Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiuolaikinės ir įprastinės naikinimo priemonės

  Šiuolaikinės naikinimo priemonės. Masinio naikinimo priemonės. Naikinimo priemonės, pagrįstos kokybiškai naujais veikimo principais. Branduolinis ginklas. Branduoliniai šaudmenys. Smūgio banga. Oro greičio spūdis. Šviesos spinduliavimas. Skvarbioji radiacija. Radioaktyvusis vietovės užteršimas. Elektromagnetinis impulsas. Branduolinių pažeidimų židinys. Cheminis ginklas. Biologiniam ginklui. Įprastinės naikinimo priemonės. Tūrinio (apimlaus) sprogimo šaudmenims. Kasetiniai šaudmenys. Plačiai naudojamas padegamasis ginklas. Naikinimo priemonės pagrįstos kokybiškais naujais veikimo principais. Genetinis ginklas. Etninis ginklas. Meteorologinis ginklas. Ozoninis ginklas. Tektoninis (geofizinis) ginklas. Radiologinis ginklas. Pažeidimo veiksniai ir jų trumpa charakteristika. Gaisras. Apsauga nuo šiluminio poveikio. Purvina bomba. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2005-10-10
 • Technikos ergonominiai rodikliai

  Įvadas. Valdymo įtaisai. Indikatoriniai prietaisai. Signalizatoriai. Garsiniai signalizatoriai. Vizualiniai signalizatoriai. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-12
 • Technologija ir žmogus

  Žmogaus ir darbo aplinkos santykis. Darbo aplinkos reikšmė. Sistema "žmogus - aplinka - veikla". Švarios gamybos plėtros galimybės. Pavojingos darbo aplinkos medžiagos. Aplinkos apsauga. Technologijų be atliekų kūrimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Radiacinė aplinkos tarša. Triukšmas. Virpesiai. Šiluminė tarša.
  Sauga, konspektas(5 puslapiai)
  2007-05-11
 • Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, tikslai ir uždaviniai

  Civilinės saugos departamento misija. Svarbiausieji Civilinės saugos departamento prie VRM uždaviniai. Civilinės saugos departamento veikla. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos. organizavimo ir veiklos principai. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • Teisinių, socialinių, ekonominių, techninių, higieninių bei organizacinių priemonių sistema

  DSS samprata, tikslai bei ryšys su kitais mokslais. Darbo saugos ryšys su kitais mokslais. DSS klausimų administravimas. DSS įstatymų sąvokos. Darbdavių pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojo pareigos. Darbuotojų teisės. Atsakomybė už SSD norminių aktų pažeidimus. Įmonėms privalomi dokumentai. Darbo aplinkos klasifikavimas. Psichofiziologiniai. DSS vidinė kontrolė įmonėje. Nelaimingas atsitikimas darbe.
  Sauga, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-25
 • Terorizmas (7)

  Terorizmo sąvoka ir savybės. Terorizmo susiformavimo priežastys XX amžiaus antrojoje pusėje. Jo tikslai. Keletas istorinių faktų apie terorizmo vystymąsi. Terorizmas Rusijoje. Terorizmas Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV). Dabartinė padėtis. Terorizmo rūšys ir metodai išpuolių metodai. Nacionalistinis terorizmas. Nacionalistinės teroristų grupuotės. Religinis terorizmas. Religinių teroristų grupuotės. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Masinio naikinimo ginklai. Kai kurie teroristai naudoja ir tokius masinio naikinimo metodus kaip: Biologiniai ginklai. Juodoji biologija. Maras ir juodligė. Branduolinis ginklas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) ir kitų valstybių bendri veiksmai prieš terorizmą. Priemonės prieš terorizmą Lietuvoje. "Terorizmas ore". Lietuvoje numatytas veiksmų planas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-09-26
 • Triukšmas

  Įžanga. Monrealio universiteto atlikto tyrimo duomenimis, triukšmas ir anglies monoksidas skatina darbuotojų apkurtimą. Prevencija. Kas yra triukšmas aplinkoje? Teisės aktai. Triukšmas kaip psichologinis dirgiklis. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-02-09
 • Triukšmas ir vibracija

  Įvadas. Triukšmo ir vibracijos šaltiniai. Triukšmo ir vibracijos monitoringas Lietuvoje ir kitose šalyse. Triukšmo normavimas. Impulsinis (smūginis) triukšmas ir vibracija. Triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės. Triukšmą slopinantys ekranai. Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygių sumavimas. Triukšmo lygio nustatymas. Triukšmo lygio matavimas. Triukšmą mažinančių priemonių matmenų parinkimas ir diegimas. Garsą izoliuojantys gaubtai. Triukšmo mažinimas ventiliacinėse sistemose. Triukšmą mažinantys ekranai. Išvados ir rekomendacijos.
  Sauga, referatas(38 puslapiai)
  2006-06-07
 • Triukšmo lygio politika ir jos valdymas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje

