji dalis. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas, pakeitimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojo pareigos. Įstaigos administracijos (darbdavio) pareigos. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Tvarkos reikalavimai administracinėse patalpose. Bendrosios darbuotojų ir padalinių vadovų pareigos. Baigiamieji nuostatai.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • Darbo vietos aprašymas: traukinio viršininkas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Traukinio viršininko pareigos prieš reisą. Traukinio viršininko pareigos įlaipinant keleivius. Traukinio viršininko pareigos kelionėje. Traukinio viršininko pareigos atvykus į grąžos stotį. Traukinio viršininko pareigos atvykus į formavimo stotį. Traukinio viršininko veiksmai avarijos ir kitais išskirtiniais atvejais. Traukinio viršininko teisės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Darbo vietos ergonomika

  Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Ar moki prisitaikyti darbo vietą? Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Darbdavys ir kompiuteris. Darbo įvertinimas. Apmokymas. Bendravimas. Esamų bendravimo šaltinių naudojimas.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2005-09-20
Puslapyje rodyti po