Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija Lietuvoje

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe statistika. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Išvados. Išnašos.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų apskaita.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-28
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita (2)

  Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe kvalifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo analizė

  Tyrimo tikslas – ištirti, išsiaiškinti, nustatyti priežastis dėl ko įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe. Uždaviniai. Tyrimų organizavimas ir eiga. Statybos įmonių analizė. Nelaimingi atsitikimai darbe pagal priežastis. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas pagal profesiją (specialybę). "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų" reikalavimų pažeidimai. Pasiūlymai darbdaviams.
  Sauga, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Odos filtruojamos apsaugos priemonės

  Įvadas. Asmeninių apsaugos priemonių reglamentacija. Pagrindinių asmeninių apsaugos priemonių skirstymas. Odos asmeninės apsauginės priemonės. Odos filtruojamosios asmeninės apsauginės priemonės. Išvados. Priedas.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-07
 • Operatoriaus funkcinės būsenos darbinėje vietoje tyrimas (3)

  Operatoriaus funkcinės būsenos supratimas. Operatoriaus funkcinių būsenų rūšys. Funkcinių būsenų korekcija. Darbo sąlygų trumpa charakteristika. Sistemos "operatorius-aparatūra" ergonominis organizavimas. Išvados.
  Sauga, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-04-04
 • Operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-02-28
 • Padavėjo darbo instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojų veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-15
 • Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo

  Įvadas. Padegamojo ginklo charakteristika. Padegamosios medžiagos ir mišiniai. Padegamųjų medžiagų ir jų mišinių vartojimo priemonės. Padegamojo ginklo naikinamasis poveikis ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. Ginkluotės, kovos technikos ir fortifikacinių statinių apsauga. Priešo padegamojo ginklo padarinių likvidavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
 • Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-13
 • Pagrindiniai reikalavimai vėdinimo sistemoms

  Įvadas. Vėdinimo sistemų charakteristikos. Pramonės pastatų vėdinimo sistemų ypatumai. Kas žinotina projektuojant ir montuojant vėdinimas. sistemą. Pagrindiniai reikalavimai oro tiekimo vamzdynui. Skaičiuotinos sąlygos. Mikroklimatas. Vėdinimas, oro kondicionavimas. Saugumas ir patikimumas. Vėdinimo sistemų ir patalpų jungimas. Įrangos išdėstymas. Priešdūminis vėdinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2008-03-13
 • Pakuotojo saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-03-02
 • Patalpos kategorijos nustatymas ir pavojingumo įvertinimas

  Technologinio proceso aprašymas. Gaminių dažymo cechas su dažų paruošimo skyriumi. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje. sukeliančių medžiagų savybių analizė. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Galimos avarijos ir prevencijos priemonės. Gaisro plitimo galimybės. Pradiniai duomenys kategorijai nustatyti pagal gaisro arba. Sprogimo ir gaisro kilimo pavojų. Profilaktikos priemonės , mažinančios. Sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Bendrosios išvados.
  Sauga, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-12-09
 • Pavojingi Lietuvos objektai

  Įvadas. Registro objektai. Anglies monoksidas – ir nuodas, ir vaistas. Klaipėdoje esantys pavojingi objektai. Kokį pavojų kelia nafta ir jos produktai. AB "Mažeikių nafta". Akmenės cementas. Ignalinos atominės elektrinės. Šakių rajonas. Šilutės rajonas.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Pavojingi objektai Lietuvoje

  Įvadas. Chemiškai pavojinga gamyba. Ignalinos atominė elektrinė. AB "Klaipėdos nafta". Kaip gyventojai bus perspėti, įvykus pramoninei avarijai "Klaipėdos naftoje". Gyventojų veiksmai, gavus apie pramoninę avariją "Klaipėdos naftoje". AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (Klasco). AB "Achema". Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2005-10-31
 • Pavojingi objektai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Registro objektai. Anglies monoksidas – ir nuodas, ir vaistas. Klaipėdoje esantys pavojingi objektai. Kokį pavojų kelia nafta ir jos produktai. AB "Mažeikių nafta". Akmenės cementas. Ignalinos atominės elektrinės. Šakių rajonas. Šilutės rajonas. Pavojingos cheminės medžiagos.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-02-23
 • Pavojingi objektai Lietuvoje: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Pavojingi objektai. Pasiruošimai rizikos įvertinimui. Atliekamo darbo etapai. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija. AB "Mažeikių nafta". Chemijos gamykla. Ignalinos atominė elektrinė. Ką išmeta Ignalinos kaminai. Daroma žala gamtai ir žmogui. Viskas lieka mums ir po mūsų. Telšių apskrities pavojingų objektų registras. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-02-23
 • Pavojingiausi objektai Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Pavojingiausi objektai Lietuvoje. Ignalinos atominė elektrinė. AB "Achema". AB "Klaipėdos nafta". Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO).
  Sauga, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-02-23
 • Pavojingų medžiagų klasifikavimas ir jų ženklinimas

  Įvadas. Pavojingų medžiagų klasifikavimas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Pavojingų medžiagų klasifikavimas ir jų ženklinimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti pavojingų medžiagų klasifikaciją bei jų atitinkamą žymėjimą. Pavojingos medžiagos. Jų samprata. Kenksmingų medžiagų savybės ir skirstymas bei poveikis žmogaus organizmui. Pavojingų medžiagų ženklinimas (simboliai). Išvados.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-25
Puslapyje rodyti po