  Įvadas. Triukšmas kaip pavojus. Triukšmo lygio mažinimo politika Europos Sąjungoje (ES). Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) triukšmo mažinimo direktyvos. Žalioji knyga ir triukšmo mažinimo direktyva. Triukšmo lygio mažinimo politika Lietuvoje. Pagrindiniai triukšmo mažinimo dokumentai Lietuvoje. Triukšmo valdymo įstatymas. Teisinė triukšmo lygio mažinimo kontrolė. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Triukšmo modeliavimo programa Cadna/A

  Greitas startas. Įterpti objektus. Objektas Kelias. Objektas Barjeras. Objektas Pastatas (Building). Dubliuoti Objektus. Redaguoti Objektus. Tinklinis skaičiavimas. Imisijos taško skaičiavimas. Sukurti Aukštus. Kopijavimas į saugyklą (Clipboard). Sukurti grupes. Skanuoti žemėlapiai – Įterpti Bitmap failą (Scanned Maps – Insert Bitmap File).
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2007-02-02
 • Triukšmo normavimas ir sveikata

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti triukšmo normavimo įtaką sveikatai. Triukšmo samprata. Tarptautinė patirtis triukšmo normavime. Triukšmo normavimas Lietuvoje. Normavimo įtaka sveikatai. Išvados. Priedai (3).
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2010-08-10
 • Triukšmo poveikis žmogui

  Įvadas. Ką vadiname triukšmu? Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis darbo poveikis sveikatai. Triukšmas ir chemikalai. Triukšmas ir dirbančios nėščios moterys. Didesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė. Pasunkėjęs bendravimas žodžiu. Stresas. Poveikio profilaktika. Pagrindiniai gamybinio triukšmo mažinimo būdai. Pagrindiniai triukšmo valdymo principai. Triukšmo kontrolė. Išvados.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Triukšmo tyrimas

  Darbo tikslai: apskaičiuoti kasdienio veikiančio triukšmo lygį (LEX, 8h) kai triukšmo šaltinis yra vienas ir kai skirtingo lygio triukšmas veikia per darbo pamainą; įvertinti triukšmo lygius. Aparatūra. Darbo eiga. Apskaičiuokite ir įvertinkite. Tyrimo rezultatai. Apskaičiuokite ir įvertinkite. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-10
 • Triukšmo žala

  Triukšmas. Triukšmo daroma žala. Triukšmas atvirose patalpose. Išorinis triukšmas. Priemonės triukšmo neigiamam poveikiui sumažinti. Apsauga nuo gatvių ir kelių triukšmo. Oro transporto triukšmas. Lokaliniai triukšmo židiniai. Vibracija. Triukšmo lygio miesto teritorijoje nustatymas.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-14
 • Ūkio valdymas ekstremaliomis sąlygomis

  Galimos ekstremalios sąlygos Lietuvoje ir jų poveikis valstybės ūkiui. Civilinė sauga. Sustiprintoji ar visiška civilinės saugos parengtis. Avarijų likvidavimo priemonių planavimas ir vadovavimas jų vykdymui apima. Gyventojų evakavimas. Gyventojų evakavimo būdai. Gyventojus perspėja ir informuoja.
  Sauga, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Vairuotojo, vežančio keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais, saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-03-02
 • Valstybinių ir savivaldybinių, bei ūkio subjektų pareigos ir funkcijos civilinėje saugoje

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Institucijos, kurios rūpinasi civiline sauga. Lietuvos Respublikos Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Valstybinė ir darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbų saugos ir sveikatos socialinė partnerystė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Ekstremalių situacijų valdymo centras. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-09-18
 • Vandens apsauga

  Įvadas. Vandens reikšmė. Vandens ištekliai. Vandens tarša. Vandens valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Išvados.
  Sauga, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-19
 • Vartotojų sauga

  Įvadas. Vartotojo sauga. Vaikų traumos ir nelaimingi atsitikimai. Pagrindinės rizikos zonos. Informacinė pagalba dėl apsinuodijimų. Ką vaikai mano apie saugą? Saugos mokymas. Gyvenimo kokybės ir aplinkos kokybės sąsajos. Aplinkos kokybės problemos, iškilusios dėl vartojamosios veiklos, bloginančios gyvenimo kokybę. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-12-15
 • Vibracijos poveikis dirbantiems su žemės ūkio technika

  Įvadas. Rankas veikianti vibracija. Visą kūną veikianti vibracija. Kam gresia žemės ūkyje vibracijos keliama rizika. Kas didina vibracijos keliamą riziką. Vibracijos poveikis sveikatai. Vibracijos veikimo vertės. Profilaktika. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-31
Puslapyje rodyti po