Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinės saugos slėptuvės (3)

  Įvadas. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Individualios apsaugos priemonės.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-26
 • Civilinės saugos slėptuvės (4)

  Įvadas. Sąvokos. Slėptuvės tipai, talpumas, vieta. Žmonių apsaugos lygis slėptuvėje. Žmonių buvimo slėptuvėje sąlygos. Žmonių apsaugos trukmė. Slėptuvės planas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-01-18
 • Civilinės saugos slėptuvės (5)

  Įvadas. Evakuacija. Civilinės saugos slėptuvių rūšys. Civilinės saugos slėptuvių patalpos. Geriausiai tinkami slėptuvėms žmonių veiklos pastatai ar jų patalpos. Katastrofinio užtvindymo slėptuvės. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Civilinės saugos slėptuvės (6)

  Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Slėptuvių naudojimas. Žmonių talpinimo, paskirstymo slėptuvėse ir buvimo jose taisykles. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Apsaugos priemonės. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2007-10-04
 • Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atveju

  Įvadas. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai ekstremalių atvejų. Gyventojų apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Civilių gyventojų apsauga nuo karo veiksmų pasekmių

  PowerPoint pristatymas. Civilių gyventojų apsauga nuo karo veiksmų pasekmių. Civilių gyventojų apsauga karinio konflikto metu. Medicinos, religinis personalas. Medicinos ir religinio personalo apsauga. Medicinos dalinių apsauga. Medicinos transporto ir įrangos apsauga. Saugomų objektų skiriamieji ženklai. Saugomi objektai.
  Sauga, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-01-26
 • Dailidės darbų saugos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-12-24
 • Darbas ir sauga

  Darbuotojo pareigos. Darbdavio pareiga. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo priemonės. Įmonės vidaus eismas. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais. Gyvenamųjų patalpų reikalavimai. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Ergonomika. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Darbo ir poilsio režimai. Išvados.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-11-30
 • Darbas ir sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-13
 • Darbas kompiuteriu ir sveikata (3)

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Kompiuterio įjungimas į tinklą ir įžeminimas. MPR II ir TCO. Vaizduoklio vaizdas. Neigiamas poveikis regos organams. Ekrano matmenys ir skiriamosios gebos. Kineskopų tipai. Kadrų skleidimo dažnis. Atspindį mažinanti ekrano danga. Sveikatai pavojingi veiksniai. Taisyklinga sėdėsena. Pertraukėlės.
  Sauga, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-10
 • Darbas kompiuteriu ir sveikata (4)

  PowerPoint pristatymas. Elektromagnetinis laukas (EML). Elektromagnetinio lauko šaltiniai. Apsauga nuo elektromagnetinio lauko poveikio. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Vaizdo ergonominių parametrų įvertinimas darbo vietoje. Sveikatos problemos dirbant kompiuteriu. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Darbas su kompiuteriu. Regėjimo problemos. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimas. Psichosocialinės problemos. Veido ir kaklo srities odos pakenkimai. Išvados.
  Sauga, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-24
 • Darbo aplinka. Kenksmingi faktoriai

  Darbo aplinka. Kenksmingi faktoriai. Gamybiniai aerozoliai. Organinės dulkės. Neorganinės dulkės. Fiziniai veiksniai. Nuodingosios (cheminės) medžiagos. Biologiniai veiksniai. Fiziniai perkrovimai. Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai ir jų įvertinimas. Per didelis ir nepalankus darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės reakcijos darbe. Stresinėms reakcijos įtakos turintys veiksniai. Darbo veiksniai, kurie gali sukelti psichinį stresą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

  Įvadas. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Ergonomikos tyrimo metodai. Svarbiausi fiziologiniai ir psichofiziologiniai rodikliai. Žmogaus fizinės galimybės. Energijos sąnaudos. Darbo efektyvumo didinimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Profesinio perkrovimo sindromo priežastys. Darbo erdvės ir darbo vietos projektavimas. Darbo pozos ir charakteristikos. Minimali erdvė. Reikalinga dirbantiems įvairiose pozose. Žmogaus psichinės savybės. Kosmetologo darbo vieta. Darbo vietai keliami reikalavimai. Svarbiausių higieninių rodiklių reikalavimai. Rekomenduojamos gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Stebėjimo rezultatai ir jų lyginimas. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2011-04-07
 • Darbo civilinė sauga

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Administracija. Direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į darbą. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojų ir saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Bendrosios praktikos slaugytojos saugos ir sveikatos instrukcija. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumo formą. Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą/iš darbo akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-04-29
 • Darbo higiena

  Darbų sauga. Darbo higiena. Bendri reikalavimai. Higieninės darbo sąlygos. Metrologinės sąlygos. Oro jonizacija. Gamybinės dulkės. Nuodingosios medžiagos. Apšvietimas. Spinduliuotė. Elektromagnetiniai laukai. Vibracija. Saugumo ir sveikatos ergonominis užtikrinimas. Bendri reikalavimai. Rizika darbe. Individualios apsaugos priemonės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-21
 • Darbo higiena (2)

  Įvadas. Cheminė taršos klasifikacija. Fizikinė tarša – triukšmas, vibracija. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Nejonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis organizmui. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-05-14
 • Darbo higiena (4)

  Darbo higiena. Pagrindiniai darbo aplinkos parametrai. Ventiliacija, ventiliacinės sistemos. Oro kondicionavimas. Triukšmas ir vibracijos darbo vietoje. Triukšmo mažinimo būdai. Individualios apsaugos priemonės. Saugumo technika. Saugumo reikalavimai naudojantis ar dirbant su elektros įranga. Apsauga nuo statinės elektros. Saugos ženklai.
  Sauga, konspektas(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Darbo ir civilinė sauga

  Darbo ir civilinė sauga. Mokomoji medžiaga neakivaizdininkams. Įvadas. Darbo sauga. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nelaimingi atsitikimai darbe, tyrimas ir apskaita. Saugių darbo metodų mokymas ir įforminimas. Darbų saugos instrukcijos, jų parengimas ir apskaita. Elektrosaugos pagrindai. Higienos reikalavimai patalpoms ir darbo vietoms. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Gaisrų kilimo priežastys. Priešgaisrinė profilaktika, gesinimo priemonės. Antropogeninis žmogaus veiklos poveikis gamtai. Oro ir vandens tarša ir apsaugos būdai. Civilinė sauga. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Civilinės saugos struktūra. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Naikinamieji veiksniai ir apsauga nuo jų. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Apsauga nuo nuodingų medžiagų. Apsaugos priemonės. Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimas. Gyventojų turto apsauga, jos organizavimas ekstremaliose situacijose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems.
  Sauga, konspektas(96 puslapiai)
  2005-10-31
 • Darbo ir civilinė sauga (2)

  Įvadas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų (patalpų) grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Gaisro apkrova. Statinio, gaisrinio skyriaus, patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Darbo ir civilinė sauga (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija (sudedamosios dalys). Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija (sudedamosios dalys). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Bendrosios veiklos vykdytojo pareigos. Elektrosauga. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Specialusis švarinimas. Dezinfekcija.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po