Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė sauga (19)

  CSGS tikslai. CSGS uždaviniai. CSGS organizavimo ir veiklos principai. Ūkio subjekto vadovo pareigos CS srityje. CSGS pajėgos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijų lygmenys. Stichinių reiškinių klasifikavimas. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai. Miškų ir durpynų gaisrai. Epidemijos. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Apšvitos dozės. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Vidinės ir išorinės apšvitos ypatumai. Civilinės saugos signalai ir veiksmai juos išgirdus. Slėptuvių tipai ir dydžiai. Pastatų apsauginės savybės. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) klasifikavimas. Filtruojamųjų kvėpavimo organų AAP veikimo principas ir pagrindiniai trūkumai. Specialusis švarinimas.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-12-20
 • Civilinė sauga (2)

  Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. Darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-06-09
 • Civilinė sauga (3)

  Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema (schema). Civilinė sauga užsienio šalyse (Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Vakarų Europa ir kt.). Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinei saugai ir gelbėjimo sistemai. Trys valdymo lygiai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus", "Katastrofinis užtvindymas", "Radiacinis pavojus", "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Civilinės saugos mokymas Lietuvoje (LRV 1999-05-14 Nr. 591). Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka ( pratybos organizuojamos kas 2 metai, jų trukmė 48 val; treniruotės organizuojamos kas 1 metai, jų trukmė 6 – 8 val.) (LRV 2000-20-01 nutarimas Nr.111). Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Radiacijos dozių matavimo vienetai ir jų sudėtinės dalys: rentgenas, sivertas. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Meteorologinių sąlygų stebėjimas ir vaidmuo prognozuojant radiacijos, cheminio užterštumo zonas, saugaus darbo zonų nustatymo metodika. Pirmosios medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiems įvykio vietoje. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Gyventojų evakavimo organizavimo pagrindiniai principai, lygiai, būdai. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per 24h. Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų? Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos Atominėje Elektrinėje (AE).
  Sauga, špera(21 puslapis)
  2005-10-14
 • Civilinė sauga (4)

  Kitos galimos ekstremalios situacijos. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Slėptuvių naudojimas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Civilinė sauga (5)

  Lietuvos Respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilines saugos srityje. Priežastys, galinčios sukelti pavojų. Gyvybiškai svarbūs objektai. Civilinės saugos mokymas. Ekstremalių situacijų valdymas. Kas yra pavojingas objektas? Kuo radiacija baisi? Iš kur atsiranda radiacija? Sąvokos: jonizuojanti spinduliuotė, radioaktyvumas, pusamžis, sugertoji dozė, lygiavertė dozė, efektinė dozė, ekspozicinė dozė, apšvita; Si sistemos matavimo vienetai. Nesisteminiai matavimo vienetai.
  Sauga, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Civilinė sauga (6)

  Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimas ir jo pildymas. Aplinkos taršos šaltiniai. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Jonizuojanti spinduliuotė ir jos poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Civilinė sauga (7)

  Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Sprogimų priežastys. Degių dujų sprogimo koncentracija. Degimo proceso esmė. Būtinos gaisrų gesinimo priemonės. Gesintuvai. Gaisro sukeliami pavojai. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų profilaktika. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Apsaugos nuo elektros priemonės. Žaibo pavojingumas, apsaugos priemonės. Patalpų ir sąlygų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Statinės elektros pavojingumas. Apsaugos priemonės. Staigi mirtis. Gaivinimo veiksmai ištikus staigiai mirčiai. Gaivintojų veiksmų algoritmai. Elektros trauma, žaibo smūgis. Paskendimas, uždusimas. Užspringimas. Svetimkūniai akyse. Apalpimas. Miokardo infarktas. Insultas. Šiluminis ir saulės smūgis. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Apsinuodijimai. Apsinuodijimas anglies dioksidu. Apsinuodijimas anglies monoksidu. Apsinuodijimas maistu. Įkandimas ir alerginė reakcija. Žaizdos, trauminis šokas. Kraujavimas. Žaizdų tvarstymas. Krūtinės ir pilvo žaizdos. Galvos traumos. Galūnių lūžiai, imobilizavimas. Stuburo lūžimas. Darbdavių pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbų saugos ir sveikatos socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų sagos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir rodikliai. Darbo ir poilsio laikas.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2006-02-28
 • Civilinė sauga (8)

  Įvadas. Gyventojų perspėjimo sistema. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos: "Dėmesio - visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-08
 • Civilinė sauga (9)

  Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremali situacija. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos sistemoje naudojami ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Terorizmo aktai ir kariniai bei socialiniai konfliktai. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Valstybės, savivaldybių ir kt. pareigos ekstremalių situacijų metu. Kenksmingos medžiagos. Radioaktyvumas. Biologinį gamtos užteršimą galima skirstyti. Darbuotojų kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-03-20
 • Civilinės ir darbo saugos projektas: kavinė-picerija UAB "KYMDD pica"

  Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-06-05
 • Civilinės saugos gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems

  Įžanga. Gelbėjimo ir kiti neatodėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Neatidėliotini darbai, šalinant komunalinių tinklų avarijas. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose.
  Sauga, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-27
 • Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra

  Esmė. Ekstremalių situacijų priežasčių nustatymas bei padarinių šalinimas. Civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra. Veiksmai kilus panikai. Veiksmai gavus informaciją telefonu apie teroro akto paruošimą, užminavimą. Civilinės saugos valdymo struktūra. Civilinės saugos valdymo ekstremalių situacijų atveju struktūra.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2009-01-30
 • Civilinės saugos įvadinė instrukcija

  Civilinės saugos įvadinė instrukcija (Metodinės rekomendacijos). Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. Gyventojų apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Civilinės saugos valdymas įmonėje. Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-26
 • Civilinės saugos pagrindai

  Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Pirmoji pagalba žaizdų atveju.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-20
 • Civilinės saugos perspėjimo signalai

  Civilinės saugos perspėjimo signalai. Kaip elgtis atšalus orams, norint nesušalti ir neperšalti. Pavojai ant ledo.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-03
 • Civilinės saugos priemonės įmonėje: siuvykla UAB "Omniteksas"

  Trumpa įmonės charakteristika. Drabužių siuvykla UAB "Omniteksas". Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Pavojingos medžiagos ir jų kiekiai. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir jų trumpa charakteristika. Pavojingi statiniai. Galimos avarijos ir jų charakteristikos. Informacijos apie buvusias avarijas. Avarijų prevencija. Saugos tarnyba. Darbuotojų mokymas. Saugos dokumentacija. Apsaugos ir blokavimo įtaisai. Avarijų likvidavimo priemonės. Pranešimo apie avariją. Likvidavimo pajėgos. Gaisro gesinimo būdai. Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės. Evakuacijos. Pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-29
 • Civilinės saugos signalai

  Įvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. "Dėmesio visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip elgtis kilus gaisrui? Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų – amoniakas, chloras ir gyvsidabris. Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-17
 • Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos

  Įvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. Kaip elgtis kilus gaisrui? Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Civilinės saugos slėptuvės

  Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-03-10
 • Civilinės saugos slėptuvės (2)

  Įvadas. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Speciali slėptuvių ir jų inžinerinių įrengimų priežiūra. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-16
Puslapyje rodyti po