Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmonių sauga (33)

  Darbų saugos veiksniai ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. ES (Europos sąjungos) direktyvų harmonizavimas. Profesines rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė, socialinė partnerystė. Darbdavių mokymas ir atestavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvo NA (nelaimingo atsitikimo) tyrimas. Sunkiųjų ir mirtinųjų NA (nelaimingų atsitikimų) tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų ir jaunimo darbas. Jaunimo darbas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Gamybinės dulkės. Dulkėtumo mažinimo būdai. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektra. Elektros srovės paveikus žmogaus organizmą. Patalpų kvalifikacija pagal elektros srovės poveikį. Jonizuojančioji spinduliuotė. Radiacija. Elektromagnetinė spinduliuotė. Stresų įtaka saugiam darbui.
  Sauga, konspektas(17 puslapių)
  2009-12-07
 • Žmonių sauga (34)

  Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų skirstymas į gamybos kategorijas ir pastatų atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Automatinės gaisrų gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Streso valdymas. Rizikos vertinimas ir prevencija. Ergonomikos samprata, objektas, rūšys. Žmogiškasis veiksnys. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, nelaimingų atsitikimų tyrimas.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2009-12-30
 • Žmonių sauga (35)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Duota: Žmonių skaičius 70 (pagal savo 5 variantą). Apskaičiuoti: Evakuacijos laiką iš auditorijos. Sprendimas. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Duota: Medinė sija, kurios ilgis l=6 m; ašinė jėga N=180 KN; išskirstyta apkrova Q=1,7 KN/m, sijos ilgį ir plotį pasirenku pagal savo variantą (mano atveju jis 5) iš duotos 2.2 lentelės: sijos plotis a=17,0 cm, storis b=19,0 cm. Apskaičiuoti: Medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiant. Sprendimas. Išvada.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-09-08
 • Žmonių sauga (4)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos darbų dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkės: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos cheminės medžiagos (kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis). Darbų vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui ( triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai). Gamybiniai virpesiai ( virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai). Jonizuojančioji spinduliuotė (jos charakteristika, poveikis žmogui ir apsauga nuo jos). Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo statinės elektros. Apsauga nuo statinės elektros. Darbų saugos sprendimai projektinėje dokumentacijoje. Saugūs žemės kasimo darbai. Saugus muro darbai. Degimo sistemos. Degimo procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Gaisrinės užtvaros (GU). Evakuacinis išėjimas ir kelias. Gaisrinės saugos organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinis vandentiekis. Pirminės gaisro gesinimo priemonės.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2006-06-28
 • Žmonių sauga (5)

  Triukšmo lygio gyvenamoje vietovėje nustatymas. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-08-11
 • Žmonių sauga (6)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2006-08-11
 • Žmonių sauga (7)

  Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės ir socialinės partnerystės. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, testavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, jų tyrimas. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų atsparumas ugniai ir jo padidinimas. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Žmonių sauga (8)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentas. Profesinės rizikos vertinimo kriterijai. Darbo higiena. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Saugos priemonės tvarkant chemines medžiagas ir preparatus. Technologinių procesų darbų sauga. Pavojingi darbai, jų organizavimas. Gaisrinė sauga. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-21
 • Žmonių sauga (9)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkes: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos: kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis. Darbo vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui: triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai (virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai).
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Žmonių sauga ir ergonomika

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-02
 • Žmonių sauga ir ergonomika (10)

  Tema: "Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai". "Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas". "Darbų vietų projektavimas". "Gaisrinė signalizacija ir ryšiai". Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-30
 • Žmonių sauga ir ergonomika (11)

  Laboratoriniai darbai. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sauga, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-20
 • Žmonių sauga ir ergonomika (12)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2008-09-17
 • Žmonių sauga ir ergonomika (13)

  Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Darbo tikslas: Apskaičiuoti medinių konstrukcijų ribinę laikančią galią gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Nubraižyti grafiką ir iš jo nustatyti konstrukcijų atsparumo laiką T(r) gaisro atveju. Darbo eiga. Išvados. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Darbo tikslas. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju laiku. Darbo eiga. Išvados.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-26
 • Žmonių sauga ir ergonomika (14)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Užduoties tikslas: Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Turimi duomenys. Išvados. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduoties tikslas: apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai konstrukcija gniuždoma centriškai ir kai konstrukcija yra lenkiama. Duota. Išvados.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-28
 • Žmonių sauga ir ergonomika (2)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbų sauga. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė.
  Sauga, špera(13 puslapių)
  2006-12-05
 • Žmonių sauga ir ergonomika (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe. Jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Jų įtaka žmogui. Higieninis normavimas. Gamybinės dulkės. Jų savybės. Higieninis normavimas. Kenksmingos cheminės medžiagos. Jų charakteristika. Poveikis žmogui. Higieninis normavimas. Darbo vietų apšvietimas. Apšvietos būdai ir sistemos. Higieninis normavimas. Triukšmas. Jo charakteristika. Poveikis žmogui. Higieninis normavimas. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Apsauga nuo jos. Poveikis žmogui. Elektromagnetinės spinduliuotės. Poveikis žmogui. Ergonomikos principai. Ergonomikos samprata. Istorinė vystymosi apžvalga. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonominio tyrimo metodologija. 10 ergonomikos fizinių principų. 10 ergonomikos pažinimo principų. Darbinių sistemų ergonominė samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos ir procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisro signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(24 puslapiai)
  2007-02-07
 • Žmonių sauga ir ergonomika (6)

  Elektros srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam. Elektros srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam. Pramoninio elektros traumatizmo priežastys. Visi sužalojimai elektros srove skirstomi. Išlaisvinti galima keliais būdais. Apsauga nuo statinės elektros ir žaibo. Apsauga nuo statinės elektros. Apsaugojimo nuo elektrinio lauko būdai. Apsauga nuo žaibo. Degimo ir sprogimo procesai. Degimas ir gaisras. Savaiminis užsiėmimas. Gaisrų gesinimo būdai. Pastatų atsparumas ugniai. Ekstremalios meteorologinės sąlygos ir žmonių elgesys jų metu. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai. Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Potencialiai pavojingi įrengimai. Pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos (DSS) kontrolė ir socialinė partnerystė. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimai. Fizinė, pažinimo ir socialinė ergonomika. Pagrindiniai ergonomikos principai.
  Sauga, konspektas(10 puslapių)
  2007-03-01
 • Žmonių sauga ir ergonomika (7)

  Darbo saugos laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-09
 • Žmonių sauga ir ergonomika (9)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-11
Puslapyje rodyti po